Onze trainingsacteurs

Sanja Nikolic

Mijn naam is Sanja Nikolic. Ik heb in de afgelopen ruim 20 jaar meerdere functies binnen het onderwijs gehad. Ik was kleuterleerkracht, ambulant begeleider (in het basis- , voortgezet onderwijs en MBO) en  onderwijsondersteuningsspecialist vanuit een samenwerkingsverband. Op dit moment werk ik vanuit een organisatie die de scholen ondersteunt in het kader van Passend Onderwijs.

Daarnaast heb ik zo’n 10 jaar een eigen onderneming. Ik werk als pedagoog, systeemopsteller (familie- en organisatieopstellingen) en trainingsacteur.

Gedrag (en met name het onbewuste) heeft mij altijd geboeid. Wat maakt dat wij doen wat wij doen? Wat maakt dat een leerling doet wat hij doet? Wat maakt dat we voor een bepaalde benadering kiezen? Wat maakt dat we met een bepaalde leerling een klik hebben? Wat maakt dat mijn aanpak bij de ene leerling wel werkt, maar bij de andere niet? En herkennen we het gevoel van onmacht waarbij we ‘weten’ wat een leerling nodig heeft, maar de passende benadering alsnog niet werkt? Welke mogelijke bewuste én onbewuste processen spelen een rol bij een leerling? En welke bij ons leraren? Als coachend trainingsacteur bied ik ruimte om dat te ontdekken. Ruimte waarbij je in een veilige sfeer kunt oefenen met wat je al weet of wat je als nieuw verworven kennis hebt opgedaan in de training. Vanuit de coachende rol geef ik tijdens het oefenen direct – en zonder oordeel wat jouw benadering met mij als ‘leerling’ doet en wat ik nodig heb. Door opgedane inzichten meteen toe te passen, kun je ze integreren in je systeem. Mijn stijl is speels, ‘luchtig’ en direct. Met Anton werk ik graag samen. De verbinding en afstemming die we in het onderlinge contact ervaren, maakt de samenwerking moeiteloos.

Marijke van Bemmel

Ik ben Marijke van Bemmel, oorspronkelijk dramadocent en sinds 2006 trainingsacteur. Ik zorg dat deelnemers in een training of coachsessie op een veilige manier kunnen oefenen, zodat ze in de praktijk weten hoe ze ‘lastig’ gedrag kunnen ombuigen. Gedrag roept gedrag op. Dat wat jij doet heeft altijd effect op de ander. Als trainingsacteur laat ik weten wat dat effect is. Ik vertel hoe het komt dat ik reageerde met dat lastige gedrag. Inzicht in de interactie is zo waardevol. Dat krijg ik keer op keer terug van deelnemers. Als de deelnemers die interactie begrijpen, dan is het vaak al duidelijk hoe ze in die situatie effectiever kunnen handelen.

Erik Siebel

Erik Siebel (1967) werkte 25 jaar lang in het Speciaal Onderwijs. Hij was leerkracht, ambulant begeleider en uiteindelijk jarenlang schoolleider. Naast het onderwijs is hij ook altijd theatermaker geweest, speelde hij vele rollen in bijzondere voorstellingen en was hij ook te zien in Tv-series. Nu richt hij zich op het theater en werkt onder andere als trainingsacteur. voor meer over Erik kijk op de Onderwijssalon.nl 

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.