• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Direct bezoeken

 

Anton Horeweg als spreker op uw school of op uw congres

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij u op school. Gedragsproblemen zijn op veel scholen een probleem. Er is echter vaak veel aandacht voor het curriculum, maar veel minder voor de preventie van probleemgedrag. Ik denk dat samen met het team kijken naar gedrag (vaak ook het gedrag van de leraar) het mogelijk is een veilig school en een fijne klas te creëren. Dat levert uiteindelijk ook betere leerresultaten op.

 

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen,die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas? en De traumasensitieve school zijn echter receptenboeken. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs 

 Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs Inmiddels verplichte literatuur op een groot aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding Sittard, Seminarium voor Orthopedagogiek (M SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Hogeschool Rotterdam (HR&O). Inmiddels hebben ook de lerarenopleidingen in Vlaanderen het boek ontdekt. Ook daar is het inmiddels verplicht op sommige opleidingen. Reviews lezen?

Gedragsproblemen in deklas in het basisonderwijs (2015) Anton Horeweg

 

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijsGeschreven met  zes v.o. docenten als critical friends. Verplichte literatuur op lerarenopleidingen en de Master SEN: De PABO /Master SEN opleiding van Driestar Educatief, de Lerarenopleiding Hogeschool RotterdamFontys Eindhoven en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen(HAN). Ook op enkele Vlaamse lerarenopleidingen is het inmiddels verplichte literatuur. Reviews lezen? Boek inkijken?

gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs(2016) Anton Horeweg

 De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas.

In 2018 lanceerde Ministerie van VWS de nieuwe aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In dit plan is er veel aandacht voor traumagericht werken. De traumasensitieve school van Anton Horeweg sluit hierbij naadloos aan.

Het boek gaat over (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het behandelt kindermishandeling, misbruik, verwaarlozing, vluchtelingenkinderen, kinderen van arbeidsmigranten, pleeg- en adoptiekinderen, het verlies van een naaste en de enorme impact van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarnaast gaat het in op onderwijs als trauma-oorzaak en krijg je vele praktijkcasussen en handreikingen die je morgen al kunt gebruiken in je klas.

Met verhalen van jongeren van Jongeren taskforce van Augeo,  Aanbevolen door dr. Iva Bicanic (hoofd Landelijk Centrum Seksueel Geweld en hoofd Landelijk Psychotraumacentrum), prof. dr. Majone Steketee, hoogleraar Erasmus Universiteit en voorzitter Raad van bestuur Jonker-Verwey Instituut en door de LBBO. Met medewerking van dr. Marjan Schippers (hoofd gedragswetenschappelijke afdeling van het Nidos) en vele ‘overlevers’ van mishandeling, misbruik of verwaarlozing in hun kindertijd.

De inhoudelijke check en het voorwoord is gedaan door prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (AMC en De Bascule), Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Bestellen? Morgen in huis.  Eerst een stukje lezen? Dat kan nu. Inkijkexemplaar.

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school

Wat stuitert daar door je klas?

Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren, beknopte theorie, verhalen uit de praktijk en handreikingen. Aanbevolen door prof. Jan Buitelaar (Radboud UMC, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Leraren spelen een belangrijke rol bij het hanteren van kinderen met ADHD in de klas en het stimuleren van hun ontwikkeling. Dit boek is midden in de roos, en biedt een schat aan praktische informatie waar elke leraar zijn of haar voordeel mee kan doen’. Stukje lezen?  Reviews lezen?

Wat stuitert daar door je klas? Horeweg, A. 2017

 

Werkboeken Gedragsproblemen in de klas: voor lerarenopleidingen of intervisie-bijeenkomsten .

Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs WERKBOEK. Een werkboek voor de lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, passend bij Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Gemaakt i.s.m. Windesheim, Fontys lerarenopleiding, Driestar-Educatief, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland. Voor opleiders is er een online handleiding. Reviews: Balans Magazine, Onderwijs Vakblad van 12 tot 18 en de LBBO, (2017). Werkboek inkijken? Klik hier.  Meest recente review: beoordeling Vlaamse lerarenopleiding.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs WERKBOEK voor de pabo’s en academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). In samenwerking met een ontwikkelteam van lerarenopleiders. Ook te gebruiken bij intervisie. De opdrachten sluiten aan bij de teksten uit het studieboek. Voor lerarenopleiders is er een online handleiding.Werkboek inkijken?

 

Horeweg, A. (2016). Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs WERKBOEK Horeweg, A. (2017). Gedragsproblemen in klas in het voortgezet onderwijs WERKBOEK

 

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.


Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.