Nascholingsmogelijkheden

CRKBO_Docent   Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar

Heeft Passend Onderwijs/ het M-decreet jouw klas al bereikt?

Docenten moeten passend onderwijs gestalte kunnen geven. Passend onderwijs begint immers in de klas. Wij geven leerkrachten en docenten de handvatten om morgen in de klas aan de slag te kunnen. Maak van Passend Onderwijs niet langer een plicht, maar een vanzelfsprekendheid.

Samen gedrag analyseren, CBS De Rank, Aadorp

Met wie werk ik samen:

Ik ben Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (M SEN). Ik werk samen met Ingrid van Essen, Peter Mol en Bernadette Sanders.

Wie zijn wij dan?

Mijn naam is Anton Horeweg, gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leerkracht in het basisonderwijs. Ik sta vier dagen voor de klas. Ik ben auteur van Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs,twee versies Werkboek Gedragsproblemen in de klas, Wat stuitert daar door je klas? en De traumasensitieve school  Ik ben auteur van deze website, heb zitting in de expertteams van project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP) en werk als trainer/methodiekontwikkelaar voor het NCOJ.  Wil je meer lezen over mij?

Drs. Ingrid van Essen  docent in het v.o., mentor en leerlingbegeleider. Daarnaast is zij puber- en gezinscoach en kinder- en jeugdtherapeut. Ook zij werkt voor het NCOJ. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching begeleidt zij jongeren. Ingrid van Essen schreef Effectief en affectief lesgeven aan pubers , Pubermania en Schoolmania,

Drs. Bernadette Sanders, is orthopedagoog en leerlingbegeleider en expert op het gebied van TOS. Zij schreef Taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Drs. Peter Mol, is orthopedagoog. Hij schreef o.a. Passend onderwijzen , Passend voortgezet onderwijs en Een stille leerling in de klas. 

Trainingen, lezingen en studiedagen:

Twee daagse training (of 4 dagdelen)Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (bao) Deze training wordt gegeven door mijzelf en een trainer met hulpverlenersachtergrond.

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Hun gedrag leidt tot problemen. Een leraar kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade. Deze training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en traumadeskundige. Deelnemers leren over de impact van chronisch trauma op het kinderbrein. Zij leren het gedrag van deze kinderen te begrijpen en ze leren wat er voor deze kinderen nodig is om de school te doorlopen, ondanks hun moeilijke leven. Zij leren een ondersteuningsplan voor een getraumatiseerde leerling maken. Deelnemers aan deze training hebben veel aan het boek De Traumasensitieve school.

Kennismakingsmodule Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: (bao)  Deze training wordt gegeven door mijzelf en eventueel iemand die uit eigen ervaring de gevolgen voor je schoolloopbaan en je beleving van school kan schetsen.

In deze bijeenkomst, die een dagdeel duurt, krijgt u met uw team een inleiding in traumasensitief lesgeven. Uw team leert over de immense gevolgen van chronisch trauma op het kinderbrein. U leert over de impact van trauma op gedrag en leren. U leert wat getraumatiseerde kinderen op school nodig hebben. Indien gewenst, kan Anja Zandbergen meekomen die in haar jeugd slachtoffer was. Zij kan vanuit haar eigen ervaring heel goed verwoorden wat de gevolgen zijn van verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Zij laat u de school ervaren door de ogen van een mishandeld en misbruikt kind . De deelnemers kunnen haar ook vragen stellen. Anja zorgt ervoor dat uw team niet alleen ‘wetenschap’ hoort, maar ook een kijkje krijgt in de persoonlijke gevolgen voor kinderen. Na deze module zult u de noodzaak van traumasensitieve scholen inzien. Deelnemers hebben veel aan het boek De traumasensitieve school.

Omgaan met moeilijk gedrag (voor bao en vo) Anders kijken naar ‘moeilijk’ gedrag.

‘Moeilijk gedrag?’ Wat is dat eigenlijk? Waardoor ontstaat het? Hoe kijk je planmatig naar gedrag? Een plan voor alle kinderen, sommige kinderen en enkele kinderen. In die volgorde werk je aan preventie van gedragsproblemen. Anders kijken naar ‘moeilijk’gedrag. Daarover gaat deze lezing. Want er is goed nieuws: je kunt (leerkracht) gedrag veranderen.

Studiedag(deel) executieve functies in de klas (voor bao, vo en mbo) eventueel samen met Ingrid van Essen:

Wat zijn executieve functies? Wat gebeurt er in de klas als een leerling zwakke executieve functies heeft? Hoe kun je dit kind als leerkracht of docent ondersteunen? Welke gespreksvormen kun je hiervoor gebruiken? Theorie en praktijk komen volop aan de orde op deze dag. Meer over de studiedag executieve functies in de klas

Studiedag(deel) ADHD/ODD (voor bao, vo en mbo) eventueel met Ingrid van Essen

Kinderen en jongeren met ADHD hebben moeite de lessen te volgen. Hun gedrag zorgt soms voor problemen. Of is het gedrag van de leraar juist de oorzaak? In dit studiedagdeel gaan we eerst in op de theorie van ADHD/ODD. Dat doen we op een heel praktische manier. Daarna gaat u zelf aan de slag: hoe praat je met deze kinderen/jongeren? Hoe krijg je ze gemotiveerd?

ADHD/ODD en contact maken met deze jongeren.

Studiedag(deel) pedagogisch meesterschap (voor bao, vo, mbo) met Ingrid van Essen:

Op deze incompany studiedag krijg je eerst een stuk theoretische achtergrond, daarna ga je aan de slag met trainingsacteurs om het geleerde in de praktijk te brengen. In deze veilige setting oefen je bepaalde vaardigheden samen met je team. Op deze dag kan er ook eigen casuïstiek ingebracht worden om die samen met de acteurs uit te spelen.  Leer met en van elkaar en werk samen aan pedagogisch meesterschap.

Meer over de studiedag pedagogisch meesterschap

Teamtraining ADHD en ODD in de klas, eventueel met Ingrid van Essen (voor bao en vo)

Een training voor je team in drie dagdelen: In de eerste bijeenkomst krijg je een lezing over ADHD/ODD. Deze kennis gebruik je op de volgende bijeenkomsten. In bijeenkomst twee analyseren we een casus: Welk gedrag zie je precies? Welke onderwijsbehoeften leg je bloot en hoe maak je samen een plan(netje). In de derde bijeenkomst analyseer je samen de moeilijkheden van een ‘meegebrachte’ leerling en stel je samen een plan van aanpak op. Deze training is inclusief het boek Gedragsproblemen in de klas voor elke deelnemer

 Meer over de teamtraining AD(H)D/ ODD in de klas

Training en methodiekontwikkeling bij Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

Ik werk sinds 1 juli 2017 ook als trainer methodiekontwikkelaar voor het NCOJ. Ik geef daar o.a. trainingen met Ingrid van Essen.

 Ik werk ook als trainer bij Balans Academy

ScreenHunter_1590 Aug. 11 20.51

En ik werk samen met Lux, licht op onderwijs

Lux via gedragsproblemen in de klas

Lux is een onderwijsbureau dat professionals uit het onderwijs inzet voor trainingen bij opdrachtgevers uit het hele onderwijsveld.

Wat bied ik nog meer:

Ik geef nascholing aan op het gebied van  preventie van gedragsproblemen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Een greep uit de onderwerpen:

Contact:

Neem voor meer informatie of het afspreken van een lezing, studiedag(deel) of trainingsmodule contact met mij op via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier onderaan de site.

Algemene voorwaardenPrivacyverklaringKlachtenregeling.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.