Nascholingsmogelijkheden

CRKBO_Docent   Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar       

Heeft Passend Onderwijs/ het M-decreet jouw klas al bereikt?

De schoolorganisatie, maar vooral ook docenten moeten passend onderwijs gestalte kunnen geven. Passend onderwijs begint immers in de klas: bij de leerkracht of docent.

Hoe ga je om met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Welke leerkrachthouding is nodig? Hoe maak je contact met de leerling, die soms in alles laat zien daar geen zin in te hebben? Maar klopt dat wel? Zijn er nu echt altijd grote aanpassingen nodig of helpen er soms verrassend kleine dingen?

Wij geven je de handvatten om morgen al in je klas aan de slag te kunnen. Maak van Passend onderwijs niet langer een plicht, maar een vanzelfsprekendheid.

Samen gedrag analyseren, CBS De Rank, Aadorp

Met wie werk ik samen:

Ik ben Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (M SEN) en ik werk veel samen met Ingrid van Essen, Peter Mol en Bernadette Sanders.

Wie zijn wij dan?

Mijn naam is Anton Horeweg, gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben auteur van Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en twee versies Werkboek Gedragsproblemen in de klas, Een is geschreven voor de lerarenopleidingen, te gebruiken met Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs  en een is geschreven voor de pabo’s en alpo’s met het boek Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs.  Begin 2017 kwam mijn meest recente onderwijsboek Wat stuitert daar door je klas? uit. Ook ben ik auteur van deze website en schrijf ik artikelen en columns over gedrag in diverse tijdschriften, waaronder JSW, BalansMagazine,Tijdschrift voor RT en Van 12 tot 18. Wil je meer lezen over mij?

Ik heb zitting in de expertteams van het project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP). Sinds juli 2017 werk ik ook als trainer/methodiekontwikkelaar voor het Nederlands Centrum voor Jeugdzorg en Onderwijs (NCOJ). Daarnaast ben ik veelgevraagd spreker op scholen en congressen en begeleid ik (beginnend) docenten op aanvraag. Omdat ik nog steeds 4 dagen voor de klas sta, weet ik wat daar speelt en maak ik de lezingen en workshops zo praktisch dat je er morgen in de klas mee aan de slag kunt. Klik hier.

Drs. Ingrid van Essen was tot voor kort docent in het voortgezet onderwijs en mentor en leerlingbegeleider. Sinds kort heeft zij zich volledig toegelegd op trainingen voor het onderwijs. Daarnaast is zij puber- en gezinscoach en kinder- en jeugdtherapeut. Ook zij werkt voor het NCOJ. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ingrid van Essen is auteur van Effectief en affectief lesgeven aan pubers , Pubermania en Schoolmania, zij schrijft maandelijks voor het blad Puber en ze is moeder van vier puberende kinderen.

Drs. Bernadette Sanders (Smart Onderwijs), was leerkracht, RT-er en is orthopedagoog en leerlingbegeleider. Ze heeft een eigen coachingsbureau, SMART onderwijs en geeft regelmatig lezingen en trainingen door het hele land. Eind 2017 kwam haar boek Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) uit.

Drs. Peter Mol, is orthopedagoog  en heeft als specialisatie gedragsproblematiek en gedragsstoornissen. Hij was leraar en directeur in het basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 2, 3 en 4. Hij is net als ik veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Passend onderwijzen en Passend voortgezet onderwijs. Binnenkort komt zijn nieuwste boek uit: Een stille leerling in de klas. De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling.

 Wat doen wij dan?

Wij bundelden regelmatig onze krachten en bieden lezingen, workshops en trainingen aan voor uw schoolteam of delen daarvan. Uiteraard is een bijeenkomst in een groter verband ook mogelijk: Denk aan studiedagen van uw samenwerkingsverband of onderwijsstichting. Alle bijeenkomsten zijn praktisch, gestoeld op gedegen theorie, ontworpen vanuit de jarenlange praktijk ervaring.

Omdat kennis delen in het onderwijs kan leiden tot veel goeds, werk ik dus samen met collega’s die veel kennis en ervaring hebben. Door onze expertise te combineren, kunnen we uw samenwerkingsverband, stichting of team nog beter van relevante praktische kennis en vaardigheden voorzien. Mijn partners zijn net als ik mensen die met twee voeten in de praktijk staan, maar ook een gedegen theoretische kennis hebben. Hierdoor zijn we in staat een praktische workshop of studiedag voor u te maken, die stoelt op theorie en ervaring.

Voor wie?

Ik geef lezingen, trainingen en workshops voor leerkrachten, docenten, (intern) begeleiders en ouders uit bao, vo en mbo. Ook voor andere groepen zijn lezingen mogelijk. Ik spreek op congressen en op scholen.

Twee daagse training (of 4 dagdelen)Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (bao) Deze training wordt gegeven door mijzelf en een trainer met hulpverlenersachtergrond.

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen. Hun gedrag leidt tot problemen. Een leraar kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade. Deze training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog, traumadeskundige en auteur van Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, om leerkrachten in het primair onderwijs kennis en vaardigheden te laten opdoen die hen helpen effectief les te geven aan getraumatiseerde kinderen. Deelnemers leren hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Deelnemers aan deze training hebben veel aan het boek De Traumasensitieve school.

Kennismakingsmodule Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: (bao)  Deze training wordt gegeven door mijzelf en eventueel een trainer met hulpverleningsachtergrond.

In deze bijeenkomst, die een dagdeel duurt, krijgt u met uw team of een deel daarvan een inleiding in traumasensitief lesgeven. Daarna kunt u besluiten om al dan niet de tweedaagse training te volgen met uw team.

Omgaan met moeilijk gedrag (voor bao en vo) Anders kijken naar ‘moeilijk’ gedrag.

‘Moeilijk gedrag?’ Wat is dat eigenlijk? Waardoor ontstaat het? Hoe kijk je planmatig naar gedrag? Een plan voor alle kinderen, sommige kinderen en enkele kinderen. In die volgorde werk je aan preventie van gedragsproblemen. Anders kijken naar ‘moeilijk’gedrag. Daarover gaat deze lezing. Want er is goed nieuws: je kunt (leerkracht) gedrag veranderen.

Studiedag(deel) executieve functies in de klas (voor bao, vo en mbo) in samenwerking met Ingrid van Essen:

Wat zijn executieve functies? Wat gebeurt er in de klas als een leerling zwakke executieve functies heeft? Hoe kun je dit kind als leerkracht of docent ondersteunen? Welke gespreksvormen kun je hiervoor gebruiken? Theorie en praktijk komen volop aan de orde op deze dag. Meer over de studiedag executieve functies in de klas

Studiedag(deel) ADHD/ODD (voor bao, vo en mbo) in samenwerking met Ingrid van Essen

Kinderen en jongeren met ADHD hebben moeite de lessen te volgen. Hun gedrag zorgt soms voor problemen. Of is het gedrag van de leraar juist de oorzaak? In dit studiedagdeel gaan we eerst in op de theorie van ADHD/ODD. Dat doen we op een heel praktische manier. Daarna gaat u zelf aan de slag: hoe praat je met deze kinderen/jongeren? Hoe krijg je ze gemotiveerd?

ADHD/ODD en contact maken met deze jongeren.

Studiedag(deel) pedagogisch meesterschap (voor bao, vo, mbo) met Ingrid van Essen:

Op deze incompany studiedag krijg je eerst een stuk theoretische achtergrond, daarna ga je aan de slag met trainingsacteurs om het geleerde in de praktijk te brengen. In deze veilige setting oefen je bepaalde vaardigheden samen met je team. Op deze dag kan er ook eigen casuïstiek ingebracht worden om die samen met de acteurs uit te spelen.  Leer met en van elkaar en werk samen aan pedagogisch meesterschap.

Meer over de studiedag pedagogisch meesterschap

Teamtraining ADHD en ODD in de klas (voor bao en vo):

Een training voor je team in drie dagdelen: In de eerste bijeenkomst krijg je een lezing over ADHD/ODD. Deze kennis gebruik je op de volgende bijeenkomsten. In bijeenkomst twee analyseren we een casus: Welk gedrag zie je precies? Welke onderwijsbehoeften leg je bloot en hoe maak je samen een plan(netje). In de derde bijeenkomst analyseer je samen de moeilijkheden van een ‘meegebrachte’ leerling en stel je samen een plan van aanpak op. Deze training is inclusief het boek Gedragsproblemen in de klas voor elke deelnemer

AD(H)D in de klas (voor bao en vo) met Bernadette Sanders en/of Peter Mol:

Als je ADHD hebt, ben je niet alleen ‘gewoon druk’; er is meer. Bovendien komt ADHD zelden ‘alleen’ voor. De theorie en praktijk worden uitvoerig belicht in deze training. Je krijgt een gedegen theoretische toelichting, gelinkt aan: Wat kun je zien in je klas. En hoe ga je daar als leerkracht of docent mee om? Deze training is bestemd voor zowel individuele leerkrachten/docenten als voor schoolteams.

Meer over de nascholingscursus AD(H)D/ ODD in de klas

Training en methodiekontwikkeling bij Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

Ik werk sinds 1 juli 2017 ook als trainer methodiekontwikkelaar voor het NCOJ. Ik geef daar o.a. trainingen met Ingrid van Essen. Op dit moment ontwikkelen wij de training Pedagogisch  klassenmanagement.

 

 

 Ik werk ook als trainer bij Balans Academy

ScreenHunter_1590 Aug. 11 20.51

Meer informatie ? Klik op het logo van Balans Academy of klik op de directe link naar de workshop Executieve functies in de klas.

Of klik hier voor een directe link naar de training ADHD/ODD in de klas.

 

En ik werk samen met Lux, licht op onderwijs

Lux via gedragsproblemen in de klas

Vanaf september 2016 werk ik ook samen met Lux. Lux is een onderwijsbureau dat professionals uit het onderwijs inzet voor trainingen bij opdrachtgevers uit het hele onderwijsveld.

Wat bied ik nog meer:

Ik geef nascholing aan op het gebied van  preventie van gedragsproblemen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Een greep uit de onderwerpen:

Contact:

Neem voor meer informatie of het afspreken van een lezing, studiedag(deel) of trainingsmodule contact met mij op via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier onderaan de site.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.