Nascholingsmogelijkheden

CRKBO_Docent   Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar       

Heeft Passend Onderwijs/ het M-decreet jouw klas al bereikt?

De schoolorganisatie, maar vooral ook docenten moeten passend onderwijs gestalte kunnen geven. Passend onderwijs begint immers in de klas: bij de leerkracht of docent. Hoe ga je om met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Welke leerkrachthouding is nodig? Hoe maak je contact met de leerling, die soms in alles laat zien daar geen zin in te hebben? Maar klopt dat wel? Zijn er nu echt altijd grote aanpassingen nodig of helpen er soms verrassend kleine dingen?

Wij geven je de handvatten om morgen al in je klas aan de slag te kunnen. Maak van Passend onderwijs niet langer een plicht, maar een vanzelfsprekendheid.

Samen gedrag analyseren, CBS De Rank, Aadorp

Met wie werk ik samen:

Ik ben Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (M SEN). Ik werk samen met Ingrid van Essen, Peter Mol en Bernadette Sanders.

Wie zijn wij dan?

Mijn naam is Anton Horeweg, gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben auteur van Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en twee versies Werkboek Gedragsproblemen in de klas, Begin 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas?  over kinderen met ADHD uit.  Begin 2018 komt De traumasensitieve school uit. Ik ben auteur van deze website en schrijf ik artikelen over gedrag in diverse tijdschriften, waaronder JSW, BalansMagazineTijdschrift voor RT en Van 12 tot 18.  Ik heb zitting in de expertteams van het project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP) en werk als trainer/methodiekontwikkelaar voor het Nederlands Centrum voor Jeugdzorg en Onderwijs (NCOJ). Daarnaast ben ik veelgevraagd spreker op scholen en congressen en begeleid ik (beginnend) docenten op aanvraag. Omdat ik nog steeds 4 dagen voor de klas sta, weet ik wat daar speelt en maak ik de lezingen en workshops zo praktisch dat je er morgen in de klas mee aan de slag kunt. Wil je meer lezen over mij?

Drs. Ingrid van Essen was tot voor kort docent in het voortgezet onderwijs en mentor en leerlingbegeleider. Sinds kort heeft zij zich volledig toegelegd op trainingen voor het onderwijs. Daarnaast is zij puber- en gezinscoach en kinder- en jeugdtherapeut. Ook zij werkt voor het NCOJ. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ingrid van Essen is auteur van Effectief en affectief lesgeven aan pubers , Pubermania en Schoolmania, zij schrijft maandelijks voor het blad Puber en ze is moeder van vier puberende kinderen.

Drs. Bernadette Sanders (Smart Onderwijs), was leerkracht, RT-er en is orthopedagoog en leerlingbegeleider en expert op het gebied van TOS. Eind 2017 kwam haar boek Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) uit.

Drs. Peter Mol, is orthopedagoog. Hij is net als ik veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Peter is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Passend onderwijzen en Passend voortgezet onderwijs. Zijn nieuwste boek: Een stille leerling in de klas. De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling.

Wat doen wij dan?

Wij bundelden regelmatig onze krachten en bieden lezingen, workshops en trainingen aan voor uw schoolteam of delen daarvan. Uiteraard is een bijeenkomst in een groter verband ook mogelijk: Denk aan studiedagen of trainingen voor uw samenwerkingsverband of onderwijsstichting. Mijn partners zijn net als ik mensen die met twee voeten in de praktijk staan, maar ook een gedegen theoretische kennis hebben.

Trainingen, lezingen en studiedagen:

Twee daagse training (of 4 dagdelen)Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (bao) Deze training wordt gegeven door mijzelf en een trainer met hulpverlenersachtergrond.

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Hun gedrag leidt tot problemen. Een leraar kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade. Deze training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en traumadeskundige. Deelnemers leren over de impact van chronisch trauma op het kinderbrein. Zij leren het gedrag van deze kinderen te begrijpen en ze leren wat er voor deze kinderen nodig is om de school te doorlopen, ondanks hun moeilijke leven. Zij leren een ondersteuningsplan voor een getraumatiseerde leerling maken. Deelnemers aan deze training hebben veel aan het boek De Traumasensitieve school.

Kennismakingsmodule Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: (bao)  Deze training wordt gegeven door mijzelf en eventueel iemand die uit eigen ervaring de gevolgen voor je schoolloopbaan en je beleving van school kan schetsen.

In deze bijeenkomst, die een dagdeel duurt, krijgt u met uw team een inleiding in traumasensitief lesgeven. Uw team leert over de immense gevolgen van chronisch trauma op het kinderbrein. U leert over de impact van trauma op gedrag en leren. U leert wat getraumatiseerde kinderen op school nodig hebben. Indien gewenst, kan Anja Zandbergen meekomen die in haar jeugd slachtoffer was. Zij kan vanuit haar eigen ervaring heel goed verwoorden wat de gevolgen zijn van verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Zij laat u de school ervaren door de ogen van een mishandeld en misbruikt kind . De deelnemers kunnen haar ook vragen stellen. Anja zorgt ervoor dat uw team niet alleen ‘wetenschap’ hoort, maar ook een kijkje krijgt in de persoonlijke gevolgen voor kinderen. Na deze module zult u de noodzaak van traumasensitieve scholen inzien. Deelnemers hebben veel aan het boek De traumasensitieve school.

Omgaan met moeilijk gedrag (voor bao en vo) Anders kijken naar ‘moeilijk’ gedrag.

‘Moeilijk gedrag?’ Wat is dat eigenlijk? Waardoor ontstaat het? Hoe kijk je planmatig naar gedrag? Een plan voor alle kinderen, sommige kinderen en enkele kinderen. In die volgorde werk je aan preventie van gedragsproblemen. Anders kijken naar ‘moeilijk’gedrag. Daarover gaat deze lezing. Want er is goed nieuws: je kunt (leerkracht) gedrag veranderen.

Studiedag(deel) executieve functies in de klas (voor bao, vo en mbo) eventueel samen met Ingrid van Essen:

Wat zijn executieve functies? Wat gebeurt er in de klas als een leerling zwakke executieve functies heeft? Hoe kun je dit kind als leerkracht of docent ondersteunen? Welke gespreksvormen kun je hiervoor gebruiken? Theorie en praktijk komen volop aan de orde op deze dag. Meer over de studiedag executieve functies in de klas

Studiedag(deel) ADHD/ODD (voor bao, vo en mbo) eventueel met Ingrid van Essen

Kinderen en jongeren met ADHD hebben moeite de lessen te volgen. Hun gedrag zorgt soms voor problemen. Of is het gedrag van de leraar juist de oorzaak? In dit studiedagdeel gaan we eerst in op de theorie van ADHD/ODD. Dat doen we op een heel praktische manier. Daarna gaat u zelf aan de slag: hoe praat je met deze kinderen/jongeren? Hoe krijg je ze gemotiveerd?

ADHD/ODD en contact maken met deze jongeren.

Studiedag(deel) pedagogisch meesterschap (voor bao, vo, mbo) met Ingrid van Essen:

Op deze incompany studiedag krijg je eerst een stuk theoretische achtergrond, daarna ga je aan de slag met trainingsacteurs om het geleerde in de praktijk te brengen. In deze veilige setting oefen je bepaalde vaardigheden samen met je team. Op deze dag kan er ook eigen casuïstiek ingebracht worden om die samen met de acteurs uit te spelen.  Leer met en van elkaar en werk samen aan pedagogisch meesterschap.

Meer over de studiedag pedagogisch meesterschap

Teamtraining ADHD en ODD in de klas, eventueel met Ingrid van Essen (voor bao en vo)

Een training voor je team in drie dagdelen: In de eerste bijeenkomst krijg je een lezing over ADHD/ODD. Deze kennis gebruik je op de volgende bijeenkomsten. In bijeenkomst twee analyseren we een casus: Welk gedrag zie je precies? Welke onderwijsbehoeften leg je bloot en hoe maak je samen een plan(netje). In de derde bijeenkomst analyseer je samen de moeilijkheden van een ‘meegebrachte’ leerling en stel je samen een plan van aanpak op. Deze training is inclusief het boek Gedragsproblemen in de klas voor elke deelnemer

 Meer over de teamtraining AD(H)D/ ODD in de klas

Training en methodiekontwikkeling bij Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

Ik werk sinds 1 juli 2017 ook als trainer methodiekontwikkelaar voor het NCOJ. Ik geef daar o.a. trainingen met Ingrid van Essen. Op dit moment ontwikkelen wij de training Pedagogisch  klassenmanagement.

 

 

 Ik werk ook als trainer bij Balans Academy

ScreenHunter_1590 Aug. 11 20.51

Meer informatie ? Klik op het logo van Balans Academy of klik op de directe link naar de workshop Executieve functies in de klas.

Of klik hier voor een directe link naar de training ADHD/ODD in de klas.

 

En ik werk samen met Lux, licht op onderwijs

Lux via gedragsproblemen in de klas

Vanaf september 2016 werk ik ook samen met Lux. Lux is een onderwijsbureau dat professionals uit het onderwijs inzet voor trainingen bij opdrachtgevers uit het hele onderwijsveld.

Wat bied ik nog meer:

Ik geef nascholing aan op het gebied van  preventie van gedragsproblemen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Een greep uit de onderwerpen:

Contact:

Neem voor meer informatie of het afspreken van een lezing, studiedag(deel) of trainingsmodule contact met mij op via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier onderaan de site.

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.