ADHD/ADD in de klas

Doel van dit nascholingstraject: De deelnemers hebben na afloop theoretische kennis over ADHD die direct bruikbaar is in de klas.

We combineren drie dagdelen theorie en praktijk waarmee u in de klas direct aan de slag kunt gaan.

In dit traject krijgt u concreet, direct toepasbare kennis. We bekijken hoe je kunt observeren en analyseren en hoe je vervolgens een plan kunt maken voor in de klas. Elke avond zal er ook ruimte zijn voor een casus en interactie. Onderwijs maak je immers door met elkaar in gesprek te gaan.

Deze nascholing wordt verzorgd door Anton Horeweg, leerkracht/gedragsspecialist (M SEN) en auteur van de boeken Gedragsproblemen in de klas (BAO en VO) , Werkboek voor de lerarenopleidingWat stuitert daar door je klas?  en De traumasensitieve school. Samen met drs. Bernadette Sanders, orthopedagoog met specialisatie leer-en gedragsproblemen.

Beide hebben we een grote ervaring in het onderwijsveld en met de begeleiding bij gedragsproblemen.

Ons advies is om voor deze avonden het boek “Gedragsproblemen in de klas” van Anton Horeweg aan te schaffen. Dit boek kunt u op de eerste bijeenkomst aanschaffen.

Deze nascholing omvat drie dagdelen.  Data: in overleg. Prijs €349,- incl p/p. Minimum aantal deelnemers: 6. Maximum aantal: 25. Locatie: in overleg. Dit nascholingstraject is ook te boeken voor uw team. Prijsopgave daarvoor op aanvraag. Bij grotere teams zoeken we samen naar een passende vorm.

Bernadette Sanders

 

bernadettasanders

Eigenaar van SMARTonderwijs. Bernadette is begonnen als kleuterleidster en leerkracht basisonderwijs, daarna heeft zij een opleiding gedaan voor Remedial teaching en een opleiding pedagogisch en didactisch onderzoek aan het Seminarium voor Orthopedagogiek. Later is zij afgestudeerd als orthopedagoog (drs.) afstudeerrichting leer- en gedragsproblemen. Zij heeft 17 jaar ervaring als intern begeleider. Op dit moment werkt zij als ambulant begeleider (cluster 2) in het basis- en voortgezet onderwijs (kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), ASS, slechthorendheid en/of auditieve verwerkingsproblemen (AVP). Bernadette is auteur van het het boek Taalontwikkelingsstoornissen in de klas.

Bij InHolland heeft zij modules ontwikkeld voor de opleiding IB (dyslexie en leesonderzoek). Op dit moment verzorgt zij voor Auris cursussen aan IB-ers en leerkrachten (TOS en dyslexie).

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.