Over Mij

Roos Koolen fotografie

 

Mijn naam is Anton Horeweg. Al heel vroeg wist ik wat ik wilde worden: leerkracht op een basisschool.  Dat ben ik inmiddels al 34 jaar. Tijdens mijn stages op de Pedagogische Academie (de huidige PABO) kwam ik erachter dat ik een zwak had voor kinderen die niet het vermogen hadden rustig in hun bankje te zitten. Het gedrag dat zij vertoonden zouden de meeste leerkrachten omschrijven als “niet passend binnen de onderwijssituatie.” Deze kinderen, die liever door de klas stuiterden dan op hun stoel te zitten, wilde ik helpen toch hun schooltijd goed te volbrengen.

Na mijn studie ben ik gaan werken op LOM scholen en scholen in “achterstandswijken”. Ik heb bewust gekozen voor scholen in wijken waar kinderen alle steun moeten krijgen om hun school met succes te kunnen voltooien. Inmiddels sta ik vele jaren voor de klas toch leer ik nog elke dag bij.

Omdat gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen altijd mijn belangstelling al hadden, heb ik bij het Seminarium voor Orthopedagogiek de studie gedragsspecialist (M SEN) gevolgd. Deze studie heb ik cum laude afgerond. Ik mag nu de titel Master Special Educational Needs (M SEN) gebruiken.

Wel een leuk idee, maar waar het vooral om gaat, is dat deze studie mij heel veel geleerd heeft over de moeilijkheden waar  kinderen met deze problemen tegenaan lopen. En hoewel ik “op gevoel” deze kinderen altijd een goede schooltijd heb proberen te geven, merk ik dat gebruik maken van wetenschappelijk inzicht me nog beter in staat stelt dit voor elkaar te krijgen. Om diezelfde reden ben ik  lid van de Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten (LBGS) en werk ik voor verschillende Samenwerkings Verbanden. Ik geloof in bundelen van krachten en delen van alle inzichten en alle kennis die er beschikbaar is, met als doel collega’s te ondersteunen en kinderen en ouders bij te staan als het “even niet zo vlotjes loopt” op het gebied van gedrag. (Interview over omgaan kinderen met ADHD, interview Noord-Hollandse Dagbladen, Interview Onderwijsblad Aob, mei 2017, interview De Botlek, jan. 2018)

Daarnaast vind ik dat leerkrachten zich moeten blijven verdiepen. Nieuwe inzichten en nieuwe methodieken kunnen je helpen nóg beter aan te sluiten bij de kinderen die dat het hardst nodig hebben.

Met dit in gedachten heb ik zelf in april 2012 de cursus oplossingsgerichte gespreksvoering afgerond, heb ik in 2016 de train de trainer cursus lesgeven aan getraumatiseerde kinderen gevolgd bij Leony Coppens en volg ik nog zeer regelmatig lezingen en workshops en geef ik sinds vijf jaar lezingen, trainingen en workshops over omgaan met moeilijk gedrag en omgaan met gedrags-en ontwikkelingsstoornissen. Dit doe ik soms als zelfstandig trainer, soms in samenwerking met Ingrid van Essen, Bernadette Sanders, Peter Mol of Kees van Overveld of Erik Jansen. sinds 2015 heb ik zitting in expertteams van de Stichting LeerKracht van het NCOJ en KC-KJP. Sinds juli 2017 ben ik bij het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg werkzaam als methodiekontwikkelaar en trainer. Dit alles doe ik naast mijn werk als leerkracht: ik sta vier dagen per week voor de klas.

 Mijn boek als verplichte literatuur:

Uitgeverij Lannoocampus vroeg me  in september 2012 een boek te schrijven over gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dat boek is verschenen in 2013: Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek. (Inmiddels heet dit boek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs). Net zo praktisch als de website, maar met een beknopte theoretische achtergrond, nog meer handreikingen en veel praktijkvoorbeelden. Een boek dat elke PABO-student en elke leerkracht zou moeten lezen. Inmiddels is de tweede uitgebreide druk uit en is het boek verplichte literatuur op een aantal hogescholen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, Hogeschool Rotterdam, LOI- afstands pabo, de HAN pabo en Avans Hogeschool in Breda. Ook in Vlaanderen worden mijn boeken inmiddels voorgeschreven op pabo’s en lerarenopleidingen. Bij de Master SEN opleidingen worden mijn boeken zeer veel gebruikt door de studenten.

In juni 2015 is verschenen: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Net zo praktisch als het basisschoolboek. Dit boek is inmiddels verplicht op de leraren opleiding van Fontys, Avans en Hogeschool Rotterdam, de HAN en de Harteveld hogeschool in Gent

In 2016 heb ik met een groot aantal opleidingen in Nederland (Fontys lerarenopleiding, Windesheim, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Driestar-Educatief) een uniek project afgerond: een werkboek voor de lerarenopleidingen, passend bij mijn boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Het boek is nu beschikbaar voor alle lerarenopleidingen in Nederland en België. Afgelopen augustus kwam het werkboek dat hoort bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs uit. Wederom met ontwikkelaars uit het het opleidingsveld.

In februari 2017 kwam ook mijn laatste  onderwijsboek uit: Wat stuitert daar door je klas? Over leerlingen met ADHD en hun leraren. 

Inmiddels ben ik  klaar met schrijven van het volgende (zesde) onderwijsboek: De Traumasensitieve school. Het boek verschijnt begin 2018.

 

Veelgevraagd spreker op scholen en congressen

Mede door het succes van deze boeken, maar ook door de website en mond-tot-mond reclame, spreek ik nu regelmatig op congressen en scholen over de onderwerpen uit mijn boeken. Mijn lezingen zijn net zo praktisch als deze website en mijn boek. Het gaat er tenslotte om wat je als leerkracht of docent in de klas kunt doen om kinderen beter te ondersteunen.

Columns schrijven

Sinds 2015 schrijf ik ook artikelen en gastcolumns voor de bladen of sites van Oudervereniging Balans, Tijdschrift voor Remedial Teaching, www.wij-leren.nl,   www.tourettenet.nl  , ADHD-glossy (www.adhdlifestylemagazine.nl)  JSW en het tijdschrift Tussen 12 en 18.

 

Expertgroepen en andere onderwijsprojecten

Voor het SWV Plein 013 heb ik gewerkt aan een project om leerkrachten beter toe te rusten voor passend onderwijs. Op dit moment werk ik mee aan een online ‘gedragsbibliotheek’ voor het Samenwerkingsverband Zwolle. Ook draag ik soms bij aan de lerende netwerken van SWV Onderwijsdatpast, de Lucas Academie in Den Haag en SOPOH in Haarlem.

Begin 2015 ben ik gevraagd zitting te nemen in de expertgroep van het NCOJ/ KC-KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie), onder leiding van Marij Bosdriesz en Dolf van Veen. Voor de Augeo Foundation heb ik meegewerkt aan de cursus traumasensitief lesgeven. Een korte blik daarop vind je hier. Sinds juli 2017 werk ik ook bij het NCOJ als trainer/methodiekontwikkelaar en zit ik in het expertteam van Oudervereniging Balans.

Ouders zijn een onmisbare schakel in het begeleidingsproces als een kind problemen heeft. Leerkrachten moeten hen dan ook betrekken in het proces. Ook gesprekken met de kinderen zelf over hun mogelijkheden en problemen hebben nog niet algemeen ingang gevonden, maar zijn wel essentieel. Gezamenlijk bieden wat dit kind nodig heeft, uitgaande van de sterke kanten van het kind, dat is het idee van waaruit je zou moeten vertrekken naar mijn idee. Wetenschap lost niet alles op, handreikingen van deze website ook niet, maar ze kunnen beiden wel helpen de goede richting uit te denken om kinderen beter te helpen. Regelmatig heb ik (mail) contact met ouders die hun kind zien vastlopen op school.

Ik besef heel goed dat ik zelf ook niet alles perfect doe en ik weet ook dat in de dagelijkse klassenpraktijk het vaak heel moeilijk is voor kinderen te doen wat je als leerkracht zou willen doen. Maar de bereidheid er goed over na te denken en een grondhouding te hebben die onderstaande stelling ondersteunt, is een goed begin. Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs, ongeacht zijn problemen.

 

 

 

 

KidsWorldHands

Kinderen met “probleem” gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking verhindert dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

 

O ja..©meesgroep8 schept verwarring merk ik. Ik heet geen Mees. “Mees” is een eretitel. Anton

Mijn professioneel profiel kun je vinden op:

linkedinlogo

 

Lid van de Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten,

lbgs

 

Geregistreerd begeleider bij de LBBO

Geregistreerd  docent bij CRKBO

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.