Leerstoornissen

Kinderen zijn op school om te leren. Dat lijkt een open deur, maar die deur is dicht als kinderen te maken hebben met een leerstoornis. NLD, dyslexie en dyscalculie zijn zulke leerstoornissen. Omdat leerstoornissen dikwijls aan de basis staan van gedragsproblemen, zijn een aantal leerstoornissen opgenomen op deze site.

NLD

NLD bestaat officieel niet. NLD is niet opgenomen in de DSM 5 als zijnde een leerstoornis. Toch wordt de diagnose wel gesteld en toch zie je wel eens kinderen in deze klas, met de problemen die horen bij NLD. Wat je dan merkt en hoe je deze kinderen kunt ondersteunen lees je op de pagina NLD.

TOS Taal Ontwikkelings Stoornissen

TOS: Taalontwikkelingsstoornis. TOS is een beperking in taalbegrip en/of taalproductie. De problemen kunnen niet worden verklaard door intelligentieproblemen, hersenletsel, gehoorverlies, lichamelijke of sociaal emotionele problemen. (Kamphuis & Hermsen, 2015). Wat je merkt van een TOS lees op de pagina TOS.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.” Wat dat voor gevolgen heeft en wat je kunt doen om kinderen die hieraan lijden te ondersteunen lees je op de pagina dyslexie.

Dyscalculie

Dyscalculie: Kinderen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met het leren rekenen. Deze problemen worden niet veroorzaakt door hun intelligentie of een gebrek daaraan. Wat zie je in de klas en hoe kun je deze kinderen begeleiden. Dat lees je op de pagina dyscalculie.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.