• Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Gedragsspecialist Anton Horeweg weet hoe de onderwijspraktijk werkt. Met zijn 35 jaar ervaring voor de klas geeft hij trainingen, cursussen, studiedagen en lezingen die direct toepasbaar zijn op de praktijk.

Direct bezoeken

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over gedrag in de klas: (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Praktisch toepasbaar, theoretisch goed onderbouwd en geschreven vanuit meer dan 35 jaar onderwijservaring. Mijn site en mijn boeken Handboek Gedrag op school, Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas?De traumasensitieve school en Voorkom lastig gedragzijn geen receptenboeken. Werken aan gedrag is maatwerk. Zoek handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij deze leerling en deze ouders. Vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

Nieuw: De pagina executieve functies en de pagina hoogbegaafdheid. Vernieuwd: de pagina Tourette (feb. 2021).

Corona, angst en trauma bij kinderen:

Voor de RVKO schreef ik een document over Corona, de schoolopening en traumasensitief werken in je klas.  Korte theorie, praktische tips en links naar meer. Ook voor anderen gratis te verkrijgen. Gebruik het contactformulier.

Corona en traumasensitief werken door Anton Horeweg RVKO

Studiedag, lezing of begeleiding in 2021?

Boek nu voor 2021. Ook een online presentatie volgen met je team is mogelijk. Gebruik het contactformulier voor een aanvraag.

Anton Horeweg als (online)spreker over gedrag op uw school?

Boek nu een lezing of studiedag voor 2021!

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij u op school. Gedragsproblemen hebben grote invloed op het leerproces. Preventie van probleemgedrag of het ondersteunen van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten.

Ik denk, dat samen met het team kijken naar gedrag op school (vaak óók het gedrag van de leraar), het mogelijk maakt een veilige school met fijne klassen te creëren waar geleerd kan worden. Meer weten over mijn onderwijstrainingen, teamontwikkelingstrajecten, startersbegeleiding of coaching van leerkrachten?

Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België: Voor mijn boeken of andere onderwijsboeken: Klik HIER

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap: Maak ACE’s bespreekbaar.

Met Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, kun je ingrijpende gebeurtenissen, zoals kindermishandeling en verlies bespreken in je klas! Aanbevolen door Iva Bicanic (Hoofd Landelijk Traumacentrum en landelijk coördinator Centrum Seksueel geweld).

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap (Horeweg, 2020)

InDit is een verschrikkelijk boek‘ legt Anton Horeweg op toegankelijke wijze aan kinderen uit wat voor ingrijpende gebeurtenissen ze kunnen meemaken, (zoals kindermishandeling, seksueel misbruik, overlijden naaste, gevlucht zijn) en vooral dat dit niet hun schuld is, aan wie ze hulp kunnen vragen en waar je die hulp vindt.

Voor wie: groep 7, 8 en brugklas.

Het boek is bedoeld om samen met de klas (groep 7, 8, brugklas), te lezen en erover te praten. Hoe je het boek in je klas kunt gebruiken, lees je in de korte handreiking, of de uitgebreide lesvoorbereiding per hoofdstuk.

Kosten:

Als je dit boek voor je hele klas bestelt, zoals de bedoeling is, kost het boek nog geen tientje!

Recensies:  AOB Onderwijsblad en Bertus Meijer op Onderwijsenzo, Nina Blom, auteur Je bent een verschrikkelijk kind. Angélique van Deursen, auteur van het Duivelskind, Juf Femke, juf Joanne

Heb jij ‘m al?  Mijn nieuwste boek over gedrag: Voorkom lastig gedrag.
Horeweg 2020 Voorkom lastig gedrag

Traject ‘Naar een traumasensitieve school’

Samen met Ingrid van Essen bekijken we met directie en team de weg naar een traumasensitieve school. Van kennisbasis over trauma tot handelen in de praktijk. Meer informatie? Gebruik het contactformulier.

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.