Samen werken aan passend onderwijs: Heeft passend onderwijs jouw klas al bereikt?

Samen gedrag analyseren, CBS De Rank, Aadorp

Passend onderwijs is een plicht. Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat jouw school, jouw docenten klaar zijn voor passend onderwijs? Dat begint met kennis. kennis over stoornissen en gedrag en kennis over contact maken met leerlingen. Maar vooral ook kennis over preventief handelen en de onderwijsbehoefte van jouw leerlingen. Kennis alleen is echter niet genoeg: kennis moet je praktisch kunnen toepassen. Liefst morgen al, in je eigen klas.

De schoolorganisatie, maar vooral ook docenten moeten passend onderwijs gestalte kunnen geven. Passend onderwijs begint immers in de klas; bij de leerkracht of docent.

Wij, Anton Horeweg  en Ingrid van Essen, bundelden onze krachten en bieden lezingen, workshops en trainingen aan voor uw schoolteam. Praktisch, gedegen, ontworpen vanuit de jarenlange praktijk ervaring.

Hoe ga je om met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Welke docent houding is nodig? Hoe maak je contact met de leerling, die soms in alles laat zien daar geen zin in te hebben? Zijn er nu echt altijd grote aanpassingen nodig of helpen er soms verrassend kleine dingen?

Wij geven je de handvatten om morgen al in je klas aan de slag te kunnen. Maak van Passend onderwijs niet langer een plicht, maar een vanzelfsprekendheid.

 

Ingrid van Essen en Anton Horeweg .

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leerkracht in het basis onderwijs. Hij is auteur van Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en Werkboek bij gedragsproblemen in klas in het voortgezet onderwijs, speciaal voor de opleidingen). Ook is  hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl  en publiceerde hij artikelen en columns in diverse tijdschriften. Hij heeft zitting in de expertteams van het project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP). Daarnaast geeft hij trainingen aan scholenteams en is veelgevraagd spreker op studiedagen en congressen.

Drs. Ingrid van Essen was tot voor kort docent in het voortgezet onderwijs en leerlingbegeleider. Sinds kort heeft zij zich volledig toegelegd op trainingen voor het onderwijs en is zij puber- en gezinscoach en kinder- en jeugdtherapeut. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ingrid van Essen is auteur van Effectief en affectief lesgeven aan pubers en Pubermania en het binnenkort te verschijnen Schoolmania, zij schrijft maandelijks voor het blad Puber en ze is moeder van vier puberende kinderen.

 

 

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.