Onderwerpen gedragsproblemen in de klas en bijbehorende literatuur op alfabet

ADD (terug naar pagina)

Deckers, E. (2010). Alle Dagen DromenVoor iedereen die zich wel eens “anders” voelt. Een meisje met ADD vertelt in stripvorm wat het betekent om ADD te hebben. http://www.elsdeckers.com

Horeweg, A. (2022). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Leuven: Lannoocampus.

Quinn, P.O.; Nadeau, K.G. and Littman, E.B. (1999). Understanding girls with AD/HD. Silver Spring: Advantage Books.

van de Sande, J. (2018). Druk en dromerig. ADHD bij meisjes, voor ouders, leerkrachten en meisjes. Amsterdam: SWP.

Windt, K. (2008). ADD Onzichtbare obstakels. Zoeken naar omwegen. Almere/Enschede: Uitgeverij van de Berg.

ADHD (terug naar pagina)

Baltussen, M. ; Dijkstra, R. ; Koekkoek, M. ; Leenders, Y. en Loman, E. (2001). Kinderen met speciale rechten. Omgaan met ADHD op school. ’s Hertogenbosch. LPC.

Barkley, R.A. (2020). Omgaan met ADHD op school. Evidenced based methoden voor leerkrachten. Amsterdam: Pearson.

Barkley, R.A. (2013). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners. Amsterdam: Pearson.

Batstra, L. (2017). ADHD macht en misverstanden. Amsterdam: Uitgeverij de Lugt.

Boyer, B.E.; Kuin, M. & Van der Oord, S. (2013). Zelf plannen. Trainershandleiding. Training voor jongeren met ADHD. Tielt: Lannoo.

Brown, T.E. (2011). Het ADD syndroom. Een nieuwe kijk op ADHD/ADD. Amsterdam: Pearson.

Brown, T. E. (2015). Slim maar vastgelopen. Emoties bij tieners en volwassenen met ADHD. Amsterdam: Pearson.

Buitelaar, J. & Dolman, C. (2016). Handboek ADHD en comorbide stoornissen. Houten: Lannoocampus.

Buitelaar, J. & Paternotte, A. (2013). Dit is ADHD. Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school. Houten: Lannoocampus.

Compernolle, T. & Vermeiren, R. (2011). Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo.

Delfos, M. (2011). Kinderen en gedragsproblemen. Amsterdam: Harcourt  Book Publishers.

Eenhoorn, A. (2012). Chaos in je hoofd. ADHD bij kinderen. Tielt: Lannoocampus.

Hinfelaar, M., en ten Brink, E. (2014). Een nieuwe koers. Effectieve aansturing van kinderen in het (basis- en voortgezet) onderwijs. Amsterdam: Pearson.

Horeweg, A. (2023). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen Huizen: Pica

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Tielt: Lannoocampus.

Kuin, M., Boyer, B.E., en Oord, S. van der (2013). Zelf plannen. Training voor jongeren met ADHD. Houten: Lannoocampus.

Nadeau. K. (2016). Meisjes met ADHD. Hoe voelen meiden met ADHD zich en waarom doen ze zoals ze doen? Deventer: Hogrefe.

Paternotte, A. (2010) Het is ADHD. Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Veenman, B. , Luman, M. & Oosterlaan, J. (2018). Druk in de klas. Leerkrachtmethode. Amsterdam: Boom.

Agressie (terug naar pagina)

Kaldenbach, H. (2010). Korte lontjes. 99 tips voor omgaan met jongeren in de klas. Amsterdam: Promotheus.

Louwe, J. en Van Overveld, K. (2008). Een pad naar minder agressie. De effectiviteit van het PAD voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Utrecht: Agiel.

Van der Ploeg, J.D. (2014). Agressie bij kinderen. Deventer: Bohn Stafleu van Loghum.

Matthys, W. (2018). Brutaal, boos en agressief gedrag op school. Omgaan met sociaal storend gedrag. Amsterdam: Hogrefe.

Michiels, D., Kuppens, S. & Grietens, H. (2010). Jij mag niet meedoen. Agressie tussen kinderen anders bekeken. Tielt: Lannoo

Angststoornissen en depressie (terug naar pagina)

Boer, F. (2012). Angst bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Delfos, M.F. (2010). Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? Amsterdam: Pearsons.

Güldener, M. (2012). Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet praat. Houten: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is. Over mogelijke oorzaken van teruggetrokken gedrag. Huizen: Pica.

Johnson, M. en Wintgens, A. (2013).The Selective Mutism Resource Manual. Milton Keynes: Speechmark Publishing.

De Jong, W. (2009) Angst en depressie. Over angsten, depressies en aanverwante problematiek, een leidraad voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Nienhuis, B. (2013). Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. Houten: Lannoocampus

de Pree, W. (2024). Angst. Wat echt werkt bij kinderen die snel angstig zijn. Pelckmans.

Solmann, E. (2019). Breek de stilte. Over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen. Huizen: Pica.

Stikkelbroek, Y. (2020). Depressie bij kinderen. Als een kind prikkelbaar en somber is. Houten: Lannoocampus.

Van der Vegt, E., Loonstra, J. H. (red). (2010). Stille leerlingen zeggen veel. Omgaan met leerlingen die lijden aan depressies, angsten, fobieën, trauma’s of eetstoornissen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

A.S.S. (terug naar pagina)

Attwood, Tony M. (2009). Meisjes en vrouwen met Asperger. Huizen: Pica.

Balthussen, M., Clijssen, A.  en Leenders, Y. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. Den Haag: LNA.

Barth-Wagemaker, I. (2010). Wat is er toch met Kobus? Schiedam: Uitgeverij Fortmedia. In stripvorm uitgelegd wat het betekent om autisme te hebben.

Van  Berckelaer-Onnes, I. A. (2005). Zestig jaar autisme. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 148 (21).

Van Berckelaer-Onnes, I. (red). Luteijn, E., Nieuwenstein, H.; van Zoest, K., De Ruijter, A., Ten Raa, L. (2012). Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend onderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers.

Van Berckelaer-Onnes, I.,  Degrieck, S. & Hufen, M. (2017). Autisme en zintuiglijke problemen. Amsterdam: Boom

Buron, K.D. en Curtis, M. (2014). De geweldige 5-puntsschaal. Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer met hun emoties. Huizen: Pica.

Bruin, C. (2017). Dit is autisme! Van hersenwerking tot gedrag. Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgeverijen.

Bruin, C. de (2009). Geef me de vijf. 6de druk. Een praktisch houvast voor de opvoeding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant Uitgeverij.

Buron, K. D. & Curtis, M. (2014). De geweldige 5-puntsschaal. Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties. Huizen: Pica.

Dalgliesh, C. (2014). Overprikkeld. Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren. Amsterdam: Hogrefe.

Delfos, M. (2018). Een vreemde wereld. Over het autismespectrum (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Delfos, M.F. (2008). Autisme op school. Deel 1 basisonderwijs. Tilburg: Quirijn.

Delfos, M.F. (2008). Autisme op school. Deel 2 voortgezet onderwijs. Tilburg: Quirijn.

Delfos, M.F. (2016). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam:  SWP.

Delfos, M.F. (2008). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: SWP

Delfos, M.F. (2007). Kinderen en gedragsproblemen. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Delfos, M.F. (2007). Kinderen in ontwikkeling. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Delfos, M.F. (2018). Een vreemde wereld. over autismespectrumstoornissen (ASS)Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf. Amsterdam: SWP

Delfos, M.F. (2005). Ontwikkeling in vogelvlucht. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Grandin, T. en Panek, R. (2014). Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken. Amsterdam: Nieuwezijds.

Haddon, M. (2003). Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Utrecht: Uitgeverij De Fontein.

Hoog, R. de; Stultiens-Houben, S. en Heijden, I. van der. (2012). Prikkels in de groep. Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Apeldoorn-Antwerpen: Garant.

Hendrickx, S. (2022). Meisjes en vrouwen met autisme. Amsterdam: Hogrefe.

Kuipers, M. & Horvers, G. (2016). Plan B. Een vernieuwde handreiking voor autisme en communicatie. Amsterdam: SWP Publishers.

Luteijn, E.F. ; Nieuwenstein, H. & Berckelaer-Onnes, I. (2016). Een passend aanbod bij autisme. Een handreiking voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers.

Myles, B.; Trautman, M. en Schelvan, R. (2007).Verborgen regels. Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden.  Huizen: Pica.

Tammet, D. (2009). Op een blauwe dag geboren. een geschiedenis. Indrukken van een autistische jongen met een bijzonder brein. Amsterdam: Nieuwezijds.

Quak, G. en Smeets, K. (2008). Autisme is zo gek nog niet. Ondersteunend handelen bij autisme. Amersfoort: CPS.

Spek, A.A. en Goosen, A.C.A. (2010). Autismespectrumstoornissen bij vrouwen. Engagement, 1, 36-38.

Spek, A.A. Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen. Tijdschrift voor geneeskunde 2013, 157: A6211

Steerneman, P. ; Meesters, C. en Muris, P.(2005) TOM-test. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Tammet, D. (2008). Op een blauwe dag geboren. Een geschiedenis. Indrukken van een autistische jongen met een bijzonder brein. Amsterdam: Nieuwezijds.

Vanroy, K. (2023). Boeien! Kinderen en jongeren met autisme motiveren. Huizen: Pica.

Vanroy, K.(2018). Autisme centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. Leuven: Acco.

Veen-Mulders, L. van der (red.). ; Serra, M. ; Hoofdakker, B.J. van den en Minderaa, R.B. (2007). Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Van Gorcum.

Velde, C. van der, (2010). Pubergids autisme. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds.

Vermeulen, P. (2022). Autisme en het voorspellende brein. Absoluut denken in een relatieve wereld. Kalmthout: Pelckmans.

Vermeulen, P. (2017). Smurfen zijn blauw. Autisme niet. Antwerpen: Pelckmans Pro.

Vermeulen, P. (2013). Brein bedriegt autisme en normale tot hoge begaafdheid. Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Berchem: Uitgeverij EPO.

Vermeulen, P. , Merten, A. & Vanrooy, K. (2010). Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. Berchem: Uitgeverij EPO

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (2007).Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewone onderwijs. Culemborg: Centraal Boekhuis.

Vermeulen, P. (2005). Een gesloten boek. Autisme en emoties. Leuven: Uitgeverij Acco.

Vermeulen, P. (2007). Dit is de titel. Over autistisch denken. Berchem: Uitgeverij EPO.

Vermeulen, P. & Degrieck, S. (2007). Mijn kind heeft autisme. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Woodcock, L. en Page, A. (2011). Explosief gedrag bij autisme. Wat kun je er aan doen? Huizen: Pica.

DCD (terug naar pagina)

Calmeijn, P. en De Braeckeleer, N. (2011). De DCD survivalgids. Sint-Niklaas: ABIMO Uitgeverij.

Dewitte, K. en Dewitte, G. (2018). Mijn kind heeft DCD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Dyslexie (terug naar pagina)

Ceyssens, M. (2001). Ik schreif faut.Omgaan met dyslexieGids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Druenen, M. van,; Gijsel, M.; Schelinga, F. en Verhoeven, L. (2012). Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. Nijmegen: Expertise Centrum Nederlands.

Executieve functies (terug naar pagina)

Alloway, T. en Alloway, R. (2014). De winst van het werkgeheugen. Train je brein om sneller en  beter te leren en presteren. Amsterdam: Nieuwezijds.

Cooper-Kahn, J. en Dietzel, L. (2014). Vergeten, kwijt en afgeleid. Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson. P. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P. en Guare, R. (2012). Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. Praktische strategieën voor thuis en op school. Amsterdam. Hogrefe.

Dawson, P. en Guare, R. (2019). Slim maar… Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P., Guare, R. en Guare, C. (2013). Slim maar… Puber editie. Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Ferijn, S. (2021).Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Zet je EF-bril op / Praktijkboek. Leuven: Lannoocampus.

Gathercole, S. (2013). De invloed van het werkgeheugen op het lerenhandelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs. Amsterdam: SWP.

Horeweg, A. (2023). Executieve functies ontwikkelen in de klas. Wat jij als leerkracht kunt doen. 2de druk Huizen: Pica.

Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Amsterdam: Pluim.

Klingberg, T. (2011). Het lerende brein. Over het werkgeheugen en de ontwikkeling van het brein. Amsterdam: Pierson.

Malfait, C. (2022). Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren leren. Praktijkboek voor het basisonderwijs. Tielt: Lannoocampus.

Smidts, D. (2018). Zelfsturing in de klas. Over aandacht, executieve functies en rust. Amsterdam: Nieuwezijds.

Smidts, D. en Huizinga, M. (2018). Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds.

Haeften, E. van, (2010). DCD hulpgids voor leerkrachten. Huizen: Pica.

Faalangst (terug naar pagina)

Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het! Faalangst overwinnen. Amersfoort: CPS.

Nieuwenbroek, A. en Mijland, I. (2002). Succes met je faalangst. Kampen: uitgeverij Kok.

Bokhoven-van Wensveen, N. (2006). Kinderen en faalangst. Hilversum: Kwintessens.

Gedragsproblemen (terug naar pagina)

Acker, J. van (2005). Probleemgedrag in de klas en agressie op school. Een praktische handleiding. Antwerpen. De Boeck.

Aken, M van (2006). De persoonlijkheid van kinderen: ontwikkeling en consequenties. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Baard, M. & Elst, D. van der (2006). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij pubers en adolescenten. Huizen: uitgeverij Pica.

Baltussen, M.; Clijssen, A. en Leenders, Y. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. LNA.

Bijlsma, J. (2015). Klasse(n)kracht: met respect voor de klas. In 7 stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat. Almere: Leuker.nu

Brons,C. e.a. (2008). Dwarsliggers in de klas. Antwerpen: Garant.

Durrant, M. (2001). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Grift, B. van der (2015). De lastige kleuter. Of: hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen. Amsterdam: SWP.

Horeweg, A. (2024). Gedragsproblemen in de klas. Basiswerk voor preventief werken met jongeren. Leuven: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2023). Kinderen met hechtingsproblemen in de klas. Leuven: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2022). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2022). Niet jouw schuld! Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Voortgezet Onderwijs-versie. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is. Over mogelijke oorzaken van teruggetrokken gedrag Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school. Deel 1, 2, 3. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag. Wat kun jij als leerkracht doen aan preventie? Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2020). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 5de druk, Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2017) Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A.(2016). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Werkboek voor de lerarenopleiding. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Houten: Lannoocampus. (niet meer leverbaar)

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Houten: Lannoocampus.

Janssen, G.(2010). Knaplastig! Lesgeven aan pubers. Eindhoven: Uitgeverij Snor.

Janssens, H. (1998). Aan de slag met gedrag! Stappenplan voor systematisch werken. Eindhoven: Son opleidingen.

Janssens, H. (2001). Gedrags- en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding. Eindhoven: Son opleidingen.

Jeninga, J. (2017). Professioneel omgaan met gedragsproblemen. Praktijkboek voor het primair onderwijs. Groningen: ThiemeMeulenhoff.

Jong, W. de, (2010). Gedrag is meer dan je ziet. Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen. Huizen: Pica.

Jong, W. de, (2012). Het verwende kind syndroom. Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning. Huizen: Pica.

Golly, A. en Spragus, J. (2011). Positive Behaviour Support. Goed gedrag kun je leren! Doelmatige strategieën voor in de school. Huizen: Uitgeverij Pica.

Kaldenbach, H. (2008). Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur. Amsterdam: Promotheus.

Kaldenbach, H. (2011). Machomannetjes. 99 tips om de straatcultuur terug te dringen in uw school. Amsterdam: Promotheus.

Krab, K.J., Engelen-Snaterse, T.J., &. Boer-Boosman, B.R. de (2006).Gedragsverandering binnen en buiten de klas. Amersfoort: CPS.

Van Lieshout, T. & van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een handboek voor professionele opvoeders. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lodewijks, H.P.B. en Verstegen, R.(2006). Interactiewijzer. Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. Assen: Van  Gorcum.

Louwe, J. en van Overveld, K. (2008). Een pad naar minder agressie. Utrecht: Agiel.

Meersbergen, E. van (2014). Gedragsvraagstukken: zo pak je ze aan. 8 aanraders. Dordrecht: Instondo.

Noordzij, M. (2010). Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen. Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners. Warmond: Uitgeverij de Merel.

Van Engelen, R. (2023). De groepscode. Zó werk je met groepen. Huizen: Pica.

Van Engelen, R. (2015). Grip op de groep. Baarn: Bekadidact.

Van Engelen, R. (2011). Bouwen aan je groep. ThiemeMeulenhoff.

Van Essen, I. (2020). Communicatie zonder frustratie in het onderwijs. Versterk je relatie met je leerling, je collega en jezelf. Tielt: Lannoocampus.

van Essen, I. (2014). Effectief en affectief lesgeven aan pubers. Verdieping van pedagogische vaardigheden. Tielt: Lannoocampus.

Van Lieshout, T.  & van Deth, R.  (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Nus, W.(2016). Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen. Huizen: Pica.

Van Nus, W. ( 2021). Als naar school gaan een uitdaging wordt. Preventie en samenwerking rond thuiszitters. Huizen: Pica.

Van Overveld. K. (2021). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica.

Van Overveld, K. (2014). Groepsplan gedrag in het VO. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica.

Van Overveld, K. (2017). SEL. Sociaal emotioneel leren als basis. Huizen: Pica.

Van Overveld. K. (2019). Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Huizen: Pica.

Van der Ploeg, J.D. (2007). Kinderen (z)onder vrienden. Rotterdam: Lemniscaat B.V.

Van der Ploeg, J.D. (2007). Gedragsproblemen, ontwikkelingen en risico’s. Rotterdam: Lemniscaat B.V.

Redeker, B. (2016). De Ringaanpak. Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas. Huizen: Pica.

Remmerswaal, J. (2006). Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Ruigrok, J. en Oostrik, H.(2008). Handboek herstelrecht in het onderwijs. In plaats van schorsen. Esch: Quirijn en KPC Groep.

Stevens, L. (1997). Overdenken en doen. Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs. Amersfoort: CPS.

Stevens, L. ; Beekers, P.; Evers, M. ; Wentzel, M. en Werkhoven, W. van (2005). Zin in school. Amersfoort: CPS.

Stevens, L. en van der Wolf, K.  (2001).  Kennisproductie in de Nederlandse orthopedagogiek; proeve van een probleemstelling. In: In het hoofd van de meester (2007). Utrecht: Agiel.

Teitler, P. en Teitler, R. (2022). Lessen in orde. Handleiding voor de onderwijs praktijk. Amsterdam: Coutinho.

Teitler, P. & Teitler, R. (2020). Les is meer. Les is meer 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen. Amsterdam: Couthino.

Weide, G. ; Oudman, A. (2011). Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten. Almere: Kanjertrainingen.

Hechtingsproblemen (terug naar pagina)

Appelo, M. (2020). (H)echt niet. Verbeter je relaties als hechten echt niet lukt. Amsterdam: Boom.

Bomber, L.M. (2010). What about me? Inclusive Stategies to Support Pupils with Attachment difficulties Make it Through the School Day. New York: Worth Publishing.

Bomber, L.M. & Hughes, D.A. (2013). Settling to Learn. Settling Troubled Pupils to Learn. Why Relationships Matter in School.  New York: Worth Publishing.

Cassidy, J.  & Shaver, P. R. (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. New York: The GuiIford Press

Egmond, G. van (2009). Bodemloos bestaanProblemen met adoptiekinderen. Amsterdam: Ambo

Egmond, G. van (2009). Verbinding verbroken. Adoptie en adolescentie. Amsterdam: Ambo

Groenewegen-Jonker, E. (2020). Een hechtingsmonster in je klas. 25 tips hoe je met meer plezier en minder moeite lesgeeft aan kinderen met hechtingsproblemen. www.alshechtenietvanzelfgaat.nl

Ham, H. van der (2005). Hechtingsstoornis; de driehoek kind-ouders-school. Emmeloord: Stichting De Knoop.

Horeweg, A. (2023). Kinderen met hechtingsproblemen in de klas. Leuven: Lannoocampus.

IJzendoorn, R. van en Bakermans-Kranenburg, M. (2010). Gehechtheid en trauma. Diagnostiek en behandeling voor de professional. Amsterdam: Hogrefe.

Jong, W. de & Jong, A. de (2013). Ontwrichte kinderen in het onderwijs. Een verborgen epidemie. Huizen: Pica.

Maaskant, A. & Reinders, A. (2013). Pleegkinderen. Opvoeding, begeleiding en zorg. Houten: Lannoocampus.

Penninga-de Lange, C. (2004). Omgaan met hechtingsproblematiek/hechtingsstoornis thuis en op de basisschool. Emmeloord: Stichting De Knoop.

Roodvoets, C. (2006). Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Haarlem: Altamira.

Thompson, R. A. , Simpson, J. A. & Berlin, L. J. (eds). (2021). Attachment, the fundamental questions. New York: Guilford press.

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2006). Behandeling van hechtingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2019). Hechtingsproblemen bij kinderen. Houten: Lannoo Campus.

Vignero, G. (2019). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem) gedrag van kinderen thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen: Maklu.

Wally, T. en Bijl-van Gender, H. (2012). Wijzer onderwijs. Wijzer over hechting. Rotterdam: CED groep

Weisfelt, P. (2005). Nestgeuren. Over de betekenis van ouder-kindrelatie in een mensenleven. Soest: Nelissen.

Hoogbegaafdheid (terug naar pagina)

Bakx, A. & van Gerven, E. (2021).Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen. Huizen: Pica.

Bakx, A. (2022).Werken met begaafdheid in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Huizen: Pica.

Frumau, M. (2023). Hoogbegaafdheid. Emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong) volwassenen. Deventer:: Bohn Stafleu van Loghum.

Hofland, M. (2021). Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma. Amsterdam: SWP.

Webb, T. (2020). Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek. Deventer: Van Gorkum.

Wolters, C. (2020). Meer dan slim. Talentgerichte begeleiding van kinderen en jongeren. Huizen: Pica.

MCDD (terug naar pagina)

van der Gaag, R.J. (2009). Multiple Complex Developmental Disorder. Amsterdam: Benecke.

ODD (terug naar pagina)

Baert, K.,  Goorix, F. e.a. (2009). Waar is de grens? Omgaan met gedragsproblemen bij  kinderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Greene, R, (2014). Het explosieve kind over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen. Amsterdam: Nieuwezijds.

Hartog-Polkerman, C. (2009). Opstandig Dwars en Driftig. Handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Hartog-Polkerman, C. (2011). Minder dwars en driftig. Opvoeden van kinderen met ODD en/of CD. Amsterdam: SWP.

Mathys, W. & Boersma, C. (2016). Gedragsproblemen bij kinderen. Wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag. Amsterdam: Hogrefe.

Mattys, W. (2012). Gedragsstoornissen bij kinderen. Diagnostiek en behandeling voor de professional. Amsterdam: Hogrefe.

Syndroom van Gilles de la Tourette (terug naar pagina). 

Buelens, E. (2008). Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette en het onderwijs. Uitgegeven door de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette. Zie http://www.tourette.be

Griendt, J. van de & Verdellen, C. (2013). Tics bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Heijerman, A. (2013). Tics. Handboek voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Verdellen, C., Wertenbroek, A. & Cath, D. (2018). Handboek Gilles de la Tourette. Amsterdam: Boom.

NLD (terug naar pagina)

Baert, K. en Vanderbeck, G. (2007). Als je kind NLD heeft. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Dijk, A. van (2002). Kinderen met NLD. Praktische gids voor ouders en leerkrachten. Amsterdam: Harcourt  Book Publishers.

Pesten (terug naar pagina).

Delver, B. & Hop, L. (2007). Pesten is laf! Cyberpesten  is laffer. Haarlem: Vives Media.

Ruigrok, J. (2015). Handboek alles over pesten. Oirschot: Quirijn.

Van Stigt, M. (2014). Alles over pesten. Amsterdam: Boom uitgevers.

Visser, A. (2016). Meidenvenijn in het basisonderwijs. Preventie en aanpak. Huizen: Pica.

Visser, A. (2018). Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs. Preventie en aanpak. Huizen: Pica.

Visser, A. (2019). Meidenvenijn in het MBO. Preventie en aanpak. Huizen: Pica

Wiseman, R.(2009). Queenbees and wannabees. Helping your daughter survive cliques, gossip, boyfriends and the new realities of Girl World. Londen: Piatkus.

Rouw (terug naar pagina)

Fiddelaers-Jaspers, R.(2011). De rouwende school. Handboek voor primair en voortgezet onderwijs en mbo. Heeze: In de Wolken.

Fiddelaers-Jaspers, R.(2020). Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen.Utrecht: Ten Have.

Roosmalen, T. ; Fiddelaers- Jaspers, R. & Lavell, M. (2020). Een pleister tegen tranen. Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig ziek ouder. Heeze: In-de-Wolken.

Van Lent, W. (2020). Mannen hebben minder taal voor rouw. Interview. Happinez, nr. 3, jrg. 2020, p 107-117.

TOS (taalontwikkelingsstoornissen) (terug naar pagina).

Gerrits, E. (2017). Handboek taalontwikkelingsstoornissen. Bussum: Coutinho.

Sanders, B. (2017). Taalontwikkelingsstoornissen in de klas. Praktische handelingsadviezen en tips. Tielt: Lannoocampus.

Sanders, B. (2020).Taalontwikkelingsstoornissen in het Voortgezet onderwijs en MBO. Tielt: Lannoocampus. 

Vissers, C. (2021). Taal in het kwadraat. Kinderen met TOS beter begrijpen. Huizen: Pica

Trauma (terug naar pagina)

Asselman, M., Offerman, E., Wassink-de Stigter, R., Buijze, J., Golbach, M., Kooijmans, R., De Berk, A., Nelen, W., & Helmond, P. (2019). Traumasensitief Onderwijs – een handboek bij de implementatie. Sittard: Consortium Traumasensitief Onderwijs.

Beukeboom, L. (2023). De voetbaltrainer en ik. Over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 10-18 jaar.

Bomber, L. M. & Hughes, D. A. (2013). Settling to learn. Settling Troubled Pupils to Learn. Why Relationships Matter in School.  Worth Publishing.

Bomber, L. M. (2010). What about me? Inclusive Strategies to Support Pupils with Attachment Difficulties Make it Through the School Day. Worth Publishing.

Brooks, R. (2020). The trauma and attachment aware classroom. A practical guide to supporting children who have encountered trauma and adverse childhood experiences. Londen: Jessica Kingsley Publishers.

Coppens, L. ; Schneijderberg, M . & Kregten, C. van (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Amsterdam: SWP.

Dana, D. (2020). De polyvagaal theorie in therapie. Het ritme van regulatie. Eeserveen: Uitgeverij Mens!

Dix, P. (2017). When the adults change, everything changes. Seismic shifts in school behaviour. London: Independent Thinking Press.

Forbes, H.T. (2013). Help for Billy. A Beyond Consequences Approach to Helping Children in the Classroom. Beyond Consequences Institute.

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 7de druk 2022. Tielt: Lannoocampus.

Van IJzerdoorn, M. & Bakermans-Kranenburg, M. (2010). Gehechtheid en trauma. Deventer: Hogrefe.

Jennings, P. A. (2018). The Trauma–Sensitive Classroom – Building Resilience with Compassionate Teaching. Building Resilience with Compassionate Teaching. Londen: WW. Norton &Co.

Kolk, B. van. (2016). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Uitgeverij Mens.

Lam, E. (2016). Risicokind of evenwichtskunstenaar. Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie. Schiedam: Scriptum.

Levine, P. & Kline, M. (2009). Het weerbare kind. Traumawerk bij kinderen. Haarlem: Altamira.

Lindauer, R. (2023). Hulp bij trauma in de kindertijd. Praktische gids voor opvoeders. 3de druk. Leuven: Lannoocampus.

Lindauer, R. & Boer, F. (2013). Trauma bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Mol, P. (2015). Passend onderwijzen. Pedagogisch vakmanschap in de klas. Tielt: Lannoocampus.

Mol, P. (2016). Passend voortgezet onderwijs. Pedagogisch vakmanschap in de klas. Tielt: Lannoocampus.

Mol,  P. (2017). Een stille leerling in je klas. De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling. Houten: Lannoocampus.

Mol, P. (2019). De leraar centraal. Beginselen van de provocatieve pedagogiek. Tielt: Lannoocampus.

Van Oudheusden, H. (2018). Teaching refugee children. A hero’s journey. New York: Apollo Books.

Perry, B. & Szalawitz, M. (2020). De jongen die opgroeide als hond. En andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. Schiedam: Scriptum.

Porges, S. W. (2019). De polyvagaaltheorie. De neurofysiologische basis van emotie, gehechtheid, communicatie en zelfregulatie. Eeserveen: Uitgeverij Mens!

Porges, S. W. (2019) De polyvagaaltheorie en de transformerende ervaring van veiligheid Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Uitgeverij Mens!

Rossen, E. & Hull, R.  (2012). Supporting and Educating Traumatized Students. A Guide for School-Based Professionals. Oxford: Oxford University Press.

Souers, K. (2016). Fostering Resilient Learners. Strategies for Creating a Trauma-Sensitive Classroom. Association for Supervision & amp; Curriculum Development

Schippers, M. (2017). Kinderen gevlucht en alleen. Een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen. Utrecht: Nidos.

Schippers, M. e.a. (2020). Veerkracht versterken van vluchtelingkinderen. Utrecht: Nidos.

Shanker, S. & Barker, T. (2016). Zelfregulatie bij kinderen. Antwerpen: Spectrum.

Struik, A. (2021). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson.

Algemene onderwijsboeken:

Bannink, F. (2009). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt Publishers.

Beemen, L. van (1995). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Boerefijn, J. & Bergsma, A. (2014). Gelukkig voor de klas. Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties. Houten: Lannoocampus.

Bokhorst, K. (2002). Praktijkboek Interne Begeleiding. Baarn: HB uitgevers.

De Bruyckere, P.  en Hulshof, C. (2013). Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs. Houten: Lannoocampus.

Cauffman, L. en Dijk, D.J. van, (2010). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom/Lemma.

Crone, E. Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.

Facer, J. (2022). Culture Rules. Creating schools where children want to learn and adults want to work. Londen: Routledge.

Groot, R. de en Paagman, C.J. (2003). Denkbeelden over beelddenken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Utrecht: Agiel.

Gielis, P.; Konig, A. en Lap, J. (2007). Begeleiden van de groep. Houten: KPC

Glorieux, P. en Vanthomme, J. (2010). Zorgzame klas. psycho-educatie voor de basisschool. Leuven/Den Haag: ACCO.

Klamer-Hoogma, M. (2018). Klassenmanagement. Groningen: Noordhoff uitgevers.

Krab, K.J., en Boer, H. de (1997).  De professionele leerkracht. Amersfoort: CPS.

Langelaar, T. en Plomp, W. (2007). De excellente leerkracht. De fundamenten van zijn succes. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Maniet- Bellermann, P. (red). (2003). Wij zijn niet dom! Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen. Apeldoorn: Garant.

Meijer, W. en Schölvink, M. (2010). Effectieve leerling besprekingen in het basisonderwijs. Werkboek met handreikingen, vuistregels en oefeningen voor interne begeleiders in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS.

Meijder, W. (2005). Consultatieve leerlingbegeleiding. Van theorie naar praktijk. Herziene druk. Amersfoort: CPS.

Nuthall, G. (2007). The hidden lives of learners. Wellington: NZCER Press.

Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samen werken aan schoolsucces. Leuven: Acco.

Pameijer, N. en Beukering, T. van (2009). Handelings gericht werken voor de interne begeleider: een handreiking. Samen met leerkracht, kind en ouders aan de slag. Leuven: Acco.

Pameijer, N. en Beukering, T. van (2009). Handelings gerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en  advisering bij onderwijsproblemen. Leuven: Acco.

Schmeier, M. (2021). EDI 2.0. Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor een goede les. Huizen: Pica

Swaab, H. ;Bouma, A. ; Hendrikse, J. en Konig, C. Klinische ontwikkelings neuropsychologie. Over aanleg, omgeving en verandering. (p71-90). Deventer: Bohn Stafleu van Loghum.

Teggelaar, J.; Bos, van den J.; en Monster, T. (2010). Oplossingsgericht werken met leerlingen. Sleutels voor het professionaliseren van begeleiding. Amsterdam: Nelissen.

Timmerman, K. (2007). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco.

Visser, Y. (2009). Coaching in het primair onderwijs. Amersfoort: CPS

Wolf, K. van der, (2007). In het hoofd van de meester. Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch perspectief. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Wolf, K. van der en Beukering, T. (2009). Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.

Wyffels, D. (2006). Hoe coach ik mijn klas. De basisgids voor klassenmanagement. Tielt: Lannoo.

Artikelen:

Dehue, F., Bolman, C. en Völlink, T. Cyberpesten: wat doen kinderen en wat weten ouders? Pedagogische Studieën, 2008 (85) 359-370.

Delfos, M.F. (2002). Autisme: het socioschema als verklaringsmodel. In: Wetenschappelijk Tijdschrift autisme,2, p20-34

Giesen, P. Executieve functies: hype of handvat. Balans Magazine, p26-27,augustus/september 2009.

Giesen, P. Leren weerstand te overwinnen. Cogmed werkgeheugentraining voor ADHD’ers. Balans Magazine, mei 2011, p26-28.

Green, C.T. ; Long, D.B. ; Green, D. ; Iosif, A-M. ; Dixon, F.J. ;Miller, R.M. ; Fassbender, C. ;Schweitzer, J.B. Will working memory training generalize to improve off-task Behavior in children with children

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder? Published online 3 July 2012.The American Society for Experimental Neuro Therapeutics, Inc.

Huizinga, M. De ontwikkeling van executieve functies tussen kindertijd en jongvolwassenheid. Neuropraxis 3, 2007, p74-82.

Klingberg, T. (2010).Training and plasticity of working memory.Trends in Cognitive Sciences, vol 14, no 7, p317-323.

Luijcks, J. Worstelen met dyslexie. In: Balans magazine nr 1. Dec 2012/ jan. 2013.

van Overveld, K. Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak. Beter begeleiden, oktober 2013. p10-13.

Paternotte, A. Werkgeheugen? Je kunt het trainen. Balans Magazine, 7,  p29-33, 2012

Paternotte, A. Werkgeheugen, aanvullende informatie bij bovenstaand artikel.

Ryan, J.B., Sanders, S., Katsiyannis, A. & Yell, M. L. (2007). Using time-out effectively in the classroom. Teaching Exceptional Children, 39(4), 60-67.

Schoemaker, K., Bunte, T. Wiebe, S.A., Espy, K.A. en Dekovic, M. Executieve function deficits in preschool children with ADHD and DBD. Journal of Child Psychology and Psychiatry 53:2 (feb.2012). p 111-119.

Scholte, E.M. en Ploeg, J.D. van (2006). Prevalentie van sociaal-emotionele problemen bij schoolgaande kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45,1-5.

Vermeulen, M. Donder toch op met al die boeken. Volkskrantmagazine nr. 461, 9 mei 2009.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.