Gedragsproblemen

Lastig gedrag, gedragsproblemen: Niet elke leerkracht verstaat daar hetzelfde onder. Meestal bedoelen we gedrag datje les verstoort (externaliserend gedrag). (Horeweg, A (2021). Handboek Gedrag op school). Hoe kun je werken aan preventie van gedragsproblemen? Lees dat op de pagina Omgaan met moeilijk gedrag.

 

Omgaan moeilijk gedrag

 Lastig gedrag, gedragsprobleem, moeilijk gedrag: hoe je het gedrag ook noemt dat hier bedoeld wordt, het is beter om te werken aan preventie. Lees hoe jouw leerkrachtgedrag kan bijdragen aan een goede groep zonder gedragsproblemen. Bekijk de pagina omgaan met moeilijk gedrag.

Traumasensitief lesgeven

Kinderen die levensingrijpende gebeurtenissen (aces) hebben meegemaakt, vertonen soms gedrag dat leren in de weg zit.  Soms hebben ze een trauma. Hoe kun lesgeven aan getraumatiseerde kinderen? Hoe ondersteun je ze? Lees het op de pagina traumasensitief lesgeven.

Rouw

Rouw is natuurlijk geen stoornis of een gedragsprobleem. Als kinderen of jongeren niet begeleid worden in hun rouw, kan dat echter leiden tot internaliserende of externaliserende gedragsproblemen. Wat leerkrachten moeten weten over dit onderwerp lees je op de pagina rouw.

.

Agressie

Agressief gedrag wil je niet in je klas. Agressie is ontoelaatbaar, daar zijn de meeste leerkrachten het wel over eens. Maar wat als het toch voorkomt? Kun je het zien aankomen? Wat kun je doen? Lees verder op de pagina agressie.

Faalangst

Faalangst staat niet in de DSM 5, maar veel leerlingen hebben wel degelijk last van faalangst. `Deze angst belemmert het benutten van hun leerpotentieel, de omgang met anderen of hun sportprestaties. Lees meer op de pagina faalangst.

Pestgedrag

Pesten. Het lijkt onuitroeibaar. Scholen en leerkrachten onderkennen het te laat of helemaal niet. Pestvormen als online pesten of cyberpesten rukken op. De nieuwste vorm van pesten: Squid Game. Scholen moeten pesten aanpakken. Leer pesten herkennen, voorkomen en bestrijden. Kijk op de pagina pestgedrag. 

Executieve functies

Kinderen met zwakkere executieve functies hebben het lastig op school. Executieve functies of uitvoerende regelfuncties bepalen een groot deel van je schoolsucces. Wat executieve functies zijn, hoe ze het gedrag en leren beïnvloeden lees je op de pagina executieve functies.

Op zoek naar onderwijsboeken over gedrag en leren? Je vindt de nieuwste onderwijsboeken hier. Ook de toppers onder de onderwijsboeken vind je in deze collectie onderwijsboeken.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.