Incompany trainingen

Op deze pagina vindt u een groot aantal  incompany trainingen en lezingen over preventief omgaan met ‘gedragsproblemen’ en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Het is  mogelijk om trainingen en studiedagen te boeken die geleid worden door mijzelf en Ingrid van Essen (docent vo, jongerencoach, auteur).

Alle trainingen en lezingen zijn theoretisch gedegen onderbouwd, maar zeer praktisch van opzet. Uw team kan er morgen mee aan de slag in de klas. Centraal staat het gedrag van de leraar. De jarenlange onderwijservaring van mijzelf en Ingrid van Essen staat garant voor trainingen die geënt zijn op de praktijk. Door onze gezamenlijke dynamiek zijn wij zeer goed in staat een veilige sfeer te scheppen op onze studiedagen, waardoor een optimaal rendement kan worden bereikt. Bij sommige studiedagen is het mogelijk casuïstiek uit te spelen met professionele jongerenacteurs.

Alle cursussen, trainingen en lezingen worden ook in België (Vlaanderen) gegeven.

Alle trainingen en lezingen kunnen aangepast worden aan de specifieke wensen van uw schoolorganisatie.

Trauma komt veel meer voor dan we denken. De gevolgen zijn vaak groot. De wetenschap heeft de laatste jaren veel waardevolle kennis beschikbaar gesteld aan het onderwijs. Dat stelt ons in staat traumasensitief les te geven
Een trainingsdag waarin leerkrachten kennis opdoen over executieve functies en hun betekenis voor gedrag en leren. Een dag waarin ook geoefend wordt in gespreksvoering met kinderen die extra onderteuning nodig hebben, maar daar meestal niet om staan te springen.
Kinderen met ADHD zijn vaak storend in je klas. Dit doen deze kinderen niet expres. Het is onmacht. Na deze lezing heb je inzicht hoe je deze kinderen kunt ondersteunen.
Twee daagse training (of 4 dagdelen) Er is inmiddels veel kennis over trauma. Deze training vertaalt die kennis naar de klas.
In deze interactieve lezing krijgt u zicht op de fases van groepsvorming en leert u hoe u deze kennis kunt benutten om een veilige groep te maken. Deze training is het meest effectief aan het begin van het schooljaar
Kent u ze? De drukke, chaotische leerlingen? Ze verdrinken in hun eigen chaos en komen vaak niet tot werken. Als je ze aanspreekt worden ze snel boos. Grote kans dat je een leerling met zwakke(re) executieve functies bent tegengekomen.
Een training waarin het voorkomen van 'probleemgedrag' centraal staat. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de rol van de leraar. Ook wordt bekeken hoe je bestaand probleemgedrag kunt aanpakken.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.