Executieve functies in de klas:

Doel van de studiedag: Kennis opdoen over executieve functies en praktische handreiking meenemen naar je klas.

In het ochtendprogramma krijgt u theoretische informatie over de executieve functies. Dit vertalen we naar de praktijk door de theorie te koppelen aan vele voorbeelden uit de klas. Veel kinderen met ADHD en autisme hebben ook problemen op dit gebied. Je hoeft echter geen stoornis te hebben om zwakke(re) executieve functies te hebben.

Kinderen met zwakke executieve functies lopen vast in ons onderwijs. Dat komt omdat wij dingen verwachten die zij nog niet waar kunnen maken. De hulp van de leerkracht is daarbij nodig. Kinderen met zwakke executieve functies, mogen niet afgerekend worden op hun zichtbare gedrag, daaronder zit bij ieder kind een schat van kwaliteiten, talenten, gevoelens en behoeften. En het is aan de leerkracht om deze naar boven te krijgen. Dit kan met behulp van oplossingsgerichte communicatie.

In het middagprogramma willen wij handvatten aanreiken waarmee de leerkracht, Ib-er,mentor, docent of leerlingbegeleider ook kritisch naar zichzelf leert kijken, hoe hij een coachende rol ten opzichte van de leerkracht kan vervullen en daarnaast hoe hij in gesprek leert gaan met het kind, met zelfredzaamheid en samenwerking als uitgangspunt. Uitgangspunt hiervoor zijn het maken van een gedragsanalyse en het gebruiken van oplossingsgerichte communicatie.

 

Werken aan pedagogisch meesterschap:

Doel van deze studiedag is inzicht verkrijgen in het waarom van druk, chaotisch en soms zelfs agressief gedrag en het oefenen van leerkracht/docentvaardigheden ter preventie van gedragsproblemen.

Het gedrag dat deze leerlingen vertonen, verstoort vaak je les. Doordat je meer zicht krijgt op het waarom van dit gedrag, kun je jouw houding als leerkracht of docent makkelijker aanpassen. Daarmee zijn natuurlijk niet al je problemen opgelost, maar vaak zijn (kleine) veranderingen in leerkrachtgedrag al genoeg om de problemen te doen afnemen. Met behulp van trainingsacteurs laten we leerkrachten en docenten aan den lijve ondervinden wat hun houding en handelen tot gevolg heeft. De in de theorie besproken kennis kan direct toegepast worden. Door dit te oefenen in een veilige setting, met ervaren trainers en je eigen team, is de kans veel groter dat je het geleerde daarna in de praktijk ook zult toepassen. Behalve door ons ingebrachte oefenscenario’s kan er ook eigen casu├»stiek worden ingebracht om optimaal aan te sluiten bij de wensen van uw school.

De trainers van Horeweg & van Essen onderwijstrainingen

Drs. Ingrid van Essen

is docent in het voortgezet onderwijs, leerlingbegeleider, puber- en gezinscoach en kinder- en jeugdtherapeut. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ook is zij auteur van de boeken Effectief en affectief lesgeven aan pubers en Pubermania. Zij schrijft maandelijks voor het blad Puber en ze is moeder van vier puberende kinderen. Ingrid is daarnaast trainer/methodiekontwikkelaar bij het NCOJ. Zij werkte mee aan video’s voor Leraar 24

Anton Horeweg M SEN

Is meer dan 30 jaar leraar basisonderwijs, gedragsspecialist en auteur van diverse onderwijsboeken en auteur van deze site. Hij schrijft voor onder andere het Balansmagazine, wij-leren.nl en van 12 tot 18. Hij heeft zitting in diverse expertteams van het KC-KJP en NCOJ en is ook trainer/ methodiekontwikkelaar bij het NCOJ. Hij werkte mee aan video’s voor de Augeo Foundation.

 

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.