Onderwijsboeken | Onderwijsartikelen

Andere onderwijsboeken kun je vinden op deze pagina’s: Onderwijsboeken over didactiek |Onderwijsboeken over gedrag | Onderwijsboeken schoolontwikkeling

Anton Horeweg schrijft theoretisch goed onderbouwde, praktische, makkelijk leesbare onderwijsboeken en artikelen over preventief omgaan met gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Ze zijn geschreven vanuit bijna 40 jaar onderwijservaring en veel studie.

Alle onderwijsboeken en artikelen staan vol tips om gedragsproblemen te voorkomen en kinderen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen. Uitgangspunt: als de leraar zijn gedrag verandert, nemen de problemen vaak af. Met de handreikingen kun je morgen aan de slag in je klas. 

Meer leren over voorkomen gedragsproblemen, omgaan met trauma, hechting of executieve functieontwikkeling? Boek een incompany bijeenkomst  met Anton Horeweg op je eigen school. Lezing, studiedag(deel) of begeleidingstraject mogelijk.

Verplichte literatuur:

De onderwijsboeken van Anton Horeweg zijn inmiddels verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België en worden aanbevolen bij de opleiding tot gedragsspecialist (Master Educational Needs). 

[/one_third]

Horeweg, A. (2021, 2de oplage). Handboek Gedrag op school. Pica.

De opvolger van het succesvolle Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. In deze uitgebreide, zeer gedegen onderbouwde gedragsreeks gaat Horeweg in op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leerkracht eraan kan doen om dit gedrag te voorkomen of te verhelpen. Verandering moet in de meeste gevallen niet komen vanuit het kind, maar vanuit de leerkracht: die leert de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind herkennen en onderkennen en met die wetenschap aan de slag te gaan. De vele handreikingen in de boeken kunnen daarbij helpen. Aanbevolen door Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Noëlle Pameijer, Trix van Lieshout, NBD Biblion. Verplichte literatuur in veel onderwijsopleidingen.

Horeweg, A. (2024). Gedragsproblemen in de klas. Basiswerk voor preventief werken met jongeren. Lannoocampus.

Een uitgebreide herziene versie van het succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas in het vo, dat maar liefst 11 herdrukken kende en een vijf sterren beoordeling. In dit boek twee nieuwe hoofdstukken: TOS en DCD. Ook is er nog meer aandacht voor het gedrag van de leraar. Met dit boek krijg je de kennis om leerlingen optimaal te begeleiden. Dit boek helpt je om leerlingen bij de les te houden, bij wie dat meer moeite kost. Verplichte literatuur in veel onderwijsopleidingen. Geschreven met docenten uit het VO als critical friends. Aanbevolen door prof. dr. Dolf van Veen (bijzonder hoogleraar Universiteit van Nottingham en hoofd NCOJ) en Drs. Trix van Lieshout (auteur Pedagogische adviezen voor speciale kinderen).

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. (9e druk, 2024). Lannoocampus.

In de traumasensitieve school gaat Anton Horeweg, bijna veertig jaar leraar en gedragsexpert, in op het gedrag van kinderen die onveilig opgroeien. Je leert over de impact van ace’s en trauma op het gedrag in de klas. Leer kijken door een traumabril en leer traumasensitief lesgeven. De leraar kan voor getraumatiseerde kinderen veel betekenen als steunende volwassene en door traumasensitief onderwijs te bieden en te werken aan veerkracht.

Let op: binnenkort een herziene en uitgebreide uitgave.

Horeweg, A. (2023, 2de druk). Kinderen met hechtingsproblemen in de klas. Lannoocampus.

Leraren ervaren dat ze moeilijk contact maken met kinderen die hechtingsproblemen hebben. Deze leerlingen komen lastig tot leren en hun gedrag is vaak moeilijk te corrigeren. Je leert wat hechting is en waarom niet alleen de primaire verzorgers als ouders, maar ook leraren in dat proces een cruciale rol spelen. Je leert hoe je leerlingen met (forse) hechtingsproblemen kunt ondersteunen en dat op verschillende onderwijsniveaus: je krijgt handvatten om een goed evenwicht te vinden tussen gedrag corrigeren en verbinding maken. Aanbevolen door Prof. dr. Jim van Os, herstelgerichte psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMC Utrecht, Hogeschool UCLL Leuven, FIOM expertisecentrum.

Horeweg, A. (2023, 2de druk). Executieve functies ontwikkelen in de klas. Pica.

Verscheen november 2023: Bestel nu.

Gedragsexpert Anton Horeweg kijkt in dit boek naar alle aspecten van de executieve functies. Zo wordt duidelijk wat je van minder goed functioneren ervan terugziet in de klas. Hij laat in dit boek zien dat het vooral gaat om goed lesgeven, waarbij je de leeromgeving in orde hebt en de juiste ondersteuning biedt. Hij reikt suggesties aan om kinderen met moeilijkheden op dit gebied te ondersteunen. Vaak zit de oplossing namelijk in kleine dingen.

Horeweg, A. & van Essen, I. (2023, 2de druk). In gesprek met ouders. Een positieve relatie tussen school en thuis. Lannoocampus.

November 2023. Bestel nu.

Anton Horeweg & Ingrid van Essen schreven In gesprek met ouders. Communiceren met ouders is voor leraren en onderwijspersoneel niet altijd even gemakkelijk. De relatie met ouders is echter essentieel voor het schoolsucces van je leerling. Een belangrijk systemisch perspectief is dat we niet met kinderen kunnen werken als we de ouders buitensluiten. Dit boek vol direct toepasbare tips leert je om professioneel en in verbinding met de ouder te blijven, juist als het even wat lastiger wordt. Hoe voer je een adviesgesprek, een slechtnieuwsgesprek of een rapportgesprek? Hoe ga je om met ouders die moeilijk bereikbaar zijn of die vinden dat jij er je vak niet goed uitvoert? Je leest het on ons boek.

[/one_third]

 

Horeweg, A. (2023). Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen. 10de druk, Pica.

Kinderen met (ontwikkelings)stoornissen worden vaak als ‘lastig’ ervaren. Mensen in hun omgeving denken nogal eens dat hun gedrag te wijten is aan de opvoeding, of dat zij gewoon expres niet doen wat er gevraagd wordt. De werkelijkheid is dat deze kinderen extra moeilijkheden te overwinnen hebben, en door hun stoornis vaak beperkt worden in hun dagelijks leven: thuis, op school, op sportclubs of bij het spelen met vriendjes. Door deze kinderen onvoorwaardelijk te accepteren en soms anders te reageren, verandert het gedrag van het kind ook. Dit boek biedt ouders, opa en oma’s, ooms en tantes, sportcoaches, studenten, leerkrachten, klassenassistenten enzovoort een eerste opstap naar meer kennis over ontwikkelingsstoornissen.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is. Over mogelijke oorzaken van teruggetrokken gedrag. Pica.

Stille leerlingen blijven vaak ‘onder de radar’ van de leraar. Soms zijn het kinderen die gewoon doen wat ze moeten doen, zonder op te vallen, en die het gewoon fijn vinden ‘stil’ te zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze geen aandacht willen van de leerkracht! Ook als stil kind wil je horen dat je het goed doet. Soms zijn het kinderen die het wel degelijk lastig hebben, maar die zich daarom juist (onbewust) onopvallend gedragen. Zij zijn van nature angstig of verlegen, hebben het moeilijk thuis of op school, of begrijpen ons gewoon niet goed. We missen de subtiele signalen die zij uitzenden; en soms zijn er simpelweg geen signalen te zien. Juist zij hebben onze aandacht hard nodig.

Horeweg, A. (2021; 3de druk 2024). Voorkom lastig gedrag. Wat kun jij als leerkracht aan preventie doen? Pica.

Gedrag is een belangrijk onderwerp op elke school. Maar vaak pas als het een probleem wordt. Veel van het gedrag vinden we namelijk vanzelfsprekend: ‘Iedereen weet toch dat je …’ Soms blijkt tot schrik van de leerkrachten dat níet ‘iedereen weet dat je …’ Dit boek helpt je om anders naar gedrag te kijken: pro-actiever. Voorkómen van lastig gedrag dus. In deze handzame uitgave beschrijft Anton Horeweg hoe je naar gedrag kunt kijken, waarom we dat zo nu en dan op de verkeerde manier doen en waarom gedrag soms een probleem wordt. Ook gaat hij in op de vraag wat er áchter dat gedrag zit. Aan de hand van dit boek kun je inzetten op een schoolbrede aanpak voor gedrag.

Horeweg, A. (2021, 2de druk). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Lannoocampus.

ADHD: geen kind vraagt erom, maar ze hebben het soms wel. Dat kan lastig zijn en het lijkt soms wel of niemand ze snapt. Hun ‘lastige’ gedrag is geen onwil. Het is onmacht. Kunnen we deze drukke, vaak chaotische kinderen helpen? Anton Horeweg vindt van wel. Een leraar die deze kinderen ondersteunt is onmisbaar! ADHD in de klas 2de druk, geeft handreikingen voor leraren. Aanbevolen door kinderarts Rob Pereira en door vo docent Peter Hoefnagels.

Horeweg, A. (2022). Niet jouw schuld. Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Pica.

Het is niet jouw schuld! Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap uit het nieuwe boek van Anton Horeweg. In dit boek, geschreven voor jongeren van 12 tot 18 jaar, kun je lezen over verschrikkelijke gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen, maar waar we vaak niet over willen praten. Denk aan: gepest worden, overlijden van een naaste, een ernstige ziekte krijgen, mishandeld of misbruikt worden, te maken krijgen met een loverboy of zelfs een oorlog meemaken. In Niet jouw schuld! worden zaken besproken die voor jongeren traumatisch kunnen zijn, wie hen daarmee kan helpen en waar ze hulp kunnen vinden. Aanbevolen door Kim Koumans (klokkenluider Dansdossier en ervaringsdeskundige) Speciaal aanbevolen door Kim van Laar (Team Kim), Nina Blom, Angélique van Deursen, Angelique Rijk en Vicky Bergman, allen ervaringsdeskundigen en auteur.

Horeweg, A. (2021, 3de druk). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Pica.

Dit is een serieus boek. Het is ook een belangrijk boek. Durf jij het te lezen? Veel kinderen maken iets ergs mee, zonder dat ze dat doorhebben. Dat komt omdat ze niet weten wat ‘normaal’ is. Ja, ze weten heus wel dat je niet keihard moet boeren door de klas. Of dat het niet normaal is om in de winter in je zwembroek naar school te gaan. Maar is het normaal als je thuis of op school uitgescholden wordt? Of klappen krijgt? In dit boek lees je wat er kan gebeuren als je iets ergs meemaakt of als je het thuis niet altijd fijn hebt. Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! Voor kinderen vanaf 10 jaar. Aanbevolen door Iva Bicanic (hoofd Landelijk traumacentrum en CSG). Speciaal aanbevolen door Kim van Laar (Team Kim), Nina Blom, Angélique van Deursen, Angelique Rijk en Vicky Bergman, allen ervaringsdeskundigen en auteur.

[/one_third]

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Niet meer verkrijgbaar.

Horeweg, A. (2017). Wat stuitert daar door je klas. Niet meer verkrijgbaar

Horeweg, A. (2018). Werkboek Gedragsproblemen in de klas bao. Niet meer verkrijgbaar

[/one_third]

 

Werkboek Gedragsproblemen in de klas in het vo. Binnenkort niet meer verkrijgbaar!

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.