• Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Leerkracht en gedragsspecialist Anton Horeweg weet hoe de onderwijspraktijk werkt. Met zijn bijna 40 jaar ervaring voor de klas geeft hij trainingen, cursussen, studiedagen en lezingen die direct toepasbaar zijn op de praktijk.

Direct bezoeken

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie over gedrag in de klas: (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Praktisch toepasbaar, theoretisch goed onderbouwd en geschreven vanuit bijna 40 jaar onderwijservaring. Mijn site en mijn boeken Handboek Gedrag op school, Gedragsproblemen in de klas , ADHD in de klasDe traumasensitieve school en Voorkom lastig gedragzijn geen receptenboeken. Werken aan gedrag is maatwerk. Zoek handreikingen die passen bij jou als leraar, bij deze leerling en deze ouders. Immers: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

Ken je deze pagina’s al? pagina executieve functies, pagina hoogbegaafdheid en Onderwijsartikelen van Anton Horeweg (mei 2021)

Mijn nieuwe onderwijsboeken:

Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas.

Een boek over leerlingen met ADHD of ADD. Praktische tips voor leraren. Aanbevolen door Pedro de Bruyckere. Reviews: Hogeschool UCLL, Leuven, Bertus Meijer (Onderwijsenzo), Prima Onderwijs Wij-leren en Juf-Judith ,Juf Joanne.

Horeweg, A. (2021).Handboek Gedrag op school.

Na twee jaar hard werken is mijn boek, of eigenlijk, zijn mijn drie nieuwe boeken verschenen. Handboek Gedrag op school, met handreikingen voor in de klas, gebaseerd op onderzoek en good practice. Hoewel ze lijken te gaan over stoornissen, gaan ze vooral over het gedrag van de leraar. Wat kan ik als professional doen om leerlingen te ondersteunen en (weer) tot leren te laten komen? Professionele leraren onderzoeken, leren en kiezen zelf (vaak in overleg met anderen), wat past bij dit kind, deze situatie en deze leerkracht. Deze boeken verschaffen je de denkrichting. Aanbevolen door Trix van Lieshout. Recensie Kwink (scrol naar pagina 8 en 9). Recensie Bertus Meijer (onderwijsenzo). Bestel bij Uitgeverij Pica.

Studiedag of lezing over gedrag komend schooljaar?

Anton Horeweg lezingen, studiedagen trauma hechting adhd gedrag

Anton Horeweg als (online)spreker over gedrag op uw school?

Boek nu een lezing of studiedag!

Ik kom graag spreken over voorkomen van en omgaan met ‘gedragsproblemen’ bij u op school. Gedragsproblemen hebben grote invloed op het leerproces. Preventie van probleemgedrag of het ondersteunen van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, trauma of problematische hechting, zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten.

Ik denk, dat samen met het team kijken naar gedrag op school (vaak óók het gedrag van de leraar), het mogelijk maakt een veilige school met fijne klassen te creëren waar geleerd kan worden. Meer weten over mijn onderwijstrainingen, teamontwikkelingstrajecten, startersbegeleiding of coaching van leerkrachten?

Boeken van Anton Horeweg: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België: Voor mijn boeken of andere onderwijsboeken: Klik HIER

Horeweg voorkom lastig gedrag; ADHD in de klas; Handboek Gedrag op school; De traumasensitieve school

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap: Maak ACEs bespreekbaar in je klas.

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, tweede druk! Met dit boek kun je ingrijpende gebeurtenissen (aces), zoals kindermishandeling en verlies bespreken in je klas! Aanbevolen door Iva Bicanic (Hoofd Landelijk Traumacentrum en landelijk coördinator CSG),

Aangeraden door ‘de kinderen’ die het zelf meemaakten:

Nina Blom (auteur Je bent een verschrikkelijk kind),  Angélique van Deursen (Het duivelskind en Ik was het duivelskind) en Vicky (Lana) Bergman (Doorbroken taboes) en Angelique Rijk (Onzichtbaar). Voorwoord Kim van Laar (Team Kim).

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap

InDit is een verschrikkelijk boek‘ legt Anton Horeweg op toegankelijke wijze aan kinderen uit wat voor ingrijpende gebeurtenissen ze kunnen meemaken, (zoals kindermishandeling, seksueel misbruik, overlijden naaste, gevlucht zijn) en vooral dat dit niet hun schuld is, aan wie ze hulp kunnen vragen en waar je die hulp vindt. Interview over ontstaan van dit boek: VLAM Magazine.

Voor wie: groep 7 en 8.

Het boek is bedoeld om samen met de klas (groep 7, 8) te lezen en erover te praten. Hoe je het boek in je klas kunt gebruiken, lees je in de korte handreiking, of de uitgebreide lesvoorbereiding per hoofdstuk.

In voorbereiding: Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap voor het voortgezet onderwijs.

Reviews:  AOB Onderwijsblad en Bertus Meijer op Onderwijsenzo, Nina Blom, auteur Je bent een verschrikkelijk kind. Angélique van Deursen, auteur van het Duivelskind, Juf Femke, juf Joanne

Voorkom lastig gedrag (2de druk, 2021).

Recensies.

Horeweg 2020 Voorkom lastig gedrag

Traject ‘Naar een traumasensitieve school’

Samen met Ingrid van Essen bekijken we met directie en team de weg naar een traumasensitieve school. Van kennisbasis over trauma tot handelen in de praktijk. Meer informatie? Gebruik het contactformulier.

Mijn visie:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het ‘goed’ doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Klachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.