Over mij: Anton Horeweg als leerkracht

Anton Horeweg gedrags expert

Mijn naam is Anton Horeweg. Ik was bijna 40 jaar leerkracht. Sinds kort sta ik niet meer voor de klas.

Tijdens mijn stages op de Pedagogische Academie (PABO) kwam ik erachter dat ik een zwak had voor kinderen die het lastig hebben in hun leven. Kinderen die het vooral daardoor nog lastig vinden om het meest handige gedrag te laten zien.

Ik ben daarom gaan werken op LOM scholen en scholen in ‘achterstandswijken’. Ik heb bewust gekozen voor scholen waar kinderen alle steun moeten krijgen om hun school met succes te kunnen voltooien.

Na een masterstudie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, die ik cum laude heb afgerond, ben ik sinds 2009 gedragsspecialist (M SEN).

Ik ben gecertificeerd gedragsspecialist. Ik ben lid van en voldoe aan de kwaliteitseisen van de LBBO (Landelijke beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs).

Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik volg dan ook zoveel mogelijk de ontwikkelingen op gebied van gedrag en leren en schuif regelmatig aan bij congressen en webinars. Er is altijd iets te leren!

Ik geloof in bundelen van krachten en delen van alle inzichten en alle kennis die er beschikbaar is, met als doel collega’s te ondersteunen en kinderen en ouders bij te staan als het ‘even niet zo vlotjes loopt’ op het gebied van gedrag. Op de pagina artikelen vind je meer over mijn visie.

Ik werk als ook zelfstandig onderwijstrainer, soms in samenwerking met Ingrid van Essen, Peter Mol en  Kees van Overveld

Anton Horeweg als schrijver van 14 onderwijsboeken  (vaak verplichte literatuur)

In 2013 begon ik op verzoek van Uitgeverij Lannoocampus  met het schrijven van een boek over gedrag. Inmiddels is het dertiende onderwijsboek verschenen.  Het eerste: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Daarna Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplicht op hogescholen in Nederland en Vlaanderen en inmiddels ook bij diverse M EN opleidingen.

Bij deze boeken schreef ik twee werkboeken: werkboek Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs, en werkboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Handig als intervisie instrument.

Daarna schreef ik Wat stuitert daar door je klas? Over leerlingen met ADHD en hun leraren, De Traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas.  (Inmiddels verplichte literatuur voor de M EN opleiding, route gedragsspecialist bij Windesheim en aanbevolen door het traumaonderzoeksteam van Rijksuniversiteit Groningen).

In 2020 kwam mijn onderwijsboek Voorkom lastig gedrag uit. Dit keer bij uitgeverij Pica.

In 2021 verscheen ADHD in de klas. Praktisch handboek voor leraren

In juli 2021 zijn er drie boeken uitgekomen: Samen vormen ze het Handboek Gedrag op school. De opvolger van gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Een uniek naslagwerk over gedrag.

10 maart 2022 is ‘Als je leerling stil is’ verschenen! Een boek over mogelijke oorzaken van teruggetrokken gedrag. In september 2022 kwam ‘Niet jouw schuld‘ uit. Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, speciaal voor jongeren in vo en mbo/hbo/wo.

Anton Horeweg Kinderboek kindermishandeling bespreekbaar maken

In 2020 kwam er een deel van mijn droom uit: Ik schreef een informatief kinderboek over trauma en kindermishandeling / andere ingrijpende gebeurtenissen (overlijden naaste, vluchteling zijn, altijd ruzie met je leerkracht, enz.): ‘Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.

Het boek is bedoeld om kinderen iets heel belangrijks te leren: Jouw lijf is van jou; kindermishandeling en misbruik is nooit jouw schuld; en probeer hulp te zoeken.

Mijn droom: elke leerkracht in groep 7 of 8 leest en bespreekt dit boek samen met de hele klas. Aanbevolen door Iva Bicanic en Kim van Laar. Inmiddels heeft het boek kinderen al echt geholpen!

Nieuwe boeken 2022: ‘Als je leerling stil is’ en Puberboek kindermishandeling ‘Niet jouw schuld!’

In maart 2022 verscheen mijn nieuwe onderwijsboek ‘Als je leerling stil is.’ Over kinderen die meestal ‘onder de radar’ van de leraar blijven. Soms zijn het kinderen die gewoon doen wat ze moeten doen, zonder op te vallen en het gewoon fijn vinden ‘stil’ te zijn. Soms zijn het kinderen die het lastig hebben, thuis of op school. Bijvoorbeeld omdat ze van nature angstig zijn of verlegen en daar last van hebben. Soms zijn het kinderen die gepest worden of kinderen die jarenlang niet het juiste leerstofaanbod krijgen. We missen de subtiele signalen die zij uitzenden. En soms zijn er gewoon geen signalen te zien. Een deel van de stille kinderen in je klas gewoon heel gelukkig en een ander deel niet. Om te weten welk deel gelukkig is en welk deel niet moeten we ze wel leren zien en ze leren kennen. Daarom gaat dit boek over álle stille kinderen.

Anton Horeweg Puberboek kindermishandeling

Net uitgekomen: een ‘voortgezet onderwijs-versie’ van Dit is een verschrikkelijk boek gemaakt. ‘Niet jouw schuld!‘ Ik heb herhaaldelijk de vraag gehad om voor deze leeftijdsgroep ook dit belangrijke verhaal te vertellen. Met pubers en adolescenten als meelezer.

Anton Horeweg, veelgevraagd spreker op scholen en congressen

Mede door het succes van deze boeken, maar ook door de website en mond-tot-mond reclame, spreek ik veel over gedrag op congressen en scholen. Mijn lezingen zijn net zo praktisch als deze website en mijn boeken. Je kunt er morgen mee aan de slag in je klas. Het gaat er tenslotte om wat je als leerkracht of docent in de klas kunt doen om je leerlingen beter te ondersteunen. Op mijn LinkedInprofiel kun je lezen of collega’s er wat aan hadden.

Anton Horeweg collegiale consultatie en coaching

Sinds 2015 bezoek ik ook regelmatig collega’s die samen naar hun klas willen kijken. Ik kan mijn lange onderwijservaring en kennis van gedrag hierbij goed gebruiken. Dit soort opdrachten neem ik alleen aan als de leerkracht dit zelf wil. Ik neem geen beoordelingsopdrachten aan.

Anton Horeweg, artikelen schrijven

Sinds 2015 schrijf ik regelmatig artikelen voor Mijn eigen blog Gedrag op school, JSW, Tijdschrift voor Remedial Teaching, Didactiefwww.wij-leren.nl,   www.tourettenet.nl, ADHD-glossy, (www.adhdlifestylemagazine.nl), CNV Zorg Primair, Blik op hulp, Zorgbreed, Van 12 to 18 en Beter Begeleiden, RVKO Koerier, Onderwijstijd, Pestpectief, Balans en BalansKids en NIVOZ platform-hetkind  en Basisschool Management. Een groot aantal artikelen vind je hier.

Anton Horeweg Podcast

Eind 2020 verscheen een podcast over hechting en trauma, waarin ik in ga op gedrag in de klas.

In juni 2021 verscheen er een podcast over ADD, waarin we belichten hoe deze leerlingen school beleven.

In september verscheen een podcast over schooltrauma.

Anton Horeweg: Expertgroepen en onderwijsprojecten

Dit jaar (2022) schreef ik als vrijwilliger voor het project Dis-is-me. Een project om DIS, dat vaak ontstaat bij vroegkinderlijk complex trauma, bekendheid te geven. Het artikel zal helaas niet verschijnen vanwege redactionele verschillen in inzicht. In plaats daarvan is er nu de pagina DIS op deze site.

In 2022 werkte ik ook mee als ‘expert-uit-het-veld, om de plannen van het Ministerie van Onderwijs over uitvoerbare basisondersteuning binnen Passend Onderwijs vorm te geven.

In 2021 schreef ik voor de nieuwe website van Oudervereniging Balans de pagina (school)trauma en de pagina over schoolsoorten in ons land.

Sinds september 2020 ben ik gecertificeerd trainer Samen sterk zonder stigma (samensterkzonderstigma.nl).

In 2020 heb ik samen met Rob Pereira, Sandra Kooij en Rutger den Hollander meegewerkt aan ontwikkeling van de ‘kinderversie’ van een app voor mensen met ADHD: Superbrains.

In 2019 ben ik lid geworden van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. In 2020 verscheen daar een vlog over ADHD in de klas.

In 2019 heb ik als gastlid een bijeenkomst van de CoP Voorkomen online seksueel misbruik bijgewoond.

Van 2017 tot medio 2020 werkte ik bij het NCOJ als trainer/methodiekontwikkelaar en zit ik sinds 2017 in het expertteam van Oudervereniging Balans.

Voor de Augeo Foundation heb ik meegewerkt aan de cursus traumasensitief lesgeven. Een korte blik daarop vind je hier.

Sinds 2015 werk ik mee in diverse expertgroepen van het NCOJ/ KC-KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Voor het SWV Plein 013 en SWV IJsselland heb ik gewerkt aan een project om leerkrachten beter toe te rusten voor passend onderwijs.

Anton Horeweg online training leraren

Ik ontwikkelde samen met Pestpectief, een startup op het gebied van VR-trainingen, een VR-training pestgedrag. In een interactieve omgeving, een echte klas, met echte kinderen, moet je pestgedrag opmerken en er iets mee doen.  In combinatie met de bijbehorende e-learning kan het team zich snel bekwamen in omgaan met pestgedrag.

Ik maakte voor E-Wise de e-learning De traumasensitieve school Deze e-learning wordt al meer dan een jaar als beste  E-Learning beoordeeld.

Ik maakte ook de e-learning Omgaan met hechtingsproblemen in je klas en schreef een ‘E-wise extra’ over ADD en een over de gedragsfunctieanalyse (GFA).

Voor MedilexOnderwijs werkte ik mee aan de e-learning executieve functies in de klas en aan een  aantal nieuwe e-learnings over ontwikkelingsstoornissen.

Voor het Lerarencollectief maakte ik de video Corona, stress en leren.

Voor de NPO Kennis Community en het Lerarencollectief, maakte ik de korte tutorial ‘Ontspoorde klassen’ over belang van welzijn en curriculum..

Kind, school, ouders

Ouders zijn een onmisbare schakel in het begeleidingsproces als een kind problemen heeft. Leerkrachten moeten hen dan ook betrekken in het proces. Ook gesprekken met de kinderen zelf over hun mogelijkheden en problemen zijn essentieel. Gezamenlijk bieden wat dit kind nodig heeft, uitgaande van de sterke kanten van het kind, dat is het idee van waaruit je zou moeten vertrekken naar mijn idee. Wetenschap lost niet alles op, handreikingen van deze website ook niet, maar ze kunnen beiden wel helpen de goede richting uit te denken om kinderen beter te helpen. Regelmatig heb ik (mail) contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school.

Ik besef heel goed dat ik zelf ook niet alles perfect doe en ik weet ook dat in de dagelijkse klassenpraktijk het vaak heel moeilijk is voor kinderen te doen wat je als leerkracht zou willen doen. Maar de bereidheid er goed over na te denken en een grondhouding te hebben die onderstaande stelling ondersteunt, is een goed begin.

Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs, ongeacht zijn problemen.

KidsWorldHands

Kinderen met “probleem” gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking verhindert dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

O ja..©meesgroep8 schept verwarring merk ik. Ik heet geen Mees. “Mees” is een eretitel. Anton

Mijn professioneel profiel kun je vinden op:

linkedinlogo

Geregistreerd begeleider bij de LBBO

Geregistreerd  docent bij CRKBO

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.