Onderwijsboeken | Onderwijsartikelen

Anton Horeweg schrijft theoretisch goed onderbouwde, praktische, makkelijk leesbare onderwijsboeken en artikelen over preventief omgaan met gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Ze zijn geschreven vanuit bijna 40 jaar onderwijservaring en veel studie.

Alle onderwijsboeken en artikelen staan vol tips om gedragsproblemen te voorkomen en kinderen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen. Uitgangspunt: als de leraar zijn gedrag verandert, nemen de problemen vaak af. Met de handreikingen kun je morgen aan de slag in je klas. 

Heb je de boeken van Anton Horeweg al of wil je andere onderwijsboeken? Klik dan HIER.

Wil je meer leren over omgaan met lastig gedrag in de klas? Boek een incompany bijeenkomst  met Anton Horeweg op je eigen school. Lezing, studiedag(deel) of begeleidingstraject mogelijk.

Verplichte literatuur:

De onderwijsboeken van Anton Horeweg zijn inmiddels verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België en worden aanbevolen bij de opleiding tot gedragsspecialist (Master Educational Needs). 

Net verschenen: Horeweg, A. (2023). Kinderen met hechtingsproblemen in de klas. Leuven: Lannoocampus.

horeweg, A. (2023). Kinderen met hechtingsproblemen in de klas.

 Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Huizen: Pica.

Anton Horeweg (2022). Ongewild lastig.

 

 

Niet jouw schuld. Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Doelgroep: Voortgezet onderwijs.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is.

Horeweg, A. (2022). Als je leerling stil is. Onderwijsboeken Anton Horeweg
Het dertiende onderwijsboek van Anton Horeweg gaat over kinderen die meestal ‘onder de radar’ van de leraar blijven. Vaak kinderen die gewoon doen wat ze moeten doen, zonder op te vallen en het gewoon fijn vinden ‘stil’ te zijn. Het zijn soms kinderen die het lastig hebben, thuis of op school. Soms zijn het kinderen die wij niet goed begrijpen. Of zij ons niet. We missen de subtiele signalen die zij uitzenden. En soms zijn er gewoon geen signalen te zien. Een deel van de stille kinderen in je klas gewoon heel gelukkig en een ander deel niet. Om te weten welk deel gelukkig is en welk deel niet moeten we ze wel leren zien en ze leren kennen. Daarom gaat dit boek over álle stille kinderen

Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school

De opvolger van Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Een nieuwe uitgebreide, zeer gedegen onderbouwde gedragsreeks gaat Horeweg in op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leerkracht eraan kan doen om dit gedrag te voorkomen of te verhelpen. Het is niet bedoeling om ‘labeltjes’ te plakken: de boodschap blijft boven alles dat kinderen doen zoals ze doen uit onmacht en niet uit onwil! Verandering meestal komen vanuit de leerkracht: De vele handreikingen in deze onderwijsboeken kunnen daarbij helpen. 

 Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas

Leerlingen met ADHD hebben het lastig op school. Ze verstoren soms de les en vragen extra aandacht. Omgekeerd stelt een school- of klasomgeving ook hoge eisen aan deze kinderen. Aan de leraar om dit alles in goede banen te leiden. Een goed inzicht in wat ADHD precies is en een duidelijk beeld van wat deze kinderen wel en niet kunnen, is daarbij cruciaal.

ADHD in de klas (2de druk, 2022), geeft leraren handvatten om deze kinderen te helpen in de klas, zodat ze tot leren kunnen komen.

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag

Voorkom Lastig Gedrag Onderwijsboeken Anton Horeweg

 

In Voorkom lastig gedrag (2de druk, 2022), gaat Anton Horeweg in op hoe je naar gedrag kunt kijken; waarom we dat zo nu en dan op de verkeerde manier doen en waarom gedrag soms een probleem wordt. Ook gaat hij in op de vraag wat er áchter dat gedrag zit. Recensie (2021).

Horeweg, A. (2020). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.

Dit is een verschrikkelijk boek Onderwijsboeken

In Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap (2de druk) lees je wat er kan gebeuren als je iets ergs meemaakt of als je het thuis niet altijd fijn hebt. Meester Anton Horeweg vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! Een informatief boek om kindermishandeling en andere aces te bespreken in je klas. Goed voorbereiden? Lees hier hoe.   Met online lesvoorbereiding per hoofdstuk. 2de druk 2021.Voor groep 7, 8. 

[/one_third]

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Dit boek biedt leerkrachten een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Niet meer leverbaar. De opvolger is Handboek Gedrag op school (Horeweg, 2021).

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Anton Horeweg schreef speciaal voor het voortgezet onderwijs aangepaste versie van het succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas. Inmiddels kwam de 11de druk uit (2022). Met dit boek leren docenten ‘achter het gedrag’ te kijken. Het helpt leraren om leerlingen die het lastig hebben op school beter te ondersteunen.

De traumasensitieve school

In de traumasensitieve school (5e druk) gaat Anton Horeweg, leraar en gedragsexpert, in op het gedrag van kinderen die onveilig opgroeien. Je leert over de impact van ace’s en trauma op het gedrag in de klas. Leer kijken door een traumabril en leer traumasensitief lesgeven. De leraar kan voor getraumatiseerde kinderen veel betekenen.

ADHD in de klas

ADHD: geen kind vraagt erom, maar ze hebben het soms wel. Dat kan lastig zijn en het lijkt soms wel of niemand ze snapt. Hun ‘lastige’ gedrag is geen onwil. Het is onmacht. Kunnen we deze drukke, vaak chaotische kinderen helpen? Anton Horeweg vindt van wel. Een leraar die deze kinderen ondersteunt is onmisbaar! ADHD in de klas 2de druk) geeft handreikingen voor leraren.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (werkboek)

Een werkboek voor studenten, intern begeleiders en gedragsspecialisten biedt een praktische basis om de kennis uit Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs toe te passen, de student of het team te leren reflecteren op het eigen gedrag en daarmee te oefenen in de klas.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (werkboek)

Bij het succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs hoort ook een werkboek. Het bevat opdrachten en oefeningen die er voor zorgen dat de verworven kennis geïntegreerd kan worden in het dagelijks handelen van de (toekomstige) leraar. Ook goed te gebruiken voor intervisie met je (kern) team of zorgcoördinatoren.

Andere mooie onderwijsboeken vind je HIER.

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.