• Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Gedragsspecialist Anton Horeweg weet hoe de onderwijspraktijk werkt. Met zijn 35 jaar ervaring voor de klas geeft hij trainingen, cursussen, studiedagen en lezingen die direct toepasbaar zijn op de praktijk.

Direct bezoeken

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, die je morgen al kunt toepassen in je klas. Theoretisch goed onderbouwd en geschreven vanuit 35 onderwijservaring.  Mijn site en mijn boeken Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas?De traumasensitieve school en Voorkom lastig gedragzijn geen receptenboeken. Werken aan gedrag is maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

Studiedag, lezing of begeleiding in het nieuwe schooljaar?

Lezingen en studiedagen weer mogelijk. Boek nu voor komend schooljaar.  Ook dit schooljaar nog enkele dagen beschikbaar. Ook een online presentatie volgen met je team is mogelijk. Gebruik het contactformulier voor een aanvraag.

Nieuw: pagina Rouw toegevoegd.

Anton Horeweg als spreker over gedrag op uw school?

Boek nu vast een lezing of studiedag voor het nieuwe schooljaar!

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij u op school. Gedragsproblemen zijn op veel scholen een probleem. Gedragsproblemen hebben grote invloed op het leerproces. Preventie van probleemgedrag of het ondersteunen van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten.

Ik denk dat samen met het team kijken naar gedrag (vaak óók het gedrag van de leraar) het mogelijk maakt een veilige school met fijne klassen te creëren, waar geleerd kan worden. Meer weten over mijn onderwijstrainingen, teamontwikkelingstrajecten, startersbegeleiding of coaching van leerkrachten?

Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België: Heb je mijn boeken al of zoek je andere onderwijsboeken? Klik dan HIER

Anton Horeweg boeken gedrag

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. 4e druk. Tielt: Lannoocampus.

Het zesde onderwijsboek van Anton Horeweg gaat over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Kinderen die door onveilig opgroeien vroegkinderlijk chronisch trauma oplopen. De traumasensitieve school gaat over Ace’s, kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing. Het gaat ook over vluchtelingenkinderen, kinderen van arbeidsmigranten, pleeg- en adoptiekinderen, of kinderen die een naaste verloren hebben.

In De traumasensitieve school lees je over de impact van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarnaast gaat het boek in op het onderwijs als mogelijke trauma-oorzaak: schooltrauma. In het boek vind vele praktijkcasussen en krijg je handreikingen die je morgen al kunt gebruiken in je klas.

Aanbevolen door dr. Iva Bicanic (Coördinator Landelijk Centrum Seksueel Geweld en hoofd Landelijk Psychotraumacentrum), prof. dr. Majone Steketee, (hoogleraar Erasmus Universiteit, voorzitter Raad van bestuur Jonker-Verwey Instituut) en door de LBBO. Met medewerking van dr. Marjan Schippers (hoofd gedragswetenschappelijke afdeling Nidos) en vele ‘overlevers’ van mishandeling, misbruik of verwaarlozing in hun kindertijd, waaronder de Jongeren taskforce van Augeo.

Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (AMC en De Bascule), Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie schreef het voorwoord.

Bestellen? Morgen in huis.  Eerst een stukje lezen? Inkijkexemplaar. Recensies: Recensie De traumasensitieve school  (Pedagogiek in de praktijk), de onderwijssites wij-leren. en Onderwijsenzo. De traumasensitieve school krijgt een dikke 9!

Traject ‘Naar een traumasentitieve school’

Samen met Ingrid van Essen bekijken we met directie en team de weg naar een traumasensitieve school. Van kennisbasis over trauma tot handelen in de praktijk. Meer informatie? Gebruik het contactformulier.

Verwacht in augustus: Voorkom lastig gedrag. Mijn nieuwe onderwijsboek

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag. Pica

Voorkom lastig gedrag. Anton Horeweg (verwacht)

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.