Over mij: Anton Horeweg als leerkracht

Mijn naam is Anton Horeweg. Al heel vroeg wist ik wat ik wilde worden: leerkracht op een basisschool.  Dat ben ik inmiddels al meer dan 35 jaar. Tijdens mijn stages op de Pedagogische Academie (de huidige PABO) kwam ik erachter dat ik een zwak had voor kinderen die niet het vermogen hadden rustig in hun bankje te zitten. Deze kinderen, die liever door de klas stuiterden dan op hun stoel te zitten, wilde ik helpen toch hun schooltijd goed te volbrengen.

Na mijn studie ben ik gaan werken op LOM scholen en scholen in “achterstandswijken”. Ik heb bewust gekozen voor scholen in wijken waar kinderen alle steun moeten krijgen om hun school met succes te kunnen voltooien.

Na een studie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek ben ik sinds 2009 gedragsspecialist (M SEN). Deze studie heb ik cum laude afgerond.

Ik gecertificeerd gedragsspecialist. Ik ben lid van en voldoe aan de kwaliteitseisen van de LBBO (Landelijke beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs).

Ik geloof in bundelen van krachten en delen van alle inzichten en alle kennis die er beschikbaar is, met als doel collega’s te ondersteunen en kinderen en ouders bij te staan als het ‘even niet zo vlotjes loopt’ op het gebied van gedrag. Op de pagina artikelen vind je meer over mijn visie.

Ik werk als zelfstandig trainer, soms in samenwerking met Ingrid van Essen, Peter Mol en  Kees van Overveld

Anton Horeweg onderwijsboeken als verplichte literatuur:

In 2013 begon ik op verzoek van Uitgeverij Lannoocampus  met het schrijven van een boek over gedrag. Inmiddels komt het elfde boek er aan. Het eerste: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Daarna Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplicht op hogescholen in Nederland en Vlaanderen en inmiddels ook bij diverse M EN opleidingen.

Bij deze boeken schreef ik twee werkboeken: werkboek Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs, en werkboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Handig als intervisie instrument.

Daarna schreef ik Wat stuitert daar door je klas? Over leerlingen met ADHD en hun leraren, De Traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas.  (Inmiddels verplichte literatuur voor de M EN opleiding, route gedragsspecialist bij Windesheim).

In 2020 kwam mijn achtste onderwijsboek Voorkom lastig gedrag uit. Dit keer bij uitgeverij Pica.

In mei 2021 komen er drie boeken uit: Samen vormen ze het Handboek Gedrag op school. Een uniek naslagwerk over gedrag.

In mei verschijnt ook ADHD in de klas. Praktisch handboek voor leraren.

Anton Horeweg Kinderboek:

In september 2020 kwam er een deel van mijn droom uit: Ik schreef een informatief kinderboek over trauma en kindermishandeling / andere ingrijpende gebeurtenissen (overlijden naaste, vluchteling zijn, altijd ruzie met je leerkracht, enz.): ‘Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.

Het boek is bedoeld om kinderen iets heel belangrijks te leren: Jouw lijf is van jou; het is nooit jouw schuld en probeer hulp te zoeken. Mijn droom: elke leerkracht in groep 7 of 8 leest en bespreekt dit boek samen met de hele klas. Aanbevolen door Iva Bicanic en Kim van Laar. In 2021 verscheen de 2de druk.

Anton Horeweg, veelgevraagd spreker op scholen en congressen

Mede door het succes van deze boeken, maar ook door de website en mond-tot-mond reclame, spreek ik veel over gedrag op congressen en scholen. Mijn lezingen zijn net zo praktisch als deze website en mijn boek. Het gaat er tenslotte om wat je als leerkracht of docent in de klas kunt doen om kinderen beter te ondersteunen.

Anton Horeweg, artikelen schrijven

Sinds 2015 schrijf ik regelmatig artikelen voor Mijn eigen blog Gedrag op school, JSW, Tijdschrift voor Remedial Teaching, Didactiefwww.wij-leren.nl,   www.tourettenet.nl, ADHD-glossy (www.adhdlifestylemagazine.nl), CNV Zorg Primair, Blik op hulp, Zorgbreed, Van 12 to 18 en Beter Begeleiden, RVKO Koerier, Onderwijstijd, Pestpectief, Balans en BalansKids. Een groot aantal artikelen vind je hier.

Anton Horeweg Podcast

Eind 2020 verscheen een podcast over hechting en trauma, waarin ik in ga op gedrag in de klas.

Binnenkort verschijnt een podcast over Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap bij  het NIVOZ.

Anton Horeweg: Expertgroepen en onderwijsprojecten

Voor het SWV Plein 013 en SWV IJsselland heb ik gewerkt aan een project om leerkrachten beter toe te rusten voor passend onderwijs.

Sinds 2015 werk ik mee in diverse expertgroepen van het NCOJ/ KC-KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Voor de Augeo Foundation heb ik meegewerkt aan de cursus traumasensitief lesgeven. Een korte blik daarop vind je hier.

Van 2017 tot medio 2020 werkte ik bij het NCOJ als trainer/methodiekontwikkelaar en zit ik sinds 2017 in het expertteam van Oudervereniging Balans.

In 2019 ben ik lid geworden van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. In 2020 verscheen daar mijn eerste vlog over ADHD in de klas.

In 2019 heb ik als gastlid een bijeenkomst van de CoP Voorkomen online seksueel misbruik bijgewoond.

Sinds augustus 2020 werk ik met Rob Pereira, Sandra Kooij en Rutger Hollander mee aan vernieuwing van een app voor mensen met ADHD: Superbrains.

Sinds september 2020 ben ik gecertificeerd trainer Samen sterk zonder stigma (samensterkzonderstigma.nl).

Anton Horeweg Samen sterk zonder stigma trainer

Anton Horeweg online training leraren

Ik ontwikkelde samen met Pestpectief, een startup op het gebied van VR-trainingen, een VR-training pestgedrag. In een interactieve omgeving, een echte klas, met echte kinderen, moet je pestgedrag opmerken en er iets mee doen. Alles wat je doet wordt vastgelegd. Jouw antwoorden kun je vergelijken met de mijne en die van je teamleden. Hierover kun met je team (en desgewenst met mij) in gesprek over het hoe en waarom van je handelen (en dat van je collega’s). In combinatie met de bijbehorende e-learning kan het team zich snel bekwamen in omgaan met pestgedrag.

Ik maakte voor E-Wise de e-learning De traumasensitieve school en Omgaan met hechtingsproblemen in je klas en schreef een ‘E-wise extra’ over ADD en een over de gedragsfunctieanalyse (GFA).

Voor MedilexOnderwijs werkte ik mee aan de e-learning executieve functies in de klas en aan een  aantal nieuwe E-learnings over ontwikkelingsstoornissen.

Voor het Lerarencollectief maakte ik de video Corona, stress en leren.

Kind, school, ouders

Ouders zijn een onmisbare schakel in het begeleidingsproces als een kind problemen heeft. Leerkrachten moeten hen dan ook betrekken in het proces. Ook gesprekken met de kinderen zelf over hun mogelijkheden en problemen hebben nog niet algemeen ingang gevonden, maar zijn wel essentieel. Gezamenlijk bieden wat dit kind nodig heeft, uitgaande van de sterke kanten van het kind, dat is het idee van waaruit je zou moeten vertrekken naar mijn idee. Wetenschap lost niet alles op, handreikingen van deze website ook niet, maar ze kunnen beiden wel helpen de goede richting uit te denken om kinderen beter te helpen. Regelmatig heb ik (mail) contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school.

Ik besef heel goed dat ik zelf ook niet alles perfect doe en ik weet ook dat in de dagelijkse klassenpraktijk het vaak heel moeilijk is voor kinderen te doen wat je als leerkracht zou willen doen. Maar de bereidheid er goed over na te denken en een grondhouding te hebben die onderstaande stelling ondersteunt, is een goed begin.

Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs, ongeacht zijn problemen.

KidsWorldHands

Kinderen met “probleem” gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking verhindert dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

O ja..©meesgroep8 schept verwarring merk ik. Ik heet geen Mees. “Mees” is een eretitel. Anton

Mijn professioneel profiel kun je vinden op:

linkedinlogo

Lid van de Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten,

lbgs

Geregistreerd begeleider bij de LBBO

Geregistreerd  docent bij CRKBO

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.