Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Een praktisch handboek

 

Gedragsproblemen in de klas - voorkant

Kinderen met gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen hebben het moeilijk. Hun leerkrachten of docenten ook. Niet toegerust zijn om deze kinderen te ondersteunen in de klas, is frustrerend. Uit eigen ervaring weet ik dat er grote behoefte bestaat aan een boeken met praktisch toepasbare handreikingen om deze kinderen te ondersteunen.

In dit boek lees je handreikingen om gedragsproblemen te voorkomen en lees je hoe je kinderen met ontwikkelings- , gedrags- en leerstoornissen kunt ondersteunen. Met de handreikingen uit dit boek, kun je morgen in de klas aan de slag. Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

 

 

 

Over Anton Horeweg

Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist. Auteur van o.a. Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, onderwijsboeken die op een groot aantal Nederlandse en Vlaamse opleidingen inmiddels verplichte literatuur zijn. Anton Horeweg heeft zitting in de expertteams van het project Leerkracht van het NCOJ en KC-KJP, werkt als trainer/methodiekontwikkelaar voor het NCOJ, draagt bij aan de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag, en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Boek Anton als spreker

…”Wat dit boek [ Gedragsproblemen in de klas inhet basisonderwijs] met name zo aantrekkelijk maakt is de praktische insteek en de vele praktijkvoorbeelden. Allebei onze boeken zouden op PABO’s verplicht moeten zijn, ze vullen elkaar mooi aan.”
Trix van Lieshout, orthopedagoge, gz-psychologe, auteur Pedagogische adviezen voor speciale kinderen.

…”Anton Horeweg schrijft met zeer veel respect voor de leerling en de docent en dat is erg prettig om te lezen. Ik vind het boek [ Gedragsproblemen in de klas] een aanrader voor elke docent.  “

Monique Thoonsen, auteur van “Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren.

…”Een gouden tip voor leerkrachten in het basisonderwijs die met gedragsproblemen te maken hebben”

Vakblad Didactief

…”Ik denk dat het goed zou zijn als iedere leerkracht dit boek kent en het makkelijk weet te vinden. Mijn advies aan collega (intern) begeleiders is dan ook: aanschaffen, doorbladeren, zodat je snel weet waar je moet zoeken als er problemen zijn. Bespreek het vervolgens in een teamvergadering en plaats het op een toegankelijke plaats in de orthotheek..”
Dieneke Kampherbeek voor de LBBO.

 

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.