Incompany onderwijstrainingen

Op deze pagina vindt u het aanbod onderwijstrainingen. De onderwerpen hebben te maken met gedrag. Hieronder vindt u de diverse onderwerpen.

Alle trainingen worden gegeven door mijzelf, Anton Horeweg (leerkracht, gedragsspecialist, auteur onderwijsboeken), vaak in samenwerking met Ingrid van Essen (docent, jongerencoach, auteur onderwijsboeken). Bij sommige trainingen werken we ook acteurs of met ervaringsdeskundigen.

Mogelijkheden:

Lezingen/studiedagdeel: U kunt mij boeken voor een lezing, training of studiedagdeel over gedrag bij u op school of uw congres.

Studiedagen: Ik geef de studiedagen samen met drs. Ingrid van Essen. 

Trainingsmodules die meerdere bijeenkomsten beslaan: Samen geven wij ook onderwijstrainingen die meerdere bijeenkomsten beslaan. Voor nog meer rendement (vergeleken met een eenmalige bijeenkomst). Er zitten dan meestal een aantal weken tussen de trainingsdagen. De deelnemers kunnen dan tussendoor oefenen in hun eigen praktijk.

Praktische opzet:  wij maken goed onderbouwde onderwijstrainingen en lezingen. We zorgen echter ook voor een zeer praktische opzet. Uw team kan er morgen mee aan de slag in de klas. Centraal staat het gedrag van de leraar.

Waarom zou u ons kiezen? Wij weten hoe de onderwijspraktijk werkt. Onze jarenlange ervaring voor de klas (35 jaar en 20 jaar) staat garant voor studiedagen, workshops en incompany trainingen die geënt zijn op de praktijk. Daarnaast hebben wij diverse onderwijsboeken over gedrag geschreven. Door onze gezamenlijke dynamiek zijn wij zeer goed in staat een veilige sfeer te scheppen op onze studiedagen en in onze workshops, lezingen en trainingen, waardoor een optimaal rendement kan worden bereikt. Op het Linkedin-profiel van Anton Horeweg kunt u enthousiaste reacties van eerdere opdrachtgevers lezen.

Trainingsacteurs: Bij sommige studiedagen nemen wij trainingsacteurs mee. Het is dan mogelijk casuïstiek uit te spelen met deze professionele jongerenacteurs. Wij huren deze apart voor u in. We oefenen samen met het team de theorie meteen in ‘de praktijk.’

Ervaringsdeskundigen: Bij sommige trainingen werken we met ervaringsdeskundigen: Een van hen is Anja Zandbergen, spreker bij o.a. Stichting Slachtofferhulp. een andere zeer gewaardeerde spreker is Djadi Loose, auteur van De stille schreeuw.

Alle cursussen, trainingen en lezingen worden ook in België (Vlaanderen) gegeven.

Wij passen alle incompany trainingen, workshops en lezingen aan aan de specifieke wensen van uw schoolorganisatie. Wij proberen elke studiedag op te zetten aan de hand van de leervraag die u ons stelt.

Training in 4 dagdelen over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Je leert kijken door een traumabril en je leert hoe je de school traumasensitief kunt maken.
Trauma komt veel meer voor dan we denken. De gevolgen zijn vaak groot. De wetenschap heeft de laatste jaren veel waardevolle kennis beschikbaar gesteld aan het onderwijs. Daardoor kunnen we traumasensitief les geven
Een studiedag waarin leerkrachten kennis opdoen over executieve functies en hun betekenis voor gedrag en leren. Een dag waarin ook geoefend wordt in gespreksvoering met kinderen die extra onderteuning nodig hebben, maar daar meestal niet om staan te springen.
Kinderen die druk, chaotisch en snel boos zijn (met of zonder ADHD) zijn vaak storend in je klas. Dit doen deze kinderen niet expres. Het is onmacht. Na deze lezing heb je inzicht hoe je deze kinderen kunt ondersteunen.
Groepsvorming po vo: In deze interactieve lezing krijgt u zicht op de fases van groepsvorming en leert u hoe u deze kennis kunt benutten om een veilige groep te maken. Deze training is het meest effectief aan het begin van het schooljaar
Zwakkere executieve functies leiden vaak tot problemen in de klas. In deze training gaan we in op het gedrag van kinderen en jongeren met zwakkere executieve functies en hoe je die kunt ondersteunen.
Een studiedag over hechtingsproblemen. U leert welke vormen van hechting er zijn. U leert wat voor gedrag er kan voorkomen bij onveilig gehechte kinderen en hoe u daar mee om kunt gaan.
Kindermishandeling en trauma is een training voor uw team. Hoe ondersteun je kinderen en jongeren met een onveilige jeugd? Training met ervaringsdeskundige.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.