Gedragsproblemen

Moeilijk gedrag, wat is dat eigenlijk? Niet elke leerkracht verstaat daar hetzelfde onder. Wel blijkt uit onderzoek dat er vaak externaliserend gedrag mee wordt bedoeld (zie ook Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek). Hoe kun je systematisch kijken naar gedrag dat jij niet wilt zien in je klas? Wat kun je doen om het te verhelpen of betere nog voorkomen? Lees dat op de pagina omgaan met moeilijk gedrag.

Agressie

Dat is een uitingsvorm van gedrag die je niet wilt in je klas. Agressie is ontoelaatbaar, daar zijn de meeste leerkrachten het wel over eens. Maar wat als het toch voorkomt? Kun je het zien aankomen? Wat kun je doen? Lees verder op de pagina agressie.

Pestgedrag

De media staan er bol van. Schokkende uitwassen hielden ons land in hun greep. Scholen en leerkrachten onderkennen het te laat of helemaal niet. Bekijk op de pagina pestgedrag hoe je pesten kunt herkennen en voorkomen.

Faalangst

Iedereen is wel eens bang iets niet te kunnen. Als die angst je schoolloopbaan belemmert en bij elke opdracht of toets zorgt dat het leven een stuk minder leuk is, spreken we van faalangst. Wakker jij als leerkracht (onbedoeld)faalangst aan? Wat kun je doen om dat te testen en te voorkomen? Hoe help je deze kinderen wat zekerder te worden? Lees het op de pagina faalangst.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.