Pagina bekijken

Gedragsproblemen (terug naar pagina)

Bijlsma, J. (2015). Klasse(n)kracht: met respect voor de klas. In 7 stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat. Almere: Leuker.nu

van Engelen, R. (2015). Grip op de groep. Baarn: Bekadidact.

van Engelen, R. (2011). Bouwen aan je groep. ThiemeMeulenhoff.

van Essen, I. (2020). Communicatie zonder frustratie in het onderwijs. Versterk je relatie met je leerling, je collega en jezelf. Tielt: Lannoocampus.

van Essen, I. (2014). Effectief en affectief lesgeven aan pubers. Verdieping van pedagogische vaardigheden. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is. Over mogelijke oorzaken van teruggetrokken gedrag Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school. Deel 1, 2, 3. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag. Wat kun jij als leerkracht doen aan preventie? Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2020). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Huizen: Pica.

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2017) Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A.(2016). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Werkboek voor de lerarenopleiding. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Houten: Lannoocampus. 

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Houten: Lannoocampus.

Jeninga, J. (2017). Professioneel omgaan met gedragsproblemen. Praktijkboek voor het primair onderwijs. Groningen: ThiemeMeulenhoff.

Golly, A. en Spragus, J. (2011). Positive Behaviour Support. Goed gedrag kun je leren! Doelmatige strategieën voor in de school. Huizen: Uitgeverij Pica.

Van Lieshout, T. & van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een handboek voor professionele opvoeders. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Noordzij, M. (2010). Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen. Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners. Warmond: Uitgeverij de Merel.

Van Nus, W.(2016). Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen. Huizen: Pica.

Van Nus, W. ( 2021). Als naar school gaan een uitdaging wordt. Preventie en samenwerking rond thuiszitters. Huizen: Pica.

Van Overveld. K. (2021). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica.

Van Overveld, K. (2014). Groepsplan gedrag in het VO. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica.

Van Overveld, K. (2017). SEL. Sociaal emotioneel leren als basis. Huizen: Pica.

Van Overveld. K. (2019). Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Huizen: Pica.

Redeker, B. (2016). De Ringaanpak. Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas. Huizen: Pica.

Visser, A. (2016). Meidenvenijn in het basisonderwijs. Preventie en aanpak. Huizen: Pica.

Visser, A. (2018). Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs. Preventie en aanpak. Huizen: Pica.

Visser, A. (2019). Meidenvenijn in het MBO. Preventie en aanpak. Huizen: Pica

ADHD (terug naar pagina)

Barkley, R.A. (2020). Omgaan met ADHD op school. Evidenced based methoden voor leerkrachten. Amsterdam: Pearson.

Barkley, R.A. (2013). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners. Amsterdam: Pearson.

Brown, T.E. (2011). Het ADD syndroom. Een nieuwe kijk op ADHD/ADD. Amsterdam: Pearson.

Brown, T. E. (2015). Slim maar vastgelopen. Emoties bij tieners en volwassenen met ADHD. Amsterdam: Pearson.

Buitelaar, J. en Paternotte, A. (2013). Dit is ADHD. Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school. Houten: Lannoocampus.

Compernolle, T. & Vermeiren, R. (2011). Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo.

Delfos, M. (2011). Kinderen en gedragsproblemen. Amsterdam: Harcourt  Book Publishers.

Eenhoorn, A. (2012). Chaos in je hoofd. ADHD bij kinderen. Tielt: Lannoocampus.

Hinfelaar, M., en Brink, E. ten, (2014). Een nieuwe koers. Effectieve aansturing van kinderen in het (basis- en voortgezet) onderwijs. Amsterdam: Pearson.

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Tielt: Lannoocampus.

Kuin, M., Boyer, B.E., en Oord, S. van der (2013). Zelf plannen. Training voor jongeren met ADHD. Houten: Lannoocampus.

Veenman, B. , Luman, M. & Oosterlaan, J. (2018). Druk in de klas. Leerkrachtmethode. Amsterdam: Boom.

ADD (terug naar pagina)

Deckers, E. (2010). Alle Dagen DromenVoor iedereen die zich wel eens “anders” voelt. Een meisje met ADD vertelt in stripvorm wat het betekent om ADD te hebben. Te bestellen op:  http://www.elsdeckers.com

van Lieshout, T.  & van Deth, R.  (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Quinn, P.O.; Nadeau, K.G. and Littman, E.B. (1999). Understanding girls with AD/HD. Silver Spring: Advantage Books.

Sande, J. van de  (2018). Druk en dromerig. ADHD bij meisjes, voor ouders, leerkrachten en meisjes. Amsterdam: SWP.

Windt, K. (2008). ADD Onzichtbare obstakels. Zoeken naar omwegen. Almere/Enschede: Uitgeverij van de Berg.

A.S.S. (terug naar pagina)

Balthussen, M. ; Clijssen, A.  en Leenders, Y. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. Den Haag: LNA.

Bruin, C. de (2009). Geef me de vijf. 6de druk. Een praktisch houvast voor de opvoeding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant Uitgeverij.

Bruin, C. (2017). Dit is autisme! Van hersenwerking tot gedrag. Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgeverijen.

Buron, K. D. & Curtis, M. (2014). De geweldige 5-puntsschaal. Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties. Huizen: Pica.

Delfos, M. (2018). Een vreemde wereld. Over het autismespectrum (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Delfos, M. (2008). Autisme op school. Deel 1 basisonderwijs. Tilburg: Quirijn.

Delfos, M. (2008). Autisme op school. Deel 2 voortgezet onderwijs. Tilburg: Quirijn.

Hendrickx, S. (2022). Meisjes en vrouwen met autisme. Amsterdam: Hogrefe.

Kuipers, M. & Horvers, G. (2016). Plan B. Een vernieuwde handreiking voor autisme en communicatie. Amsterdam: SWP Publishers.

Luteijn, E.F. ; Nieuwenstein, H. & Berckelaer-Onnes, I. (2016). Een passend aanbod bij autisme. Een handreiking voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers.

Tammet, D. (2009). Op een blauwe dag geboren. een geschiedenis. Indrukken van een autistische jongen met een bijzonder brein. Amsterdam: Nieuwezijds.

Quak, G. en Smeets, K. (2008). Autisme is zo gek nog niet. Ondersteunend handelen bij autisme. Amersfoort: CPS.

Vanroy, K.(2018). Autisme centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (2007).Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewone onderwijs. Culemborg: Centraal Boekhuis.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (2017). Smurfen zijn blauw. Autisme niet. Antwerpen: Pelckmans Pro.

Vermeulen, P. (2021). Autisme en het voorspellende brein. Absoluut denken in een relatieve wereld. Kalmthout: Pelckmans.

Barth-Wagemaker, I. (2010). Wat is er toch met Kobus? Schiedam: Uitgeverij Fortmedia. In stripvorm uitgelegd wat het betekent om autisme te hebben.

MCDD (terug naar pagina)

van der Gaag, R.J. (red.).(2009). Multiple Complex Developmental Disorder. Amsterdam: Benecke.

ODD (terug naar pagina)

Hartog-Polkerman, C. (2009). Opstandig Dwars en Driftig. Handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Hartog-Polkerman, C. (2011). Minder dwars en driftig. Opvoeden van kinderen met ODD en/of CD. Amsterdam: SWP.

Baert, K.; Goorix, F. e.a. (2009). Waar is de grens? Omgaan met gedragsproblemen bij  kinderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Mattys, W. (2012). Gedragsstoornissen bij kinderen. Diagnostiek en behandeling voor de professional. Amsterdam: Hogrefe.

Syndroom van Gilles de la Tourette (terug naar pagina). 

Buelens, E. (2008). Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette en het onderwijs. Uitgegeven door de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette. Zie http://www.tourette.be

Griendt, J. van de & Verdellen, C. (2013). Tics bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Heijerman, A. (2013). Tics. Handboek voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Hechtingsproblemen (terug naar pagina)

Appelo, M. (2020). (H)echt niet. Verbeter je relaties als hechten echt niet lukt. Amsterdam: Boom.

Bomber, L.M. (2010). What about me? Inclusive Stategies to Support Pupils with Attachment difficulties Make it Through the School Day. New York: Worth Publishing.

Bomber, L.M. & Hughes, D.A. (2013). Settling to Learn. Settling Troubled Pupils to Learn. Why Relationships Matter in School.  New York: Worth Publishing.

Egmond, G. van (2009). Bodemloos bestaanProblemen met adoptiekinderen. Amsterdam: Ambo

Egmond, G. van (2009). Verbinding verbroken. Adoptie en adolescentie. Amsterdam: Ambo

Groenewegen-Jonker, E. (2020). Een hechtingsmonster in je klas. 25 tips hoe je met meer plezier en minder moeite lesgeeft aan kinderen met hechtingsproblemen. www.alshechtenietvanzelfgaat.nl

Ham, H. van der (2005). Hechtingsstoornis; de driehoek kind-ouders-school. Emmeloord: Stichting De Knoop.

Jong, W. de & Jong, A. de (2013). Ontwrichte kinderen in het onderwijs. Een verborgen epidemie. Huizen: Pica.

Penninga-de Lange, C. (2004). Omgaan met hechtingsproblematiek/hechtingsstoornis thuis en op de basisschool. Emmeloord: Stichting De Knoop.

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2006). Behandeling van hechtingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2019). Hechtingsproblemen bij kinderen. Houten: Lannoo Campus.

Vignero, G. (2019). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem) gedrag van kinderen thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen: Maklu.

Wally, T. en Bijl-van Gender, H. (2012). Wijzer onderwijs. Wijzer over hechting. Rotterdam: CED groep

DCD (terug naar pagina)

Calmeijn, P. en De Braeckeleer, N. (2011). De DCD survivalgids. Sint-Niklaas: ABIMO Uitgeverij.

Dewitte, K. en Dewitte, G. (2018). Mijn kind heeft DCD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Haeften, E. van, (2010). DCD hulpgids voor leerkrachten. Huizen: Pica.

NLD (terug naar pagina)

Baert, K. en Vanderbeck, G. (2007). Als je kind NLD heeft. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Dijk, A. van (2002). Kinderen met NLD. Praktische gids voor ouders en leerkrachten. Amsterdam: Harcourt  Book Publishers.

Dyslexie (terug naar pagina)

Ceyssens, M. (2001). Ik schreif faut.Omgaan met dyslexieGids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Druenen, M. van,; Gijsel, M.; Schelinga, F. en Verhoeven, L. (2012).Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. Nijmegen: Expertise Centrum Nederlands.

Agressie (terug naar pagina)

Kaldenbach, H. (2010). Korte lontjes. 99 tips voor omgaan met jongeren in de klas. Amsterdam: Promotheus.

Louwe, J. en Overveld, K. van, (2008). Een pad naar minder agressie. De effectiviteit van het PAD voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Utrecht: Agiel.

Ploeg, J.D. van der, (2014). Agressie bij kinderen. Deventer: Bohn Stafleu van Loghum.

Michiels, D. ; Kuppens, S. en Grietens, H. (2010). Jij mag niet meedoen. Agressie tussen kinderen anders bekeken. Tielt: Lannoo

Trauma (terug naar pagina)

Brooks, R. (2020). The trauma and attachment aware classroom. A practical guide to supporting children who have encountered trauma and adverse childhood experiences. Londen: Jessica Kingsley Publishers.

Coppens, L. ; Schneijderberg, M . & Kregten, C. van (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Amsterdam: SWP.

Dana, D. (2020). De polyvagal theorie in therapie. Het ritme van regulatie. Eeserveen: Uitgeverij Mens!

Forbes, H.T. (2013). Help for Billy. A Beyond Consequences Approach to Helping Children in the Classroom. Beyond Consequences Institute.

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 4de druk 2020. Houten: Lannoocampus.

Van IJzerdoorn, M. & Bakermans-Kranenburg, M. (2010). Gehechtheid en trauma. Deventer: Hogrefe.

Kolk, B. van. (2016). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Uitgeverij Mens.

Lindauer, R. & Boer, F. (2013). Trauma bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Mol, P. (2015). Passend onderwijzen. Pedagogisch vakmanschap in de klas. Tielt: Lannoocampus.

Mol, P. (2016). Passend voortgezet onderwijs. Pedagogisch vakmanschap in de klas. Tielt: Lannoocampus.

Mol,  P. (2017). Een stille leerling in je klas. De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling. Houten: Lannoocampus.

Mol, P. (2019). De leraar centraal. Beginselen van de provocatieve pedagogiek. Tielt: Lannoocampus.

van Oudheusden, H. (2018). Teaching refugee children. A hero’s journey. New York: Apollo Books.

Perry, B. & Szalavitz, M. (2020). De jongen die opgroeide als hond. En andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. Schiedam: Scriptum.

Schippers, M. (2017). Kinderen gevlucht en alleen. Een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen. Utrecht: Nidos.

Schippers, M. e.a. (2019). Veerkracht versterken van vluchtelingkinderen. Utrecht: Nidos.

Shanker, S. & Barker, T. (2016). Zelfregulatie bij kinderen. Antwerpen: Spectrum.

Struik, A. (2021). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson.

Rouw (terug naar pagina)

Fiddelaers-Jaspers, R.(2011). De rouwende school. Handboek voor primair en voortgezet onderwijs en mbo. Heeze: In de Wolken.

Fiddelaers-Jaspers, R.(2020). Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen.Utrecht: Ten Have.

Roosmalen, T. ; Fiddelaers- Jaspers, R. & Lavell, M. (2020). Een pleister tegen tranen. Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig ziek ouder. Heeze: In-de-Wolken.

Van Lent, W. (2020). Mannen hebben minder taal voor rouw. Interview. Happinez, nr. 3, jrg. 2020, p 107-117.

Pesten (terug naar pagina).

Delver, B. & Hop, L. (2007). Pesten is laf! Cyberpesten  is laffer. Haarlem: Vives Media.

Ruigrok, J. (2015). Handboek alles over pesten. Oirschot: Quirijn.

Van Stigt, M. (2014). Alles over pesten. Amsterdam: Boom uitgevers.

Faalangst (terug naar pagina)

Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het! Faalangst overwinnen. Amersfoort: CPS.

Nieuwenbroek, A. en Mijland, I. (2002). Succes met je faalangst. Kampen: uitgeverij Kok.

Bokhoven-van Wensveen, N. (2006). Kinderen en faalangst. Hilversum: Kwintessens.

Angststoornissen en depressie (terug naar pagina)

Boer, F . (2012). Angst bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Delfos, M.F. (2010). Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? Amsterdam: Pearsons.

Güldener, M. (2012). Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet praat. Houten: Lannoocampus.

Solmann, E. (2019). Breek de stilte. Over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen. Huizen: Pica.

Stikkelbroek, Y.(2012). Depressie bij kinderen. Als een kind prikkelbaar en somber is. Houten: Lannoocampus.

Vegt, E. van der,; Loonstra, J.H. (red). (2010). Stille leerlingen zeggen veel. Omgaan met leerlingen die lijden aan depressies, angsten, fobiën, trauma’s of eetstoornissen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

 

TOS (taalontwikkelingsstoornissen (terug naar pagina).

Gerrits, E. (2017). Handboek taalontwikkelingsstoornissen. Bussum: Coutinho.

Sanders, B. (2017). Taalontwikkelingsstoornissen in de klas. Praktische handelingsadviezen en tips. Tielt: Lannoocampus.

Sanders, B. (2020).Taalontwikkelingsstoornissen in het Voortgezet onderwijs en MBO. Tielt: Lannoocampus. 

Vissers, C. (2021). Taal in het kwadraat. Kinderen met TOS beter begrijpen. Huizen: Pica

Executieve functies (terug naar pagina)

Alloway, T. en Alloway, R. (2014). De winst van het werkgeheugen. Train je brein om sneller en  beter te leren en presteren. Amsterdam: Nieuwezijds.

Cooper-Kahn, J. en Dietzel, L. (2014). Vergeten, kwijt en afgeleid. Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P. en Guare, R. (2012). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P. en Guare, R. (2012). Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. Praktische strategieën voor thuis en op school. Amsterdam. Hogrefe.

Dawson, P. en Guare, R. (2011). Slim maar… Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P., Guare, R. en Guare, C. (2013). Slim maar… Puber editie. Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Klingberg, T. (2011). Het lerende brein. Over het werkgeheugen en de ontwikkeling van het brein. Amsterdam: Pierson.

Smidts, D. en Huizinga, M.(2013). Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds.

Pameijer, N. en Beukering, T. van (2009). Handelings gericht werken voor de interne begeleider: een handreiking. Samen met leerkracht, kind en ouders aan de slag. Leuven: Acco.

Pameijer, N. en Beukering, T. van (2009). Handelings gerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en  advisering bij onderwijsproblemen. Leuven: Acco.

Naast bovenstaande goed leesbare boeken heb ik gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

Acker, J. van (2005). Probleemgedrag in de klas en agressie op school. Een praktische handleiding. Antwerpen. De Boeck.

Aken, M van (2006). De persoonlijkheid van kinderen: ontwikkeling en consequenties. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Asselman, M., Offerman, E., Wassink-de Stigter, R., Buijze, J., Golbach, M., Kooijmans, R., De Berk, A., Nelen, W., & Helmond, P. (2019). Traumasensitief Onderwijs – een handboek bij de implementatie. Sittard: Consortium Traumasensitief Onderwijs.

Attwood, Tony M. (2009). Meisjes en vrouwen met asperger. Huizen: Pica.

Baard, M. & Elst, D. van der (2006). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Huizen: uitgeverij Pica.

Baard, M. & Elst, D. van der (2006). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij pubers en adolescenten.Huizen: uitgeverij Pica.

Baltussen, M.; Clijssen, A. en Leenders, Y. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. LNA.

Baltussen, M. ; Dijkstra, R. ; Koekkoek, M. ; Leenders, Y. en Loman, E. (2001). Kinderen met speciale rechten. Omgaan met ADHD op school. ’s Hertogenbosch. LPC.

Barkley, R.A. (2006). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners. Amsterdam: Harcourt Publishers.

Bannink, F. (2009). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt Publishers.

Batstra, L. (2017). ADHD macht en misverstanden. Amsterdam: Uitgeverij de Lugt.

Beemen, L. van (1995). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Berckelaer-Onnes, I. A. van. (2005). Zestig jaar autisme. In Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 148 (21).

Berckelaer-Onnes,L.A. van.(red). Luteijn, E.; Nieuwenstein, H.; Zoest, K.van.; Ruijter, A.de.; Raa, L. ten. (2012). Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend onderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers.

Berckelaer-Onnes, Degrieck, S. & Hufen, M. (2017). Autisme en zintuiglijke problemen. Amsterdam: Boom

Boerefijn, J. & Bergsma, A. (2014). Gelukkig voor de klas. Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties. Houten: Lannoocampus.

Bokhorst, K. (2002). Praktijkboek Interne Begeleiding. Baarn: HB uitgevers.

Bomber, L. M. (2010). What about me? Inclusive Strategies to Support Pupils with Attachment Difficulties Make it Through the School Day. Worth Publishing.

Bomber, L. M. & Hughes, D. A. (2013). Settling to learn. Settling Troubled Pupils to Learn.Why Relationships Matter in School.  Worth Publishing.

Boyer, B.E.; Kuin, M. & Oord, S. van der. (2013). Zelf plannen. Trainershandleiding. Training voor jongeren met ADHD. Tielt: Lannoo.

Brons,C. e.a. (2008). Dwarsliggers in de klas. Antwerpen: Garant.

Bruin,C. de (2008). Geef me de vijf. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant Educatieve uitgaven.

Bruyckere, P. de en Hulshof, C. (2013). Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs. Houten: Lannoocampus.

Buitelaar, J. & Dolman, C. (2016). Handboek ADHD en comorbide stoornissen. Houten: Lannoocampus.

Buron, K.D. en Curtis, M. (2014). De geweldige 5-puntsschaal. Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer met hun emoties. Huizen: Pica.

Cauffman, L. en Dijk, D.J. van, (2010). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom/Lemma.

Compernolle,T. en Dorelijers, T. (2008) Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo.

Compernolle, T. en Vermeiren, R. (2013). Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Houten: Lannoo.

Crone, E. Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.

Dalen, J.G.T. van, (1994). In: Vermeulen, P. (2007). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. (Blz. 42). Berchem: uitgeverij EPO.

Dalgliesh, C. (2014). Overprikkeld. Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P. & Guare, R. (2011). Slim maar…Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P. & Guare, R. (2012). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie.Amsterdam: Hogrefe.

Delfos, M. F. (2006). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam:  SWP.

Delfos, M.F. (2008). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: SWP

Delfos, M.F. (2007). Kinderen en gedragsproblemen. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Delfos, M.F. (2007). Kinderen in ontwikkeling. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Delfos, M.F. (2008). Een vreemde wereld. Over autisme, syndroom van asperger en PDD-NOS. Amsterdam: SWP.

Delfos, M.F. (2005). Ontwikkeling in vogelvlucht. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

Dix, P. (2017). When the adults change, everything changes. Seismic shifts in school behaviour. London: Independent Thinking Press.

Durrant, M. (2001). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Egmond, G. van (1996). Bodemloos bestaan. Problemen met adoptiekinderen. Baarn: Ambo.

Eenhoorn, A. (2015). Chaos in je hoofd. Als je ADHD hebt. Houten: Lannoocampus.

Egmond, G. van (1996). Verbinding verbroken. Adoptie in adolescentie. Baarn: Ambo.

Essen, I. van. Effectief en affectief lesgeven aan pubers. Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor. Houten: Lannoocampus.

Frith, U. (2007) Autisme, verklaring van het raadsel. Gent: Uitgeverij EPO.

Gaag, R.J. van der, & Berckelaer-Onnes, I.A. (2000). In: Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderenEen praktisch handboek voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten. (Blz.151). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Gardner, H.(2006). Soorten intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 21e eeuw. Amsterdam: Nieuwezijds.

Gielis, P.; Konig, A. en Lap, J. (2007). Begeleiden van de groep. Houten: KPC

Glorieux, P. en Vanthomme, J. (2010). Zorgzame klas. psycho-educatie voor de basisschool. Leuven/Den Haag: ACCO.

Golly, A. en sprague, J. (2011). Positive Behaviour Support: goed gedrag kun je lerenDoelmatige strategieën voor in de school. Huizen: Pica.

Grandin, T. en Panek, R. (2014). Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken. Amsterdam: Nieuwezijds.

Grift, B. van der (2015). De lastige kleuter. Of: hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen. Amsterdam: SWP.

Groot, R. de en Paagman, C.J. (2003). Denkbeelden over beelddenken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Utrecht: Agiel.

Haddon, M. (2003). Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Utrecht: Uitgeverij De Fontein.

Hartog-Polkerman, C. (2012) Minder dwars en driftig. Opvoeden van kinderen met ODD en/of CD. Amsterdam: uitgeverij SWP.

Hoog, R. de; Stultiens-Houben, S. en Heijden, I. van der. (2012). Prikkels in de groep. Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Apeldoorn-Antwerpen: Garant.

IJzendoorn, R. van en Bakermans-Kranenburg, M. (2010). Gehechtheid en trauma. Diagnostiek en behandeling voor de professional. Amsterdam: Hogrefe.

Janssen, G.(2010). Knaplastig! Lesgeven aan pubers. Eindhoven: Uitgeverij Snor.

Janssens, H. (1998). Aan de slag met gedrag! Stappenplan voor systematisch werken. Eindhoven: Son opleidingen.

Janssens, H. (2001). Gedrags- en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding.Eindhoven: Son opleidingen.

Jeninga, J.(2007). Professioneel omgaan met gedragsproblemen. Praktijkboek voor het primair onderwijs. Baarn: HB Uitgevers.

Jong, W. de, (2009) Angst en depressie.Over angsten, depressies en aanverwante problematiek, een leidraad voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Jong, W. de, (2010). Gedrag is meer dan je ziet. Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen. Huizen: Pica.

Jong, W. de, (2012). Het verwende kind syndroom. Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning. Huizen: Pica.

Johnson, M. en Wintgens, A. (2013).The Selective Mutism Resource Manual. Milton Keynes: Speechmark Publishing.

Kaldenbach, H. (2008). Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur. Amsterdam: Promotheus.

Kaldenbach, H. (2011). Machomannetjes. 99 tips om de straatcultuur terug te dringen in uw school. Amsterdam: Promotheus.

Kanjertrainingmedewerkers. (2011). Meidenvenijn. Almere: Uitgeverij Kanjertrainingen.

Klamer-Hoogma, M. (2018). Klassenmanagement. Groningen: Noordhoff uitgevers.

Kolk, B. van der (2016). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Amsterdam: Uitgeverij Mens.

Krab, K.J., en Boer, H. de (1997).  De professionele leerkracht. Amersfoort: CPS.

Krab, K.J., Engelen-Snaterse, T.J., &. Boer-Boosman, B.R. de (2006).Gedragsverandering binnen en buiten de klas. Amersfoort: CPS.

Lam, E. (2016). Risicokind of evenwichtskunstenaar. Kind zijn ondanks een moelijke thuissituatie. Schiedam: Scriptum.

Langelaar, T. en Plomp, W. (2007). De excellente leerkracht. De fundamenten van zijn succes. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Levine, P. & Kline, M. (209). Het weerbare kind.Traumawerk bij kinderen.Haarlem: Altamira.

Lieshout, T. van &  van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderenEen praktisch handboek voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Lindauer, R. en Boer, F.(2013). Trauma bij kinderen. Houten: Lannoocampus.

Lodewijks, H.P.B. en Verstegen, R.(2006). Interactiewijzer. Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. Assen: Van  Gorcum.

Louwe, J. en  Overveld, K.van (2008). Een pad naar minder agressie. Utrecht: Agiel.

Maaskant, A. & Reinders, A. (2013). Pleegkinderen. Opvoeding,begeleiding en zorg. Houten: Lannoocampus.

Maniet- Bellermann, P. (red). (2003). Wij zijn niet dom! Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen. Apeldoorn: Garant.

Meersbergen, E. van (2014).Gedragsvraagstukken: zo pak je ze aan. 8 aanraders. Dordrecht: Instondo.

Meijer,W. en Schölvink, M. (2010). Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs. Werkboek met handreikingen, vuistregels en oefeningen voor interne begeleiders in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS.

Meijder, W. (2005). Consultatieve leerlingbegeleiding. Van theorie naar praktijk. Herziene druk. Amersfoort: CPS

Myles, B.; Trautman, M. en Schelvan, R. (2007).Verborgen regels. Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden.  Huizen: Pica.

Nienhuis, B.(2013). Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. Houten: Lannoocampus

Nuthall, G. (2007). The hidden lives of learners. Wellington: NZCER Press.

Pameijer,N. en van Beukering, T.(2009). Handelingsgericht werken. Leuven: ACCO

Pameijer,N. en van Beukering, T.(2009). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven: ACCO.

Paternotte, A. (2010) Het is ADHD. Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Perry, B. D. & Szalavitz, M. (2016). De jongendie opgroeide als hond en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. Schiedam: Scriptum.

Ploeg, J.D. van der. (2007). Kinderen (z)onder vrienden. Rotterdam: Lemniscaat B.V.

Ploeg, J.D. van der. (2007). Gedragsproblemen, ontwikkelingen en risico’s.Rotterdam: Lemniscaat B.V.

Quak, G. & Smeets, K.(2008). Autisme is zo gek nog niet. Ondersteunend handelen bij autisme. Amersfoort: CPS.

Remmerswaal, J. (2006). Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Rossen, E. & Hull, R.  (2012). Supporting and Educating Traumatized Students. A Guide for School-Based Professionals. Oxford: Oxford University Press.

Ruigrok, J. en Oostrik, H.(2008). Handboek herstelrecht in het onderwijs. In plaats van schorsen. Esch: Quirijn en KPC Groep.

Roodvoets, C. (2006). Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Haarlem: Altamira.

Smidt, D. en Huizinga, M. (2017) Gedrag in uitvoering. Over de executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds.

Souers, K. (2016). Fostering Resilient Learners. Strategies for Creating a Trauma-Sensitive Classroom. Association for Supervision & Curriculum Development

Spek, A.A. en Goosen, A.C.A. (2010). Autismespectrumstoornissen bij vrouwen. Engagement, 1, 36-38.

Spek, A.A. Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen. Tijdschrift voor geneeskunde 2013, 157: A6211

Steerneman, P. ; Meesters, C. en Muris, P.(2005) TOM-test.Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Stevens, L. (1997). Overdenken en doen. Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs. Amersfoort: CPS.

Stevens, L. ; Beekers, P.; Evers, M. ; Wentzel, M. en Werkhoven, W. van (2005). Zin in school. Amersfoort: CPS.

Stevens, L. en Wolf, K. van der(2001).  Kennisproductie in de Nederlandse orthopedagogiek; proeve van een probleemstelling. In: In het hoofd van de meester(blz. 31, 2007). Utrecht: Agiel.

Struik, A. (2016). Slapende honden? Wakker maken. Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson.

Swaab, H. ;Bouma, A. ; Hendrikse, J. en Konig, C. Klinische ontwikkelings neuropsychologie. Over aanleg, omgeving en verandering. (p71-90). Deventer: Bohn Stafleu van Loghum.

Tammet, D. (2008). Op een blauwe dag geboren. Een geschiedenis. Indrukken van een autistische jongen met een bijzonder brein. Amsterdam: Nieuwezijds.

Teggelaar, J.; Bos, van den J.; en Monster,T. (2010). Oplossingsgericht werken met leerlingen. Sleutels voor het professionaliseren van begeleiding. Amsterdam: Nelissen.

Teitler, P.(2013). Lessen in orde. Handleiding voor de onderwijs praktijk. Amsterdam: Coutinho.

Timmerman, K. (2007). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco.

Veen- Mulders, L. van der (red.). ; Serra, M. ; Hoofdakker, B.J. van den en Minderaa, R.B. (2007). Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Van Gorcum.

Velde, C. van der, (2010). Pubergids autisme. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwerzijds.

Verhulst, F.C. (2008). Leerboek kinder en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.

Vermeulen, P. (2005). Een gesloten boek. Autisme en emoties. Leuven: Uitgeverij Acco.

Vermeulen, P. (2007). Dit is de titel. Over autistisch denken. Berchem: Uitgeverij EPO

Vermeulen, P. (2007). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Berchem: Uitgeverij EPO.

Vermeulen, P. & Degrieck, S. (2007). Mijn kind heeft autisme. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Vermeulen, P. (2010). Autisme als contextblindheid. Berchem: Uitgeverij EPO.

Vermeulen, P. (2010). Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. Berchem: Uitgeverij EPO

Visser, A. (2016). Meidenvenijn in het basisonderwijs. Preventie en aanpak. Huizen: Pica.

Visser, Y. (2009). Coaching in het primair onderwijs. Amersfoort: CPS

Weide,G. ; Oudman, A. (2011). Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten. Almere: Kanjertrainingen.

Weisfelt, P. (2005). Nestgeuren. Over de betekenis van ouder-kindrelatie in een mensenleven. Soest: Nelissen.

Wiseman, R.(2009). Queenbees and wannabees. Helping your daughter survive cliques, gossip, boyfriends and the new realities of Girl World. Londen: Piatkus.

Woodcock, L. en Page, A. (2011). Explosief gedrag bij autisme. Wat kunje er aan doen? Huizen: Pica.

Wolf, K. van der, (2007). In het hoofd van de meester. Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch perspectief. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Wolf, K. van der en Beukering, T. (2009). Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.

Wyffels, D. (2006). Hoe coach ik mijn klas. De basisgids voor klassenmanagement. Tielt: Lannoo.

Artikelen:

(Sinds 1-2-2013)Dehue, F., Bolman, C. en Völlink, T. Cyberpesten: wat doen kinderen en wat weten ouders? Pedagogische Studieën, 2008 (85) 359-370.

Delfos, M.F. (2002). Autisme: het socioschema als verklaringsmodel. InWetenschappelijk Tijdschrift autisme,2, p20-34

Giesen, P. Executieve functies: hype of handvat. Balans Magazine, p26-27,augustus/september 2009.

Giesen, P. Leren weerstand te overwinnen. Cogmed werkgehugentraining voor ADHD’ers. Balans Magazine, mei 2011, p26-28.

Green, C.T. ; Long, D.B. ; Green, D. ; Iosif, A-M. ; Dixon, F.J. ;Miller, R.M. ; Fassbender, C. ;Schweitzer, J.B. Will working memory training generalize to improve off-task Behavior in children with children

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder? Published online 3 july 2012.The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Inc.

Huizinga, M. De ontwikkeling van executieve functies tussen kindertijd en jongvolwassenheid. Neuropraxis 3, 2007, p74-82.

Klingberg, T. (2010).Training and plasticity of working memory.Trends in Cognitive sciences,vol 14, no 7, p317-323.

Luijcks, J. Worstelen met dyslexie. In: Balans magazine nr 1. Dec 2012/ jan. 2013.

Overveld, K.van. Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak. Beter begeleiden, oktober 2013. p10-13.

Paternotte, A. Werkgeheugen? Je kunt het trainen. Balans Magazine, 7,  p29-33, 2012

Paternotte, A. Werkgeheugen, aanvullende informatie bij bovenstaand artikel.

Ryan, J.B., Sanders, S., Katsiyannis, A. & Yell, M. L. (2007). Using timeout effectively in the classroom.Teaching Exceptional Children, 39(4), 60-67.

Schoemaker, K., Bunte, T. Wiebe, S.A., Espy, K.A. en Dekovic, M. Executieve function deficits in preschool children with ADHD and DBD. Journal of Child Psychology and Psychatry 53:2 (feb.2012). p 111-119.

Scholte, E.M. en Ploeg, J.D. van (2006). Prevalentie van sociaal-emotionele problemen bij schoolgaande kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45,1-5.

Vermeulen, M. Donder toch op met al die boeken. Volkskrantmagazine nr. 461, 9 mei 2009.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.