Onze trainingsacteurs

Sanja Nikolic

Ik ben Sanja Nikolic. Ik heb in het onderwijs gewerkt als onderwijsassistent en leerkracht. Na een decennium als onderwijsbegeleider bij Horizon, werk ik nu als als begeleider Passend onderwijs bij Educé. Daarnaast ben ik systeemopsteller en pedagoog.

Als trainingsacteur vind ik het heel belangrijk om leraren veilig te laten oefenen met verworven kennis. Bij mij kan dat, omdat ik zonder oordeel kan teruggeven wat hun leerkrachtgedrag ‘doet’ bij mij als ‘leerling.’

  

  

Marijke van Bemmel

Ik ben Marijke van Bemmel, oorspronkelijk dramadocent en sinds 2006 trainingsacteur. Ik zorg dat deelnemers in een training of coachsessie op een veilige manier kunnen oefenen, zodat ze in de praktijk weten hoe ze ‘lastig’ gedrag kunnen ombuigen. Gedrag roept gedrag op. Dat wat jij doet heeft altijd effect op de ander. Als trainingsacteur laat ik weten wat dat effect is. Ik vertel hoe het komt dat ik reageerde met dat lastige gedrag. Inzicht in de interactie is zo waardevol. Dat krijg ik keer op keer terug van deelnemers. Als de deelnemers die interactie begrijpen, dan is het vaak al duidelijk hoe ze in die situatie effectiever kunnen handelen.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.