• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Direct bezoeken

 

Anton Horeweg als spreker op uw school of op uw congres

 

gedragsproblemen in de klas Anton Horeweg

Anton Horeweg keynote

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij u op school. Gedragsproblemen zijn op veel scholen een probleem. Er is echter vaak veel aandacht voor het curriculum, maar veel minder voor de preventie van probleemgedrag. Ik denk dat samen met het team kijken naar gedrag (vaak ook het gedrag van de leraar) het mogelijk is een veilig school en een fijne klas te creëren. Dat levert uiteindelijk ook betere leerresultaten op. Meer weten over onderwijstrainingen van mij?

 

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas? en De traumasensitieve school zijn receptenboeken. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

Onderwijsboeken van Anton Horeweg gedragsproblemen in de klas Wat stuitert daar door je klas en de traumasensitieve school

 

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. Houten: Lannoocampus.

Het zesde boek van Anton Horeweg gaat over (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het behandelt kindermishandeling, misbruik, verwaarlozing en vluchtelingenkinderen Het gaat ook over kinderen van arbeidsmigranten, pleeg- en adoptiekinderen of het verlies van een naaste. In dit boek lees je over de enorme impact van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarnaast gaat het in op onderwijs als trauma-oorzaak. In het boek staan vele praktijkcasussen. Het geeft je handreikingen die je morgen al kunt gebruiken in je klas.

Met verhalen van jongeren van Jongeren taskforce van Augeo,  Aanbevolen door dr. Iva Bicanic (hoofd Landelijk Centrum Seksueel Geweld en hoofd Landelijk Psychotraumacentrum), prof. dr. Majone Steketee, hoogleraar Erasmus Universiteit en voorzitter Raad van bestuur Jonker-Verwey Instituut en door de LBBO. Met medewerking van dr. Marjan Schippers (hoofd gedragswetenschappelijke afdeling van het Nidos) en vele ‘overlevers’ van mishandeling, misbruik of verwaarlozing in hun kindertijd.

De inhoudelijke check en het voorwoord is gedaan door prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (AMC en De Bascule), Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Bestellen? Morgen in huis.  Eerst een stukje lezen? Dat kan nu. Inkijkexemplaar. De eerste recensies: Recensie De traumasensitieve school door het blad Pedagogiek in de praktijk  en door de onderwijssite wij-leren.  In november verscheen een  zeer uitgebreide recensie op Onderwijsenzo.

 

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. Houten: Lannoocampus.

De traumasensitieve school

 

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.


Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.