Over Mij

 

Mijn naam is Anton Horeweg. Al heel vroeg wist ik wat ik wilde worden: leerkracht op een basisschool.  Dat ben ik inmiddels al 34 jaar. Tijdens mijn stages op de Pedagogische Academie (de huidige PABO) kwam ik erachter dat ik een zwak had voor kinderen die niet het vermogen hadden rustig in hun bankje te zitten. Deze kinderen, die liever door de klas stuiterden dan op hun stoel te zitten, wilde ik helpen toch hun schooltijd goed te volbrengen.

Na mijn studie ben ik gaan werken op LOM scholen en scholen in “achterstandswijken”. Ik heb bewust gekozen voor scholen in wijken waar kinderen alle steun moeten krijgen om hun school met succes te kunnen voltooien. Inmiddels sta ik vele jaren voor de klas toch leer ik nog elke dag bij.

Na een studie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek ben ik gedragsspecialist (M SEN). Deze studie heb ik cum laude afgerond.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten (LBGS), onderdeel van de LBBO. Ik geloof in bundelen van krachten en delen van alle inzichten en alle kennis die er beschikbaar is, met als doel collega’s te ondersteunen en kinderen en ouders bij te staan als het ‘even niet zo vlotjes loopt’ op het gebied van gedrag. (Interview over omgaan kinderen met ADHD, interview Noord-Hollandse Dagbladen, Interview Onderwijsblad Aob, mei 2017, interview De Botlek, jan. 2018). Ik ben er van overtuigd dat als het leerkrachtgedrag verandert dit veel verschil maakt.

Ik werk als zelfstandig trainer, soms in samenwerking met Ingrid van Essen, Bernadette Sanders, Peter Mol of Kees van Overveld of Erik Jansen. Sinds 2015 heb ik zitting in expertteams van de Stichting LeerKracht van het NCOJ en KC-KJP. Sinds juli 2017 ben ik ook bij het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg werkzaam als methodiekontwikkelaar en trainer. Sinds 2017 ben ik lid van het expertteam bij Oudervereniging Balans. Dit alles doe ik naast mijn werk als leerkracht: ik sta drie dagen per week voor de klas.

 Mijn boek als verplichte literatuur:

Uitgeverij Lannoocampus vroeg me  in september 2012 een boek te schrijven over gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. In 2013 verscheen: Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek. (Inmiddels heet dit boek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs). Het boek is verplichte literatuur op veel hogescholen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, Hogeschool Rotterdam, LOI- pabo, de HAN pabo en Avans Hogeschool in Breda. Ook in Vlaanderen worden mijn boeken inmiddels voorgeschreven op pabo’s en lerarenopleidingen. Bij de Master SEN opleidingen worden mijn boeken zeer veel gebruikt door de studenten.

In 2015 verscheen: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Ook dit boek is verplicht op de lerarenopleiding van o.a. Fontys, Avans en Hogeschool Rotterdam, de HAN en de Harteveld hogeschool in Gent.

In 2016 heb ik met een groot aantal opleidingen (Fontys lerarenopleiding, Windesheim, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Driestar-Educatief) een uniek project afgerond: een werkboek Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs, passend bij mijn boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Er is ook een variant voor het basisonderwijs. Het werkboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs.

In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? Over leerlingen met ADHD en hun leraren. uit.

In april 2018 verscheen mijn zesde onderwijsboek: De Traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas.

 

Anton Horeweg, veelgevraagd spreker op scholen en congressen

Mede door het succes van deze boeken, maar ook door de website en mond-tot-mond reclame, spreek ik veel op congressen en scholen over de onderwerpen uit mijn boeken. Mijn lezingen zijn net zo praktisch als deze website en mijn boek. Het gaat er tenslotte om wat je als leerkracht of docent in de klas kunt doen om kinderen beter te ondersteunen.

Anton Horeweg, Columns schrijven

Sinds 2015 schrijf ik artikelen en gastcolumns voor de bladen of sites van Oudervereniging Balans, Tijdschrift voor Remedial Teaching, www.wij-leren.nl,   www.tourettenet.nl  , ADHD-glossy (www.adhdlifestylemagazine.nl)  JSW, Didactief, CNV Zorg en onderwijs en het tijdschrift Tussen 12 en 18.

 

Anton Horeweg: Expertgroepen en onderwijsprojecten

Voor het SWV Plein 013 en SWV IJsselland heb ik gewerkt aan een project om leerkrachten beter toe te rusten voor passend onderwijs.

Sinds 2015 werk ik mee in de expertgroepen van het NCOJ/ KC-KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).Voor de Augeo Foundation heb ik meegewerkt aan de cursus traumasensitief lesgeven. Een korte blik daarop vind je hier. Sinds juli 2017 werk ik ook bij het NCOJ als trainer/methodiekontwikkelaar en zit ik sinds 2017  in het expertteam van Oudervereniging Balans.

Ouders zijn een onmisbare schakel in het begeleidingsproces als een kind problemen heeft. Leerkrachten moeten hen dan ook betrekken in het proces. Ook gesprekken met de kinderen zelf over hun mogelijkheden en problemen hebben nog niet algemeen ingang gevonden, maar zijn wel essentieel. Gezamenlijk bieden wat dit kind nodig heeft, uitgaande van de sterke kanten van het kind, dat is het idee van waaruit je zou moeten vertrekken naar mijn idee. Wetenschap lost niet alles op, handreikingen van deze website ook niet, maar ze kunnen beiden wel helpen de goede richting uit te denken om kinderen beter te helpen. Regelmatig heb ik (mail) contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school.

Ik besef heel goed dat ik zelf ook niet alles perfect doe en ik weet ook dat in de dagelijkse klassenpraktijk het vaak heel moeilijk is voor kinderen te doen wat je als leerkracht zou willen doen. Maar de bereidheid er goed over na te denken en een grondhouding te hebben die onderstaande stelling ondersteunt, is een goed begin. Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs, ongeacht zijn problemen.

 

 

 

 

KidsWorldHands

Kinderen met “probleem” gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking verhindert dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

 

O ja..©meesgroep8 schept verwarring merk ik. Ik heet geen Mees. “Mees” is een eretitel. Anton

Mijn professioneel profiel kun je vinden op:

linkedinlogo

 

Lid van de Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten,

lbgs

 

Geregistreerd begeleider bij de LBBO

Geregistreerd  docent bij CRKBO

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.