Gedragsproblemen

Lastig gedrag, gedragsproblemen of ‘gedrag’ (Horeweg, A. 2021). Hoe kun je werken aan preventie van gedragsproblemen? Vaak door ander leerkrachtgedrag. Anton Horeweg geeft tips vanuit bijna veertig jaar onderwijservaring en veel studie.

 

Gedrag op school

Lastig gedrag, gedragsprobleem, moeilijk gedrag: hoe je het gedrag ook noemt dat hier bedoeld wordt, het is beter om te werken aan preventie. Lees hoe jouw leerkrachtgedrag kan bijdragen aan een goede groep zonder gedragsproblemen. Bekijk de pagina gedrag op school.

Traumasensitief onderwijs

Kinderen die levensingrijpende gebeurtenissen (aces) hebben meegemaakt, vertonen soms gedrag dat leren in de weg zit. Soms hebben ze een trauma. Hoe kun lesgeven aan getraumatiseerde kinderen? Hoe zorg je voor traumasensitief onderwijs dat goed is voor alle kinderen? Lees het op de pagina traumasensitief onderwijs.

Rouw

Rouw is natuurlijk geen stoornis of een gedragsprobleem. Als kinderen of jongeren niet begeleid worden in hun rouw, kan dat echter leiden tot internaliserende of externaliserende gedragsproblemen. Wat leerkrachten moeten weten over dit onderwerp lees je op de pagina rouw.

.

Agressie

Agressief gedrag wil je niet in je klas. Agressie is ontoelaatbaar, daar zijn de meeste leerkrachten het wel over eens. Maar wat als het toch voorkomt? Kun je het zien aankomen? Wat kun je doen? Lees verder op de pagina agressie.

Faalangst

Faalangst staat niet in de DSM 5, maar veel leerlingen hebben wel degelijk last van faalangst. Deze angst belemmert het benutten van hun leerpotentieel, de omgang met anderen of hun sportprestaties. Lees meer op de pagina faalangst.

Pestgedrag

Pesten. Het lijkt onuitroeibaar. Scholen en leerkrachten onderkennen het te laat of helemaal niet. Pestvormen als online pesten rukken op. De nieuwste vorm van pesten: Deep fake video’s of foto’s en ‘juicekanalen.’ Scholen moeten pesten aanpakken. Leer pesten herkennen, voorkomen en bestrijden. Kijk op de pagina pestgedrag. 

Executieve functies

Kinderen met zwakkere executieve functies hebben het lastig op school. Executieve functies of uitvoerende regelfuncties bepalen een groot deel van je schoolsucces. Werken aan executieve functies doe je met goed lesgeven. Wat executieve functies zijn, hoe ze het gedrag en leren beïnvloeden en wat je als leerkracht kunt doen, lees je op de pagina executieve functies.

Bekijk hier de nieuwste onderwijsboeken over gedrag en didactiek en schoolontwikkeling. Je vindt mijn eigen onderwijsboeken hier: onderwijsboeken Anton Horeweg.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.