Onderwijsboeken | Artikelen

De onderwijsboeken van Anton Horeweg hebben allemaal één ding gemeen: het zijn theoretisch goed onderbouwde, praktische en makkelijk leesbare boeken over preventief omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn geschreven vanuit 35 jaar onderwijservaring.

Alle boeken staan vol handreikingen om gedragsproblemen te voorkomen en kinderen met  gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen. uitgangspunt: als de leraar zijn gedrag verandert, nemen de problemen  vaak af. Met de handreikingen kun je morgen in de klas aan de slag. Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

De boeken zijn inmiddels verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België en worden aanbevolen bij de opleiding tot gedragsspecialist (Master Educational Needs.)

Gedragsproblemen in de klas Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Dit boek biedt leerkrachten een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan.

Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Zorgplicht en passend onderwijs spelen ook in het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Daarom verschijnt nu van Anton Horeweg een speciaal voor het voortgezet onderwijs aangepaste versie van zijn succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas.

De Traumasensitieve school De traumasensitieve school

In dit boek gaat Anton Horeweg, leraar en gedragsexpert, in op het gedrag dat kinderen met trauma kunnen vertonen in de klas en hoe leraren hier het beste mee kunnen omgaan.

Wat stuitert daar door je klas? Wat stuitert daar door je klas?

ADHD: geen kind vraagt erom, maar ze hebben het soms wel. Dat kan lastig zijn en het lijkt soms wel of niemand ze snapt. Kunnen we deze kinderen helpen? Absoluut. En dat kunnen we door onszelf te helpen.

Gedragsproblemen in de klas - werkboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (werkboek)

Dit werkboek biedt een praktische basis om de kennis uit Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs toe te passen, te leren reflecteren op het eigen gedrag en daarmee te oefenen in de klas.

Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs - werkboek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (werkboek)

Dit praktische werkboek is te gebruiken bij het succesvolle handboek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Het bevat opdrachten en oefeningen die er voor zorgen dat de verworven kennis geïntegreerd kan worden in het dagelijks handelen van de (toekomstige) leraar.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.