• Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Leerkracht en gedragsspecialist Anton Horeweg weet hoe de onderwijspraktijk werkt. Met zijn bijna 40 jaar ervaring voor de klas geeft hij trainingen, cursussen, studiedagen en lezingen die direct toepasbaar zijn op de praktijk.

Direct bezoeken

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over gedrag in de klas: (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Praktisch toepasbaar, theoretisch goed onderbouwd. Geschreven vanuit bijna 40 jaar onderwijservaring. Mijn site en mijn onderwijsboeken Handboek Gedrag op school, Gedragsproblemen in de klas , ADHD in de klasDe traumasensitieve school en Voorkom lastig gedragzijn geen receptenboeken. Werken aan gedrag is maatwerk. Zoek handreikingen die passen bij jou als leraar, bij deze leerling en deze ouders. Elk kind is immers uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

Ken je deze pagina Boektoppers al? Alle onderwijsboeken op een rij!

Mijn nieuwe onderwijsboeken:

Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school.

Vanaf december 2021 is Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs niet meer verkrijgbaar. De opvolger: Handboek Gedrag op school. Een onmisbaar werk voor het basisonderwijs.

Handboek Gedrag op school, met handreikingen voor in de klas, gebaseerd op onderzoek en good practice. Hoewel de drie boeken lijken te gaan over ontwikkelingsstoornissen, gaan ze vooral over het gedrag van de leraar.  Handboek Gedrag op school verschaft je een denkrichting om te werken aan preventie en aanpak lastig gedrag. Aanbevolen door drs. Trix van Lieshout en NBD Biblion. Recensies: Vakblad Kwink (scrol naar p. 8 en 9). Leraar Bertus Meijer (onderwijsenzo).

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas.

Een boek over leerlingen met ADHD of ADD. Praktische tips voor leraren. Aanbevolen door Pedro de Bruyckere. Reviews: Hogeschool UCLL, Leuven, Bertus Meijer (Onderwijsenzo), Prima Onderwijs Wij-leren en Juf-Judith ,Juf Joanne.

Studiedag of lezing over gedrag?

Anton Horeweg als (online)spreker over gedrag op uw school?

Boek nu een (online)lezing of studiedag!

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met ‘gedragsproblemen’ bij u op school. Gedragsproblemen hebben grote invloed op het leerproces. Preventie van probleemgedrag of het ondersteunen van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, trauma of problematische hechting, zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten.

Ik denk, dat samen met het team kijken naar gedrag op school (vaak óók het gedrag van de leraar), het mogelijk maakt een veilige school met fijne klassen te creëren waar geleerd kan worden. Meer weten over mijn onderwijstrainingen, teamontwikkelingstrajecten, startersbegeleiding of coaching van leerkrachten?

Onderwijsboeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België: Voor mijn boeken of andere onderwijsboeken: Klik HIER

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap: Maak ACEs bespreekbaar in je klas.

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, voor groep 7/8. Met dit boek kun je ingrijpende gebeurtenissen (aces), zoals kindermishandeling en verlies bespreken in je klas! Aanbevolen door Iva Bicanic (Hoofd Landelijk Traumacentrum en landelijk coördinator CSG),

Aangeraden door ‘de kinderen’ die het zelf meemaakten:

Nina Blom (auteur Je bent een verschrikkelijk kind),  Angélique van Deursen (Het duivelskind en Ik was het duivelskind) en Vicky (Lana) Bergman (Doorbroken taboes) en Angelique Rijk (Onzichtbaar). Voorwoord Kim van Laar (Team Kim).

In voorbereiding: Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap voor het voortgezet onderwijs.

Reviews:  AOB Onderwijsblad en Bertus Meijer op Onderwijsenzo, Nina Blom, auteur Je bent een verschrikkelijk kind. Angélique van Deursen, auteur van het Duivelskind, Juf Femke, juf Joanne

Als je leerling stil is (verwacht begin 2022).

Een onderwijsboek over kinderen die meestal onder je radar blijven en juist geen verstorend gedrag vertonen. Toch kunnen ook zij hulp nodig hebben. Ze laten dat echter niet merken: ze uiten het niet of nauwelijks. Dit boek geeft deze stille kinderen een stem.

Op dit moment ligt ‘Als je leerling stil is’, bij de redactie van Pica.

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.