Mijn boeken:

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Kinderen met gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen hebben het moeilijk. Hun leerkrachten of docenten ook. Niet toegerust zijn om deze kinderen te ondersteunen in de klas, is frustrerend. Er zijn handboeken vol achtergrond informatie, maar er zijn weinig boeken gericht op de dagelijkse klassenpraktijk. Uit eigen ervaring weet ik dat er grote behoefte bestaat aan een boek met praktisch toepasbare handreikingen om deze kinderen te ondersteunen.

En eindelijk zijn die boeken er: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Helder geschreven, theoretisch goed onderbouw, praktisch en makkelijk leesbaar. In dit boek kun je een overzicht vinden van gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen die je als leerkracht bij leerlingen in je klas kunt tegenkomen. Met de handreikingen uit dit boek, kun je morgen in de klas aan de slag. En wat blijkt? Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

Sinds 2015 is er ook Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Net zo helder geschreven, net zo goed toegespitst op de dagelijkse klassenpraktijk als het basisschoolboek. Dit dank zij nauwe samenwerking met ervaren docenten uit het vo, die de rol van critical friends vervulden. Ook met de kennis uit dit boek kun je morgen aan de slag in je klas(sen).

werkboek gedragsproblemen in de klas

Werkboek gedragsproblemen in de klas voor de opleidingen

Net uitgekomen: Werkboek bij Gedragsproblemen in klas in het voortgezet onderwijs. Een werkboek ontwikkeld met en voor de lerarenopleidingen. Aan dit werkboek werkten opleiders mee van: Hogeschool Windesheim, Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN), Hogeschool Driestar Educatief en Hogeschool InHolland. Gemaakt met de toegevoegde expertise van:

Dolf van Veen (Hogeschool Windesheim, Zwolle; NCOJ Amsterdam) Gerrit Beunk (Driestar Educatief, Gouda) William Buys (Fontys Hogeschool, Tilburg ) Meity Feher (Fontys Hogeschool, Sittard) Matty Hendriks (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Lotte Lathouwers (Fontys Hogeschool, Sittard) Heleen Lieve ( Hogeschool Rotterdam) Lisette van der Pas (Hogeschool Rotterdam) Ellen Posthumus (Hogeschool Inholland, Amsterdam) Harry Sinke (Fontys Hogeschool, Tilburg) Marije van den Steenhoven (Hogeschool Leiden) Hanneke Theelen (Fontys Hogeschool, Sittard) Alwin Truin (Hogeschool Windesheim, Zwolle)

 

 

  Koop mijn boeken op Bol.com

Net uitgekomen, mijn nieuwe onderwijsboek: Wat stuitert daar door je klas?  Over kinderen met ADHD en hun leraren.

Wat stuitert daar door je klas? Anton Horeweg

Trots op de aanbeveling van prof. dr. Jan Buitelaar: ‘Kinderen zijn een groot deel van de dag op school. Leraren spelen een belangrijke rol bij het hanteren van kinderen met adhd in de klas en het stimuleren van hun ontwikkeling. Dit boek is midden in de roos, en biedt een schat aan praktische informatie waar elke leraar zijn of haar voordeel mee kan doen’.

Gedragsproblemen in de klas steeds vaker verplichte literatuur bij opleidingen en nascholing.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs is aanbevolen literatuur op het Seminarium voor Orthopedagogiek en aanbevolen literatuur bij de minor “gedrag.” Het boek is verplicht bij  de de minor “Passend onderwijs” op Avans Hogeschool in Breda en de cursus passend onderwijs voor de derde jaars PABO studenten van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is het sinds kort verplichte literatuur bij onderwijskunde. Gedragsproblemen in de klas is ook verplichte literatuur bij de Afstands PABO van het LOI en de HAN pabo.

Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs is verplicht bij de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool in Sittard, de dansdocentenopleiding Lucia Marthas, de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim. Het boek is ook verplichte literatuur voor alle derdejaars studenten op de lerarenopleiding van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op de NHL in Leeuwarden is het boek aanbevolen literatuur.

 

 

“Het is .. niet verwonderlijk dat veel leraren op zoek zijn naar duidelijke handboeken over gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er is een grote behoefte aan praktische informatie die direct toepasbaar is. Het boek van Anton Horeweg voldoet aan die behoefte.”
Dr. Kees van Overveld, auteur van o.a. Groepsplan gedrag. Seminarium voor Orthopedagogiek.

“..Op deze manier vullen onze twee boeken (Pedagogische adviezen voor speciale kinderen en Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs) elkaar heel mooi aan, zijn ze geschreven vanuit eenzelfde visie dat het belangrijk is om te zoeken naar wat een kind allemaal al wél kan en dat uit  te breiden. Dus achter het soms ongewenste gedrag van het kind gaan kijken, en zo zien dat hij het even niet meer weet en onze hulp en steun nodig heeft om de vaardigheden te leren die hij, al dan niet door een beperking, nog onvoldoende beheerst. Zo komen we beiden tot de belangrijke constatering dat de leerkracht er zeer toe doet en voor het kind het verschil kan maken! Beide boeken kunnen zo (aankomende) leerkrachten en docenten helpen bij hun belangrijke werk…”
Trix van Lieshout, GZ-psychologe, orthopedagoge en auteur Pedagogische adviezen voor speciale kinderen.

“Een gouden leestip voor leerkrachten in het basisonderwijs die aanlopen tegen gedragsproblemen van leerlingen, is het handboek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs van Anton Horeweg”

Yvonne Groen in vaktijdschrift Didactief, juni 2015.

“Het is .. niet verwonderlijk dat veel leraren op zoek zijn naar duidelijke handboeken over gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er is een grote behoefte aan praktische informatie die direct toepasbaar is. Het boek van Anton Horeweg voldoet aan die behoefte.”

Prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar passend onderwijs, hoofd NCOJ, over Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Lees alle reviews over Gedragsproblemen  in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.