Onderwijstrainingen over gedrag

Anton Horeweg geeft incompany onderwijstrainingen en lezingen over gedrag op scholen. Preventie van gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, executieve functies, gedrag en leren, traumasensitief onderwijs en hechtingsproblemen.

Anton Horeweg geeft onderwijstrainingen vanuit de visie dat de leraar ‘achter het gedrag’ moet leren kijken en dat een schoolbrede visie en aanpak het best werkt. ‘Goed’ gedrag is een voorwaarde voor goed lesgeven. De leraar ondersteunt kinderen die hier om wat voor reden dan ook nog moeite mee hebben. Dat betekent dat de leraar soms zijn eigen aanpak moet bijstellen.

Op maat gemaakt: lezing, studiedag(deel) of begeleidingstraject.

Op basis van de behoefte van uw schoolteam of deel daarvan, bepalen we samen een geschikte vorm (lezing, studiedag(deel) of traject) en de juiste inhoud. Voor elke lezing, studiedag of begeleidingstraject bekijken we wat de leervraag van uw team is. Er is geen standaardaanbod. Wel hebben we mogelijke leerdoelen bij een aantal trainingen bedacht om u een denkrichting te geven. De inhoud is geschikt voor onderwijsassistenten, leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, orthopedagogen, ondersteuners in de school en directeuren.

Niet één, maar twee begeleiders: Ik, Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (MSEN), en auteur van 16 onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school  en De traumasensitieve school en Kinderen met hechtingsproblemen in de klas, geef studiedagen samen met drs. Ingrid van Essen, docent, systemisch coach, communicatiedeskundige en auteur van 5 onderwijsboeken, waaronder Communicatie zonder frustratie in het onderwijs.

Waarom Horeweg & van Essen? Onze jarenlange ervaring voor de klas (bijna 40 jaar jaar en 20 jaar) staat garant voor lezingen, studiedagen, workshops en onderwijstrainingen die werken in de praktijk. Daarnaast hebben wij diverse onderwijsboeken over gedrag en preventief omgaan met gedragsproblemen geschreven. Door onze gezamenlijke dynamiek scheppen wij een veilige sfeer op onze studiedagen en in onze workshops en trainingen.

Praktische opzet:  De lezingen en studiedagen van Anton Horeweg zijn theoretisch goed onderbouwd en zeer praktijkgericht. Je kunt er de volgende dag mee aan de slag in de klas.

Vlaanderen:  Anton Horeweg geeft ook regelmatig vorming in Vlaanderen.

Ook online:  Het is ook mogelijk om een online lezing te volgen. Dit kan via diverse platforms. Ook 1 op 1 ‘meetings’ zijn mogelijk. Aan te vragen via het contactformulier.

Wat vinden onderwijscollega’s? Een groot aantal reviews over lezingen en trainingen van Anton Horeweg, vindt u op LinkedIn.

Masterclass studiedagen Anton Horeweg Ingrid van Essen

Individuele scholing over hechting, trauma of gedragspreventie volgen? In maart 2023 zijn we gestart met de Masterclass traumasensitief onderwijs en de Masterclass hechtingsproblemen in de klas. Onderwijsprofessionals kunnen zelf inschrijven. We werken in kleine groepen. Op dit moment zijn we bezig een groter aanbod te ontwikkelen. De volgende masterclass (20 september) is VOL. Nieuwe data: 2 november (trauma) en 24 november(hechting)

Nieuw: Klassenobservaties:

Is er eenheid van handelen in het team? Is de aanpak schoolbreed? Werken we traumasensitief? Door te observeren in alle klassen breng ik in beeld wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. De precieze werkwijze leg ik je graag uit in een kort telefonisch of online gesprek.

Trainingsacteurs: Bij sommige studiedagen maken we gebruik van trainingsacteurs. We spelen uw casuïstiek met deze professionele acteurs uit. Zo kun je nieuwe vaardigheden oefenen in een veilige setting. Wij werken o.a. met Sanja Nikolic, Marijke van Bemmel en Erik Siebel. Deze trainingsacteurs worden ingehuurd voor u tegen meerprijs. Lees meer over hen op de pagina trainingsacteurs.

Boekendeal: Bij boeking van een studiedag(deel) is het mogelijk onze boeken te kopen voor het hele team (minimaal 20 stuks) met korting op de winkelprijs.

 onderwijstrainingen, lezingen Horeweg & van Essen Onderwijstrainingen

 

Op alle trainingen en lezingen zijn de algemene voorwaarden  en de klachtenregeling van toepassing

Voorbeelden van trainingen

Een schoolbrede aanpak van gedrag zorgt dat kinderen beter tot leren kunnen komen
Voorkom lastig gedrag gaat in op preventie door veranderd leerkrachthandelen
Training om kinderen met forse hechtingsproblemen beter te ondersteunen in de klas.
Traumasensitief lesgeven: In deze ééndaagse training maak je een begin met lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.
De Masterclass trauma helpt onderwijsprofessionals om kinderen die ingrijpende gebeurtenissen (ace's) hebben meegemaakt, beter te ondersteunen door te kijken met een traumabril
Kinderen met (forse)hechtingsproblemen in de klas. Hoe ondersteun je die? Hoe maak je van je klas een veilige haven waarin deze kinderen tot leren kunnen komen?
Lezing of studiedag over onveilige hechting. Wat kun je doen in de klas om leerlingen met hechtingsproblematiek te ondersteunen?
Groepsvorming po vo: In deze interactieve lezing krijgt u zicht op de fases van groepsvorming en leert u hoe u deze kennis kunt benutten om een veilige groep te maken. Deze training is het meest effectief aan het begin van het schooljaar
De lezing executieve functies en gedrag po/vo helpt leraren kinderen met zwakkere executieve functies beter te begeleiden.
ADHD in de klas geeft leraren handvatten om kinderen en jongeren met ADHD en ODD te ondersteunen in de klas.
Pesten komt veel voor. Maar hoe herken je het en hoe grijp je in? Met deze VR-training kun je dit oefenen in een echt lokaal, met echte kinderen. Daarna kun je met je team de resultaten bespreken.
Traject 'Naar een traumasensitieve school' helpt scholen om traumasensitief onderwijs te implementeren in hun school

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.