Boeken | Artikelen

De onderwijsboeken van Anton Horeweg hebben allemaal één ding gemeen: het zijn theoretisch goed onderbouwde, praktische en makkelijk leesbare boeken over preventief omgaan met gedragsproblemen  en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn geschreven vanuit 35 jaar onderwijservaring.

Alle boeken staan vol handreikingen om gedragsproblemen te voorkomen en kinderen met  gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen. uitgangspunt: als de leraar zijn gedrag verandert, nemen de problemen  vaak af. Met de handreikingen kun je morgen in de klas aan de slag. Vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

De boeken zijn inmiddels verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België en worden aanbevolen bij de opleiding tot gedragsspecialist (Master Educational Needs.)

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Een praktisch handboek

Publicatie: oktober 2015

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (werkboek)

Het bijbehorende werkboek

Publicatie: augustus 2017

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Een praktisch handboek

Publicatie: juni 2015

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (werkboek)

Het bijbehorende werkboek

Publicatie: juni 2016

Wat stuitert daar door je klas?

Over kinderen met ADHD en hun leraren

Publicatie: februari 2017

De traumasensitieve school

Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas

Publicatie: april 2018

andere mooie onderwijsboeken vind je bij boektoppers

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.