Anton Horeweg als leerkracht

Anton Horeweg gedrags expert     

Mijn naam is Anton Horeweg. Ik was bijna 40 jaar leerkracht. Sinds kort sta ik niet meer voor de klas. Ik zoek nu een baan om starters of pabostudenten te begeleiden.

Tijdens mijn stages op de Pedagogische Academie (PABO) kwam ik erachter dat ik een zwak had voor kinderen die het lastig hebben in hun leven, waardoor ze het soms lastig vinden om het meest handige gedrag te laten zien.

In het begin van mijn loopbaan koos ik bewust voor LOM scholen (tegenwoordig sbo), daarna scholen in ‘achterstandswijken’. Werken op een school waar kinderen alle steun moeten krijgen om hun school met succes te kunnen voltooien geeft mij veel voldoening.

Anton Horeweg, studie over gedrag

Na een masterstudie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, die ik cum laude heb afgerond, ben ik sinds 2009 gedragsspecialist (MSEN).

Ik ben gecertificeerd gedragsspecialist en voldoe aan de kwaliteitseisen van de LBBO (Landelijke beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs). Ook ben ik gecertificeerd traumatrainer vanuit de opleiding van Leony Coppens en gecertificeerd trainer bij Samen sterk zonder stigma. Ook heb ik in 2024 de opleiding ‘Talentenfluisteraar‘ gedaan.

Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik volg dan ook zoveel mogelijk de ontwikkelingen op gebied van gedrag en leren en schuif regelmatig aan bij congressen en webinars. Er is altijd iets te leren!

Ik geloof in bundelen van krachten en delen van alle inzichten en alle kennis die er beschikbaar is, met als doel collega’s te ondersteunen en kinderen en ouders bij te staan als het ‘even niet zo vlotjes loopt’ op het gebied van gedrag. Op de pagina artikelen vind je meer over mijn visie.

Tegenwoordig werk ik ook als zelfstandig onderwijstrainer, soms in samenwerking met Ingrid van Essen.

Anton Horeweg, schrijver van 19 onderwijsboeken (vaak verplichte literatuur)

In 2013 begon ik op verzoek van Uitgeverij Lannoocampus  met het schrijven van een boek over gedrag. Inmiddels zijn achttien onderwijsboeken over gedrag verschenen. Vaak verplichte literatuur op pabo’s, lerarenopleidingen en Master EN.

Anton Horeweg, kindermishandeling bespreekbaar maken

Ik schreef inmiddels een kinderboek en een jeugdboek over kindermishandeling en andere ingrijpende gebeurtenissen in je jeugd (aces). Het kinderboek Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, is bedoeld om kinderen iets heel belangrijks te leren: Jouw lijf is van jou; kindermishandeling en seksueel misbruik zijn nooit jouw schuld; waar kun je hulp vinden. Onderwerpen: verlies van een naaste, uit huisplaatsing, pesten, kindermishandeling, seksueel misbruik, problemen op school, enz.

Mijn droom: elke leerkracht in groep 7 of 8 leest en bespreekt dit boek samen met de hele klas. Aanbevolen door Iva Bicanic, Kim van Laar (Team Kim) en Veilig Thuis. Inmiddels heeft het boek kinderen (en zelfs volwassenen) al echt geholpen!

Het boek ‘Niet jouw schuld, is voor het voortgezet onderwijs/mbo. Het behandelt meer onderwerpen: naast bovengenoemde, o.a. sexting, grooming, loverboys, sextorsion, online lastig gevallen worden.

Anton Horeweg, veelgevraagd spreker op scholen en congressen

Anton Horeweg, leerkracht (MSEN), auteur

Mede door het succes van deze boeken, maar ook door de website, mijn bijna veertig jaar praktijkervaring als leerkracht, en mond-tot-mond reclame, spreek ik veel over gedrag op congressen en scholen. Mijn lezingen zijn net zo praktisch als deze website en mijn boeken. Je kunt er morgen mee aan de slag in je klas. Het gaat er tenslotte om wat je als leerkracht of docent in de klas kunt doen om je leerlingen beter te ondersteunen. Op mijn LinkedInprofiel kun je lezen of collega’s er wat aan hadden.

Anton Horeweg, collegiale consultatie en coaching

Sinds 2015 bezoek ik ook regelmatig collega’s die samen naar hun klas willen kijken. Ik kan mijn lange onderwijservaring en kennis van gedrag hierbij goed gebruiken. Dit soort opdrachten neem ik alleen aan als de leerkracht dit zelf wil. Ik neem geen beoordelingsopdrachten aan.

Anton Horeweg, artikelen schrijven

Sinds 2015 schrijf ik regelmatig artikelen voor mijn eigen onderwijsblog Gedrag op school, JSW, Tijdschrift voor Remedial Teaching, Didactiefwww.wij-leren.nl,   www.tourettenet.nl, ADHD-glossy, (www.adhdlifestylemagazine.nl), CNV Zorg Primair, Blik op hulp, Zorgbreed, Van 12 tot 18 en Beter Begeleiden, RVKO Koerier, Onderwijstijd, Pestpectief, Balans Magazine, BalansKids en NIVOZ platform-hetkind en Basisschool Management. Een groot aantal artikelen vind je hier

Anton Horeweg Talentenfluisteraar.

Talentgesprekken voeren met kinderen of volwassenen, sluit aan bij traumasensitief onderwijs. Veerkracht voor alle kinderen! Kijken door de Talentenbril werkt helend voor kinderen met traumagerelateerd gedrag, door te bouwen aan hun gezonde deel, welbevinden en veerkracht. Dit is een aanvulling op goed lesgeven en werken aan een ‘whole child approach.’

Anton Horeweg, kindersite over kindermishandeling

Niet alle kinderen kunnen een boek kopen en niet alle scholen durven over dit onderwerp te praten in de klas. Daarom heb ik www.hulpbijkindermishandeling.nl gemaakt. In eenvoudige taal uitgelegd wat je kunt meemaken, waar je als kind hulp kunt vinden en vooral dat het niet hun schuld is.

www.hulpbijkindermishandeling. Een site speciaal voor kinderen Anton Horeweg

Anton Horeweg, kindersite over brusjes, langdurig ziek zijn en andere problemen.

Ook kinderen maken veel mee. Wat als een ouder in de gevangenis zit, een ouder langdurig ziek is, als je een broertje of zusje hebt dat veel zorg nodig heeft, eenzaamheid, armoede en nog veel meer. Daarom kunnen kinderen hier lezen over de ze onderwerpen. www.kindzoekthulp.nl 

Kind zoekt hulp Anton Horeweg www.kindzoekthulp.nl

Anton Horeweg, Podcast

2024 podcast Beginnende leerkrachten en gedragsproblemen, Onderwijspraat (verwacht juli 2024).

2024 podcast De traumasensitieve school. In gesprek bij Tip de Jong (Tjipcast) in gesprek met Anton Horeweg

2023 podcast Kinderen met hechtingsproblemen, gesprek met Anton Horeweg

2023  podcast  Traumasensitieve school, gesprek met Anton Horeweg

2023: podcast ‘Waarom kindermishandeling besproken moet worden.‘ Anton Horeweg

2023: podcast ‘Als je leerling stil is’,  interview met Anton Horeweg, Lucas Academie.

2022: podcast schooltrauma, Anton Horeweg in gesprek met de auteur van ‘Een intense reis’.

2021: podcast ADD, anton Horeweg in gesprek met ‘ADD, something special’.

2020: podcast hechting en trauma in de klas. voor ‘Als hechten niet vanzelf gaat.’

Anton Horeweg YouTube

2024 De traumasensitieve school. Een podcast van Tjip de Jong (Tjipcast) in gesprek met Anton Horeweg.

2023: Kinderen met hechtingsproblemen in de klas. Interview door Esther Groenewegen (6 delen)

2021: ADHD in de klas, voor Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag.

2020: Hechtingsproblemen, interview door Esther Groenewegen.

2020: Corona en stress bij kinderen, voor ResearchEd en het Lerarencollectief

2018: Kindermishandeling, voor 52 stemmen voor het kind.

2014: ABC-analyse: Wat heb je er aan?

2013: Groepsvorming Deel 2: Hoe maak je van je klas een goede groep.

2013: Groepsvorming Deel 1: De fases in groepsvorming.

Anton Horeweg, expertgroepen en onderwijsprojecten

In 2023 werkte ik mee in een projectgroep van de Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Onder andere met Augeo zijn we bezig met de ontwikkeling van voorlichting m.b.t. nare ervaringen en teveel stress. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Breinbijsluiters; korte filmpjes om uitleg te geven aan kinderen.

In 2022 werkte ik mee als ‘expert-uit-het-veld’, bij de Werkgroep Landelijke Norm voor Basisondersteuning, om de plannen van het Ministerie van Onderwijs over uitvoerbare basisondersteuning op het gebied van executieve functies binnen Passend Onderwijs vorm te geven. Daarover verschijnt najaar 2023 dan ook een nieuw onderwijsboek van mij.

Gedurende 2022 schreef ik als vrijwilliger voor het project Dis-is-me. Een project om DIS, dat vaak ontstaat bij vroegkinderlijk complex trauma, bekendheid te geven. Het artikel is helaas niet verschenen vanwege verschil van inzicht. In plaats daarvan is er nu de pagina DIS op deze site.

In 2021 schreef ik voor de nieuwe website van Oudervereniging Balans de pagina (school)trauma en de pagina over schoolsoorten in ons land.

Sinds september 2020 ben ik gecertificeerd trainer Samen sterk zonder stigma (samensterkzonderstigma.nl).

In 2020 heb ik samen met Rob Pereira, Sandra Kooij en Rutger den Hollander meegewerkt aan ontwikkeling van de ‘kinderversie’ van een app voor mensen met ADHD: Superbrains.

Sinds 2019 lid van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. In 2020 verscheen daar een vlog over ADHD in de klas.

In 2019 heb ik als gastlid een bijeenkomst van de CoP Voorkomen online seksueel misbruik bijgewoond.

Van 2017 tot medio 2020 werkte ik bij het NCOJ als trainer/methodiekontwikkelaar en zit ik sinds 2017 in het expertteam van Oudervereniging Balans.

Voor de Augeo Foundation heb ik meegewerkt aan de cursus Traumasensitief lesgeven. Een korte blik daarop vind je hier.

Sinds 2015 werk ik mee in diverse expertgroepen van het NCOJ/ KC-KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Voor het SWV Plein 013 en SWV IJsselland heb ik gewerkt aan een project om leerkrachten beter toe te rusten voor passend onderwijs.

Anton Horeweg, online training leraren

Voor E-wise heb ik de nieuwe training Traumasensitieve school voor de intern begeleider gemaakt. NU online (augustus 2023).

Voor E-Wise maakte ik de e-learning De traumasensitieve school Deze e-learning wordt al meer dan een jaar als beste  E-Learning beoordeeld.

Ik maakte ook de e-learning Omgaan met hechtingsproblemen in je klas en schreef een ‘E-wise extra’ over ADD en een over de gedragsfunctieanalyse (GFA).

Voor MedilexOnderwijs werkte ik mee aan de e-learning executieve functies in de klas en aan een  aantal nieuwe e-learnings over ontwikkelingsstoornissen.

In samenwerking met het Lerarencollectief maakte ik de video Corona, stress en leren.

Voor de NPO Kennis Community en het Lerarencollectief, nam ik een op korte tutorial op:  ‘Ontspoorde klassen’. Over belang van welzijn en curriculum.

Samen met Pestpectief, een startup op het gebied van VR-trainingen, ontwikkelde ik een VR-training pestgedrag. In een interactieve omgeving, een echte klas, met echte kinderen, leren (toekomstige) leerkrachten pestgedrag opmerken en er iets mee doen.  In combinatie met de bijbehorende e-learning kan het team zich snel bekwamen in omgaan met pestgedrag.

Kind, school, ouders

Ouders zijn een onmisbare schakel in het begeleidingsproces als een kind problemen heeft. Leerkrachten moeten hen dan ook betrekken in het proces. Ook gesprekken met de kinderen zelf over hun mogelijkheden en problemen zijn essentieel. Gezamenlijk bieden wat dit kind nodig heeft, uitgaande van de sterke kanten van het kind, dat is het idee van waaruit je zou moeten vertrekken naar mijn idee. Wetenschap lost niet alles op, handreikingen van deze website ook niet, maar ze kunnen beiden wel helpen de goede richting uit te denken om kinderen beter te helpen. Regelmatig heb ik (mail) contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school.

Regelmatig heb ik contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school. Ik ben hierin geen partij, maar denk mee hoe het kind geholpen kan worden. Dat is uiteraard gratis.

Ik besef heel goed dat ik zelf ook niet alles perfect doe en ik weet ook dat in de dagelijkse klassenpraktijk het vaak heel moeilijk is voor kinderen te doen wat je als leerkracht zou willen doen. Maar de bereidheid er goed over na te denken en een grondhouding te hebben die onderstaande stelling ondersteunt, is een goed begin.

Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs, ongeacht zijn problemen.

KidsWorldHands

Kinderen met “probleem” gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking verhindert dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

O ja..©meesgroep8 schept verwarring merk ik. Ik heet geen Mees. “Mees” is een eretitel. Anton

Mijn professioneel profiel kun je vinden op:

linkedinlogo

Geregistreerd begeleider bij de LBBO

Anton Horeweg, leerkracht (MSEN), auteur

Geregistreerd  docent bij CRKBO

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.