Onderwijstrainingen over gedrag

Anton Horeweg geeft onderwijstrainingen op gebied van gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en problematische hechting. 

Preventief werken aan gedragsproblemen? Meer weten over omgaan met ‘lastig gedrag?’ Kennis opdoen over gedrags- en ontwikkelingsstoornissen of (vroegkinderlijk)trauma? Wij geven onderwijstrainingen vanuit de visie dat de leraar ‘achter het gedrag’ moet leren kijken. Dat betekent dat de leraar soms zijn eigen aanpak moet bijstellen. Op basis van de behoefte van uw schoolteam, bepalen we samen een geschikte vorm (lezing, studiedag of coaching) en de juiste inhoud. Voor elke lezing, studiedag of training bekijken we wat de leervraag van uw team is.

 

 

Niet één, maar twee begeleiders: Ik geef studiedagen samen met drs. Ingrid van Essen, docent, onderwijsadviseur, communicaitedeskundige en auteur van diverse onderwijsboeken.

Praktische opzet:  Onze onderwijstrainingen zijn theoretisch goed onderbouwd en zeer praktijkgericht. Je kunt er de volgende dag mee aan de slag in de klas.

Trainingsacteurs: Bij sommige studiedagen maken we gebruik van trainingsacteurs. Het is dan mogelijk om gedragsvraagstukken met deze professionele jongerenacteurs uit te spelen. Zo is oefenen met nieuwe vaardigheden in een veilige setting mogelijk.

Ervaringsdeskundigen: Bij sommige trainingen over trauma en kindermishandeling werken we op verzoek  met ervaringsdeskundigen: Een van hen is Anja Zandbergen, spreker bij o.a. Stichting Slachtofferhulp.

Nederland en België: Alle studiedagen, cursussen, trainingen en lezingen geven wij in Nederland en België (Vlaanderen).

Waarom Horeweg & van Essen? Onze jarenlange ervaring voor de klas (35 jaar en 20 jaar) staat garant voor studiedagen, workshops en onderwijstrainingen die werken in de praktijk. Daarnaast hebben wij diverse onderwijsboeken over gedrag en preventief omgaan met gedragsproblemen geschreven. Door onze gezamenlijke dynamiek scheppen wij een veilige sfeer op onze studiedagen en in onze workshops en trainingen.

Horeweg & van Essen Onderwijstrainingen

Ingrid van Essen & Anton Horeweg

 

 Studiedagen over gedrag, Anton Horeweg

 

Horeweg& van Essen Onderwijstrainingen

 

Onderwijstrainingen gedrag Anton Horeweg

Voorbeelden van trainingen

Training in 2 of 3 dagdelen over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Je leert kijken door een traumabril en je leert hoe je de school traumasensitief kunt maken.
Trauma komt veel meer voor dan we denken. De gevolgen zijn vaak groot. De wetenschap heeft de laatste jaren waardevolle kennis beschikbaar gesteld aan het onderwijs. Daardoor kunnen we traumasensitief lesgeven.
Een studiedag of lezing over executieve functies en hun betekenis voor gedrag en leren. Een dag waarin ook geoefend wordt in gespreksvoering met kinderen die extra onderteuning nodig hebben, maar daar meestal niet om staan te springen.
Preventief werken aan gedragsproblemen of lastig gedrag voorkomen door aanscherpen klassenmanagement en communicatie met uw leerlingen.
Een studiedag over hechtingsproblemen. U leert welke vormen van hechting er zijn. U leert wat voor gedrag er kan voorkomen bij onveilig gehechte kinderen en hoe u daar mee om kunt gaan.
Groepsvorming po vo: In deze interactieve lezing krijgt u zicht op de fases van groepsvorming en leert u hoe u deze kennis kunt benutten om een veilige groep te maken. Deze training is het meest effectief aan het begin van het schooljaar
Kinderen met druk gedrag: vaak chaotisch en snel boos (met of zonder ADHD) zijn soms storend in je klas. Dit doen deze kinderen niet expres. Het is onmacht. Na deze lezing heb je inzicht hoe je kinderen met druk gedrag kunt ondersteunen.
Kindermishandeling en trauma is een training voor uw team. Hoe ondersteun je kinderen en jongeren met een onveilige jeugd?

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.