• Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Gedragsspecialist Anton Horeweg weet hoe de onderwijspraktijk werkt. Met zijn 35 jaar ervaring voor de klas geeft hij trainingen, cursussen, studiedagen en lezingen die direct toepasbaar zijn op de praktijk.

Direct bezoeken

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas? en De traumasensitieve school zijn receptenboeken. Werken aan gedrag is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

Studiedagen gedrag voor uw team? Mijn aanbod vind je hier.

Anton Horeweg als spreker over gedrag op uw school?

Anton Horeweg gedragsproblemen onderwijs

Anton Horeweg Pica congres 2019

 

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij u op school. Gedragsproblemen zijn op veel scholen een probleem. Preventie van probleemgedrag of het ondersteunen van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten. Ik denk dat samen met het team kijken naar gedrag (vaak óók het gedrag van de leraar) het mogelijk maakt een veilige school met fijne klassen te creëren. Meer weten over mijn onderwijstrainingen of coaching van leerkrachten?

 

52 stemmen van het kind

Op 19 november spreek ik over trauma op het symposium 52 stemmen van het kind. Amersfoort. Tijd: 16.30-21.00 uur. Ook Marike van Gemert is van de partij. Dagvoorzitterschap: Augeo Jongeren taskforce tegen kindermishandeling. Wellicht zien we elkaar op deze mooie avond. Inschrijven kun je HIER

Anton Horeweg 52 stemmen van het kind november 2019

Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

Gedragsproblemen in de klas boeken van Anton Horeweg Wat stuitert daar door je klas en de traumasensitieve school

Horeweg, A. (2019). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. 3e druk. Amsterdam: Lannoocampus.

Het zesde boek van Anton Horeweg gaat over (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het behandelt kindermishandeling, misbruik, verwaarlozing en vluchtelingenkinderen. Het gaat ook over kinderen van arbeidsmigranten, pleeg- en adoptiekinderen, of kinderen die een naaste verloren hebben. In dit boek lees je over de enorme impact van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarnaast gaat het in op onderwijs als trauma-oorzaak. In het boek staan vele praktijkcasussen. Het geeft je handreikingen die je morgen al kunt gebruiken in je klas.

Met verhalen van jongeren van Jongeren taskforce van Augeo,  Aanbevolen door dr. Iva Bicanic (hoofd Landelijk Centrum Seksueel Geweld en hoofd Landelijk Psychotraumacentrum), prof. dr. Majone Steketee, (hoogleraar Erasmus Universiteit en voorzitter Raad van bestuur Jonker-Verwey Instituut) en door de LBBO. Met medewerking van dr. Marjan Schippers (hoofd gedragswetenschappelijke afdeling van het Nidos) en vele ‘overlevers’ van mishandeling, misbruik of verwaarlozing in hun kindertijd.

De inhoudelijke check en het voorwoord is gedaan door prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (AMC en De Bascule), Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Bestellen? Morgen in huis.  Eerst een stukje lezen? Dat kan nu. Inkijkexemplaar. Recensies: Recensie De traumasensitieve school  (Pedagogiek in de praktijk), de onderwijssites wij-leren. en Onderwijsenzo. De traumasensitieve school krijgt een dikke 9!

 

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. Houten: Lannoocampus.

De traumasensitieve school

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.