Onderwijsboeken | Artikelen

De onderwijsboeken van Anton Horeweg hebben allemaal één ding gemeen: het zijn theoretisch goed onderbouwde, praktische, makkelijk leesbare boeken over preventief omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn geschreven vanuit 35 jaar onderwijservaring.

Alle boeken staan vol handreikingen om gedragsproblemen te voorkomen en kinderen met  gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen. Uitgangspunt: als de leraar zijn gedrag verandert, nemen de problemen  vaak af. Met de handreikingen kun je morgen in de klas aan de slag. Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

Heb je mijn boeken al of wil je andere onderwijsboeken? Klik dan HIER.

Verplichte literatuur:

De boeken zijn inmiddels verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België en worden aanbevolen bij de opleiding tot gedragsspecialist (Master Educational Needs.)

Voorkom Latig Gedrag

Net verschenen: Voorkom lastig gedrag

In deze handzame uitgave beschrijf ik hoe je naar gedrag kunt kijken; waarom we dat zo nu en dan op de verkeerde manier doen en waarom gedrag soms een probleem wordt. Ook ga ik in op de vraag wat er áchter dat gedrag zit.

Dit is een verschrikkelijk boek

Net verschenen: Dit is een verschrikkelijk boek

In dit boek lees je wat er kan gebeuren als je iets ergs meemaakt of als je het thuis niet altijd fijn hebt. Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! Voor kinderen vanaf 10 jaar. Klik op de link om een stukje te lezen in het boek. De korte handreiking voor leraren vind je hier.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs biedt leerkrachten een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Zorgplicht en passend onderwijs horen ook bij voortgezet onderwijs. Daarom schreef Anton Horeweg een speciaal voor het voortgezet onderwijs aangepaste versie van het succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas.  Het leert docenten áchter het gedrag’ te kijken. Het helpt docenten om leerlingen die het lastig hebben op school beter te ondersteunen.

De traumasensitieve school

In de traumasensitieve school (3e druk) gaat Anton Horeweg, leraar en gedragsexpert, in op het gedrag van kinderen die onveilig opgroeien. Kinderen met ACE’s. Veel van deze kinderen ontwikkelen vroegkinderlijk trauma. Het leert leraren over de impact van trauma op het gedrag in de klas. Leer kijken door een traumabril en leer traumasensitief lesgeven. De leraar kan voor getraumatiseerde kinderen veel betekenen.

Wat stuitert daar door je klas?

ADHD: geen kind vraagt erom, maar ze hebben het soms wel. Dat kan lastig zijn en het lijkt soms wel of niemand ze snapt. Hun ‘lastige’gedrag is geen onwil. Het is onmacht. Kunnen we deze kinderen helpen? Absoluut.  Een leraar die deze kinderen ondersteunt is onmisbaar!

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (werkboek)

Dit werkboek voor studenten, intern begeleiders en gedragsspecialisten biedt een praktische basis om de kennis uit Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs toe te passen, de student of het team te leren reflecteren op het eigen gedrag en daarmee te oefenen in de klas.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (werkboek)

Dit praktische werkboek is te gebruiken bij het succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Het bevat opdrachten en oefeningen die er voor zorgen dat de verworven kennis geïntegreerd kan worden in het dagelijks handelen van de (toekomstige) leraar. Ook goed te gebruiken voor intervisie met je (kern) team of zorgcoördinatoren.

Andere mooie onderwijsboeken vind je HIER.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.