Het kan zijn dat meningen over goed onderwijs verschillen. Mijn opvatting is dat pedagogiek en didactiek hand in hand dienen te gaan. Het begint echter met pedagogiek. Hoe jij relaties met je leerlingen wil vormgeven, hoe de school zorgt voor structuren waarbinnen leerlingen het goede ‘leergedrag’ kunnen vertonen. Traumasensitief werken dus, waar je elders al over kon lezen. Over naar de didactiek.

EDI

Expliciete Directe Instructie is wat mij betreft de vorm om goed les te geven. De structuur in deze lessen zorgt voor duidelijkheid en activatie van leergedrag. Kinderen doen namelijk actief mee in de les: ze maken aantekeningen, moeten vragen beantwoorden en actief meedoen. Het voert te ver om deze aanpak geheel uit te leggen hier. Ik verwijs je daarvoor graag naar www.directeinstructie.nl

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.