Lezingen agenda

 CRKBO_Docent    Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar

 Lezingen, trainingen, workshops, studiedagen:

Het is mogelijk om lezingen te krijgen over de onderwerpen uit mijn boeken.  Ik verzorg een lezing op uw congres, maar ook voor uw schoolteam of de ouders van uw school. Het onderwerp of de onderwerpen kunt u zelf aangeven. Ik maak het verhaal zoveel mogelijk op maat.

Boekingen:

Omdat ik vier dagen voor de klas sta, is tijdig boeken aan te bevelen. In principe ben ik alleen beschikbaar op donderdagen, weekenden en avonden.

Contact over lezingen via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier op deze site. 

Aanbevolen:

Bij deze lezingen kunt u mijn boeken Gedragsproblemen in de klas  en Wat stuitert daar door je klas?  of De traumasensitieve school aanschaffen voor uw team. Hierdoor wordt het geleerde  nog eens ‘tastbaar’ meegegeven. De boeken kunnen gebruikt worden ter verbreding en verdieping van de kennis van uw team. Ik neem de boeken voor u mee, daar heeft u geen omkijken naar.

Nascholing via studiedagen, workshops, trainingen:

Ik werk soms samen met Ingrid van Essen, Peter MolBernadette Sanders en Jeannette van Borren. Uiteraard ben ik ook alleen te boeken. Bekijk de diverse mogelijkheden.

 

 Samen gedrag analyseren, nascholing, gedragsproblemen Gastcollege Anton Horeweg Universiteit van Utrecht, maart 2015 gedragsproblemen in de klas  Antwerpen Studiedag SEB, mei 2015Anton Horeweg Gedragsproblemen in deklasGastcollega aan de Universiteit van Utrecht. ALPO studenten. Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas

 

 

 Agenda schooljaar 2018-2019

 • 05-09-2018     Bespreking Kind en Onderwijs, Rotterdam.
 • 03-10-2018      Lezing executieve functies en gedrag, De Burght, Amsterdam
 • 10-10-2018       Lezing De Traumasensitieve school. Educampus.
 • 24-10-2018      Lezing Wat stuitert daar door je klas, bs De Dromedaris, Beuningen.
 • 01-11-2018       Congres Gedragsproblemen in de klas, Ede, Educampus.
 • 09-11-2018      Lezing gedrag, pabo Leiden (onder voorbehoud).
 • 14-11-2018       Studiemiddag DAB, Kapelle
 • 15-11-2018        Lezing De klas als veilige plek, Medilex Onderwijs, Ede.
 • 21-11-2018        Lezing Wat stuitert daar door je klas, Berseba, Gouda.
 • 30-11-2018       Keynote lezing De traumasensitieve school, Brussel.

2019

 • 22-01-2019        Lezing Wat stuitert daar door je klas, NOT,Utrecht.
 • 23-01-2019        Lezing Wat stuitert daar door je klas, NOT,Utrecht.
 • 24-01-2019        Lezing Wat stuitert daar door je klas, NOT,Utrecht.
 • 31-01-2019        Studiedag ‘Wat stuitert daar door je klas.’ Utrecht, Orthoconsult.
 • 20-02-2019       Studieochtend Executieve functies en gedrag, Veenendaal.
 • 16-03-2019        Openingslezing Traumasensitieve school + workshop ef. Woerden (onder voorbeh).

 

 Eerder in 2018

 • 16-01-2018        Studiemiddag Pedagogisch meesterschap  i.s.m. Ingrid v.Essen.
 • 18-01-2018        Lezing Groepsdynamica in het po, Medilexonderwijs.
 • 24-01-2018        Studiedag NCOJ deel 1
 • 31-01-2018        Lezing De klas als veilige plek, Medilex onderwijs.
 • 05-02-2018       Lezing  Executieve functies Symposium Content, Amersfoort
 • 07-02-2018       Studiemiddag Executieve functies in je klas. De Kinderkring, Woubrugge.
 • 14-02-2018        Lezing gedrag (keynote), Innoord. Amsterdam
 • 15-02-2017        Studiemiddag Executieve functies, Het Kompas, Montfoort.
 • 22-02-2018       Studiedag Executieve functies, Dronten.
 • 13-03-2018       Avondlezing executieve functies/trauma, Berseba.
 • 21-03-2018        Studiedag NCOJ.
 • 30-03-2018       Lezing executieve functies, Purmerend.
 • 11-04-2018        Lannoocongres Gedragsproblemen in de klas 4.0 
 • 18-04-2018        Lezing executieve functies, Berseba Rotterdam.
 • 19-04-2018        Lezing Omgaan met moeilijk gedrag. Zaanprimair.
 • 26-04-2018       Lezing executieve functies, CSG Liudger, Burgum
 • 07-05-2018       Studiedagdeel executieve functies, basisschool De ark, Diemen.
 • 30-05-2018       Symposium Wat stuitert daar door je klas? Herhaling. Content,Utrecht.
 • 31-05-2018        Studiedagdeel Van gedragsprobleem naar oplossing  KVLO, Zeist.
 • 07-06-2018       Lezing De traumasensitieve school,Euregionaal Congresburo,Utrecht.
 • 13-06-2018       Congres gedragsstoornissen bij jongeren. MedilexOnderwijs.
 • 15-06-2018       Studiedag Motiveren en gedrag met Ingrid v. Essen.

Bezocht in 2017: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2016: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2015: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2014: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2013: nieuwsgierig? Klik op de link.

Vragen van ouders en collega’s:

Vragen over  website , mijn boeken, gedragsvraagstukken of lezingen en trainingen kunnen via meesgroep8@hotmail.com.

Vragen van ouders m.b.t. hun kind, kunnen ook via meesgroep8@hotmail.com. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.