Omgaan met lastig gedrag

De taak van elke leraar is kinderen iets leren. Dat wordt soms bemoeilijkt door wat in het dagelijks spraakgebruik ‘probleemgedrag’ heet. Dit gedrag ontstaat door een mismatch met de omgeving. Dat is goed nieuws, want daardoor kan de leraar veel doen.

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn interactieproblemen. Er is een mismatch tussen omgeving, in dit geval vaak de klas of de leerling en de leerkracht. Hoe je ‘probleemgedrag’ kunt voorkomen of verminderen lees je hier. Het goede nieuws is namelijk dat je probleemgedrag kunt voorkomen of verminderen door als leraar anders te handelen. Lees verder op de pagina gedragsproblemen

Gedrags- en ontwikkelings-stoornissen

Een stoornis is niet hetzelfde als probleemgedrag. Een stoornis heb je in aanleg al meegekregen. Het is een ‘genetische kwetsbaarheid’ die  zich onder invloed van de omgeving meer of minder ontwikkelt. De omgeving heeft een beperkte invloed op gedrag als gevolg van een stoornis, maar er zijn zeker wel handvatten om kinderen met een stoornis te ondersteunen op school, met name door leerkrachtgedrag en de omgeving aan te passen. Lees verder op de pagina gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

Leerstoornissen

Kinderen met een leerstoornis hebben het lastig op school. De school is er immers om te leren. Leerstoornissen hebben een grote impact op het leven en welzijn van kinderen. Het is fijn als de leraar deze kinderen de benodigde extra steun kan geven. Lees verder op de pagina leerstoornissen.

Bestel mijn boeken

Bereik Anton Horeweg
Executieve functies

Uitvoerende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.