Mijn boeken:

  Koop mijn boeken op Bol.com

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap (sept. 2020)

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap is een toegankelijke boek voor kinderen vanaf 10 jaar (groep 7,8, brugklas), datmet dehele klas gelezen en besproken kan worden. Er worden zaken besproken die voor kinderen traumatisch kunnen zijn. Dat kan zijn het overlijden van een dierbare, vluchteling zijn, een vechtscheiding van ouders, gepest worden, ziekte, maar ook: verwaarlozing, mishandeling en misbruik. Er is een korte, gratis online handreiking bij verkrijgbaar: die vind je binnenkort hier.

Dat dit dingen zijn waar kinderen niets aan kunnen doen, daar zijn volwassenen het over eens. Maar hoe kun je als kind weten dat het niet jouw schuld is, en met wie je erover kunt praten? Dat kun je alleen weten als iemand het je vertelt. Dat doet meester Anton in dit boek.

Dit boek is voor alle gewone kinderen (die vaak niet meer geloven dat ze normaal zijn), die abnormale dingen meemaken (maar dat weten ze vaak nog niet).

Voorkom lastig gedrag (sept. 2020).

In Voorkom lastig gedrag beschrijft Anton Horeweg hoe je naar gedrag kunt kijken; waarom we dat zo nu en dan op de verkeerde manier doen en waarom gedrag soms een probleem wordt. Ook gaat hij in op de vraag wat er áchter dat gedrag zit. Het boek staat vol met praktische tips, werkwijzen en adviezen over wat je als leerkracht kunt doen, zodat je je weer bezig kunt houden met je core business: lesgeven.

Een greep uit de vele onderwerpen die Horeweg bespreekt en helder voor het voetlicht brengt: alle opvoeders op één lijn, preventiegesprekken, regels, drukke kinderen, je eigen houding aanpassen, klassenklimaat, rolmodellen, grenzen en SEL.

De traumasensitieve school 2018.

Een boek over de enorme gevolgen van vroegkinderlijk chronisch trauma. Het legt de verschillende soorten trauma uit, gaat in op de invloed die trauma heeft op de ontwikkeling van het kinderbrein en vertaalt dit naar de dagelijkse klassenpraktijk. Het boek gaat in op kindermishandeling en vertaalt de behoeften van getraumatiseerde kinderen naar het gedrag in de klas. Ook geeft het handreiking voor het (her)inrichten van je school(praktijk). Het voorwoord is van prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij deed ook de inhoudelijke check, waardoor wetenschap en schoolpraktijk perfect samenkomen.

Aanbevolen door dr. Iva Bicanic, Hoofd Landelijk Centrum voor Psychotrauma en prof. dr. Majone Steketee, directeur Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Het boek is o.a. te koop via via bol.com

Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas.
Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Kinderen met gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen hebben het moeilijk. Hun leerkrachten of docenten ook. Niet toegerust zijn om deze kinderen te ondersteunen in de klas, is frustrerend. Uit eigen ervaring weet ik dat er grote behoefte bestaat aan een boeken met praktisch toepasbare handreikingen om deze kinderen te ondersteunen.

Die boeken zijn er: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs.

In dit boek lees je handreikingen om gedragsproblemen te voorkomen en lees je hoe je kinderen met ontwikkelings- , gedrags- en leerstoornissen kunt ondersteunen. Met de handreikingen uit dit boek, kun je morgen in de klas aan de slag. Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen. Met een voorwoord van dr. Kees van Overveld.

Reviews: van collega’s uit het onderwijs en opleidingsinstituten  , een review door Didactief (2015), review door Onderwijsenzo blogspot (2016) en Boeketje Onderwijs Gedragsproblemen in de klas (2016). Artevelde Hogeschool (pabo) te Gent (feb. 2018). Trix van Lieshout (2018).

Voor het vo is er  Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Toegespitst op de dagelijkse klassenpraktijk. Dit dankzij nauwe samenwerking met ervaren docenten uit het vo, die de rol van critical friends vervulden. Met de kennis uit dit boek kun je morgen aan de slag in je klas (sen). Met een voorwoord van buitengewoon hoogleraar en hoofd NCOJ Dolf van Veen. Beoordeling Fontyss Hogeschool (2017), Beoordeling Artevelde Hogeschool (lerarenopleiding) te Gent (feb 2018).

Horeweg, A. (2017). Werkboek gedragsproblemen in de klas

Werkboek gedragsproblemen in de klas voor de opleidingen

Voor de lerarenopleidingen: Werkboek bij Gedragsproblemen in klas in het voortgezet onderwijs (2016). Een werkboek ontwikkeld met en voor de lerarenopleidingen. Voor de opleidingsdocenten is er een online handleiding. Aan dit werkboek werkten opleiders mee van Hogeschool Windesheim, Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN), Hogeschool Driestar Educatief en Hogeschool InHolland. De mede-ontwikkelaars:

Dolf van Veen (Hogeschool Windesheim, Zwolle; NCOJ) Gerrit Beunk (Driestar Educatief, Gouda) William Buys (Fontys Hogeschool, Tilburg ) Meity Feher (Fontys Hogeschool, Sittard) Matty Hendriks (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Lotte Lathouwers (Fontys Hogeschool, Sittard) Heleen Lieve (Hogeschool Rotterdam) Lisette van der Pas (Hogeschool Rotterdam) Ellen Posthumus (Hogeschool Inholland, Amsterdam) Harry Sinke (Fontys Hogeschool, Tilburg) Marije van den Steenhoven (Hogeschool Leiden) Hanneke Theelen (Fontys Hogeschool, Sittard) Alwin Truin (Hogeschool Windesheim, Zwolle)

Voor de pabo’s en Alpo’s is er het Werkboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (2017). Ook te gebruiken voor intervisie. Voor docenten is er een online handleiding.

Dit boek werd mede ontwikkeld door: Marike Jansen, Faculteit educatie, HAN, Natascha Koene, Hogeschool van Amsterdam, Ieke Egas Reparaz, Hogeschool van Amsterdam, Femke Timmermans, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Faculteit Educatie, HAN, Else-Marike Visser, Thomas More Hogeschool,Rotterdam/Leiden en Dolf van Veen, Windesheim, NCOJ

+

Horeweg, A. (2017). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs Werkboek pabo

Uitgekomen 2017: Wat stuitert daar door je klas?  Over kinderen met ADHD en hun leraren.

Wat stuitert daar door je klas? (2017). Anton Horeweg

Wat stuitert daar door je klas? is aanbevolen door prof. dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het UMC St. Radboud, hoofd van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum, en voorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Recensies: Onderwijsenzo blogspot (2017), het onderwijsblad van het CNV , wijleren.nlZorgprimair en Didactief. Een interview vanuit mijn klas verscheen in het Onderwijsblad van de Aob. (2017). Review door de LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs), februari 2018.

Boek bestellen? Wat stuitert daar door je klasOver kinderen met AD(H)D en hun leraren. Boek inkijken? Klik hier

Gedragsproblemen in de klas is verplichte literatuur bij opleidingen en nascholing.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs is aanbevolen literatuur op het Seminarium voor Orthopedagogiek. Het boek is o.a. verplicht op Avans Hogeschool in Breda,  PABO studenten van Hogeschool Rotterdam, de Afstands PABO van het LOI en de HAN pabo en de Artevelde hogeschool in Gent.

Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs is verplicht bij de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool Sittard, de dansdocentenopleiding Lucia Marthas, de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim. Het boek is ook verplichte literatuur voor alle derdejaars studenten op de lerarenopleiding van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op de NHL in Leeuwarden is het boek aanbevolen literatuur.Recensies vind je hieronder:

Recensie GGZ gelezen. Recensies:  Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander .  autipassendonderwijsutrecht.nl , Balans MagazineVakblad docenten lo  (2015). Hogeschool Rotterdam (2016), Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het onderwijs (LBBO, 2017).  DidactiefOnline (2017) en het Vlaamse BOEKetje onderwijs.

“Mocht je denken dat je genoeg weet over AD(H)D, dan raad ik je toch echt aan dit boek te gaan lezen..”
Josje Jaasma, LBBO Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs en auteur van De Onderwijsalmanak, over Wat stuitert daar door je klas?

Dit boek is midden in de roos, en biedt een schat aan praktische informatie waar elke leraar zijn of haar voordeel mee kan doen’.”
prof. dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, UMC  St Radboud, hoofd van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum, en voorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie over Wat stuitert daar door je klas?

“Het is .. niet verwonderlijk dat veel leraren op zoek zijn naar duidelijke handboeken over gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er is een grote behoefte aan praktische informatie die direct toepasbaar is. Het boek van Anton Horeweg voldoet aan die behoefte.”
Dr. Kees van Overveld, auteur van o.a. Groepsplan gedrag. Seminarium voor Orthopedagogiek.

“..Op deze manier vullen onze twee boeken (Pedagogische adviezen voor speciale kinderen en Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs) elkaar heel mooi aan, zijn ze geschreven vanuit eenzelfde visie dat het belangrijk is om te zoeken naar wat een kind allemaal al wél kan en dat uit  te breiden. Dus achter het soms ongewenste gedrag van het kind gaan kijken, en zo zien dat hij het even niet meer weet en onze hulp en steun nodig heeft om de vaardigheden te leren die hij, al dan niet door een beperking, nog onvoldoende beheerst. Zo komen we beiden tot de belangrijke constatering dat de leerkracht er zeer toe doet en voor het kind het verschil kan maken! Beide boeken kunnen zo (aankomende) leerkrachten en docenten helpen bij hun belangrijke werk…”
Trix van Lieshout, GZ-psychologe, orthopedagoge en auteur Pedagogische adviezen voor speciale kinderen.

“Een gouden leestip voor leerkrachten in het basisonderwijs die aanlopen tegen gedragsproblemen van leerlingen, is het handboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs van Anton Horeweg”

Yvonne Groen in vaktijdschrift Didactief, juni 2015.

“Het is .. niet verwonderlijk dat veel leraren op zoek zijn naar duidelijke handboeken over gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er is een grote behoefte aan praktische informatie die direct toepasbaar is. Het boek van Anton Horeweg voldoet aan die behoefte.”

Prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar passend onderwijs, hoofd NCOJ, over Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Lees alle reviews over Gedragsproblemen  in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.