Lezingen en nascholingstrajecten

 CRKBO_Docent    Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar

Wat vinden uw collega’s?

Feedback Congres Euregionaal Congresburo 26 sept. 2017

 

 

 

Verslag workshop bij LucasOnderwijs in DidactiefOnline, juni 2017. Beoordeling van mijn lezing: beoordeling lezing executieve functies bij Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) in november 2015. Beoordeling Medilex lezing Gedragsstoornissen , mei 2017 Beoordeling lezing bij Medilexonderwijs, juni 2017.

Lezingen:

Het is mogelijk om lezingen te krijgen over de onderwerpen uit mijn boeken. U kunt mij boeken voor een lezing op uw congres, maar ook voor uw schoolteam of de ouders van uw school. Het onderwerp of de onderwerpen kunt u zelf aangeven. Ik maak het verhaal zoveel mogelijk “op maat.”

Aanbevolen:

Bij deze lezingen kunt u mijn boeken Gedragsproblemen in de klas aanschaffen voor uw team. Hierdoor wordt het geleerde ook nog eens ‘tastbaar’ meegegeven. Het boek kan tevens gebruikt worden ter verbreding en verdieping van de kennis van uw team.

Boekingen:

Omdat ik vier dagen voor de klas sta, is tijdig boeken aan te bevelen. In principe ben ik alleen beschikbaar op donderdagen, weekenden en avonden. Door mijn deelname aan de expertgroep Stichting Leer-Kracht NCOJ /Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, trainingen en methodiekontwikkeling voor het NCOJ, vallen er nog een aantal donderdagen af.

Contact over lezingen via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier op deze site. 

 

 

 Samen gedrag analyseren, nascholing, gedragsproblemen Gastcollege Anton Horeweg Universiteit van Utrecht, maart 2015 gedragsproblemen in de klas  Antwerpen Studiedag SEB, mei 2015Anton Horeweg Gedragsproblemen in deklasGastcollega aan de Universiteit van Utrecht. ALPO studenten. Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas

Nascholing via studiedagen, workshops, trainingen:

Sinds kort is het mogelijk om een studiedag, workshop, combinatie van lezingen of een kort nascholingstraject te boeken. Al deze vormen zijn bij uitstek geschikt als nascholing voor uw team. Ik werk daarvoor samen met Ingrid van Essen, Peter MolBernadette Sanders en Jeannette van Borren. Uiteraard ben ik ook alleen te boeken. Bekijk de diverse mogelijkheden.

 Agenda: 2017

Schooljaar 2017-2018

 • 23-08-2017             Studiedag Van interventie naar preventie i.s.m Ingrid van Essen, Antwerpen .
 • 31-08-2017             Studieochtend groepsvorming obs De Brink, Amsterdam
 • 13-09-2017             Lezing Gedrag (opening studiejaar) VONDST pabo, Meppel.
 • 18-09-2017             Lezing Omgaan met moeilijk gedrag, Antwerpen.
 • 19-09-2017             Lezing Gedrags- en ontw.stoorn. bij jongeren, MedilexOnderwijs
 • 26-09-2017            Lezing Hb en gedragsproblemen, Congresburo, Jaarbeurs Utrecht.
 • 28-09-2017            Lezing traumasensitief onderwijs LBRT R’dam, avondlezing.
 • 05-10-2017             Lezing traumasensitief onderwijs Kind en Onderwijs, Rotterdam.
 • 18-10-2017             Lezing trauma en executieve functies, Pabo HvA, Amsterdam .
 • 23-10-2017             Studieochtend De Schakel, Utrecht.
 • 25-10-2017             Lezing gedrag, leerkrachten Kind en onderwijs, Rotterdam.
 • 26-10-2017             Studieochtend Gedrag, basisschool De Duinroos, Katwijk.
 • 02-11-2017             Lezing ADHD/ODD in de klas, Lannoocampus, Driebergen.
 • 02-11-2017             Lezing executieve functies in de klas. Lannoocampus, Driebergen
 • 20-11-2017             Lezing executieve functies in de klas, SOPOH.
 • 30-11-2017             Bijeenkomst NCOJ- KC KJP, Utrecht
 • 06-12-2017            Lezing trauma De Schakel, Utrecht.
 • 13-12-2017             Lezing Jongeren met ADHD in de klas, Medilex.
 • 14-12-2017             Lezing  executieve functies, congr.Elke mentor, Amersfoort.

Eerder in 2017

 • 10-01-2017               Lezing  ADHD/ODD, Lucas Academie, Den Haag.
 • 18-01-2017               Module ADHD/ODD dl 2, De Dijck, Maassluis
 • 26-01-2017              Lezing achtergronden ADHD/ODD, Medilex Onderwijs, Driebergen.
 • 01-02-2017              Module ADHD (3e groep), avond 1, SPO De Liemers, Zevenaar.
 • 07-02-2017              Workshop Executieve functies Avans Pabo, Breda.
 • 09-02-2017             Module ADHD dl 3, Basisschool De Dijck, Maassluis.
 • 08-02-2017             Lezing Omgaan met moeilijk gedrag, Abbenbroek.
 • 15-02-2017              Lezing traumasensitief lesgeven, i.s.m. Leony Coppens, sbo De Wijngaard, Huizen.
 • 20-02-2017             Lezing ADHD i.s.m. Peter Mol en Ingrid van Essen, Nijmegen
 • 07-03-2017             Lezing ADHD/ODD studiedag voor het MBO met Ingrid van Essen
 • 08-03-2017             Module ADHD (3e groep), avond 2, SPO De Liemers, Zevenaar.
 • 11-03-2017               Openingslezing Congres voor elke mentor, Woerden.
 • 11-03-2017               Workshop ex. functies in de klas. Congres voor elke mentor, Woerden.
 • 14-03-2017              Lezing traumasensitief lesgeven i.s.m Jeanette van Borren, Schiedam.
 • 16-03-2017              Lezing executieve functies, Balans, afd. Den Bosch (avond).
 • 23-03-2017:            Lezing hechtingsproblemen in de klas. SBO Universum, Amsterdam.
 • 29-03-2017             Lezing ADHD/ODD in de klas. Frits Philips lyceum. Eindhoven.
 • 29-03-2017              Lezing ADHD/ODD in de klas. SWV Rozenburg-VoornePutten, Brielle.
 • 30-03-2017             Herhaling Congres Gedragsproblemen in de klas 4.0, Ede.
 • 05-04-2017             Training ADHD/ODD avond 1. Balans, De Bilt
 • 06-04-2017             Lezing AD(H)D in het primair onderwijs. Medilexonderwijs, Utrecht.
 • 19-04-2017             Training ADHD/ODD avond 2. Balans, De Bilt
 • 11-05-2017              Intervisie pabostudenten bij PPO, Rotterdam.
 • 18-05-2017              Gesprek dir. bao Utr. en Bijeenkomst LeerKracht (NCOJ).
 • 23-05-2017             Studiemiddag mbo i.s.m. Ingrid van Essen.
 • 24-05-2017             Studieochtend  Gedrag, Antwerpen.
 • 31-05-2017             Lezing Hechtingsproblemen in de klas. MedilexOnderwijs.
 • 01-06-2017             Lezing Omgaan moeilijk gedrag. Boom, België (avond).
 • 08-06-2017            Lezing Executieve functies, Teylinger College, Voorhout.
 • 22-06-2017            Studieochtend i.s.m. Ingrid van Essen, SWV Kennemerland.
 • 06-07-2017            Bijeenkomst Gedrag, Utrecht.

 

 

2018

 • 17-01-2018         Lezing Traumasensitieve school Ib netwerk Schiedam.
 • 18-01-2018        Lezing Groepsdynamica in het po, Medilexonderwijs.
 • 24-01-2018        Studiedag NCOJ deel 1
 • 26-01-2018        Studieochtend in Boom, Vlaanderen (onder voorbeh).
 • 31-01-2018        Lezing de klas als veilige plek, Medilex onderwijs.
 • 05-02-2018       Lezing  Executieve functies Symposium Content, Amersfoort
 • 07-02-2018       Studiemiddag executieve functies in je klas. De kinderkring, Woubrugge.
 • 14-02-2018        Lezing gedrag (keynote),Innoord. Amsterdam
 • 15-02-2017         Studiemiddag executieve functies, Het Kompas, Montfoort.
 • 22-02-2018       Studiedag Executieve functies, Dronten.
 • 23-02-2018       Lezing trauma/hechting, Kamerik (onder voorbehoud).
 • 28-02-2018       Studiedag NCOJ deel 2
 • 14-03-2018        Studiedag NCOJ deel 3 (datum onder voorbehoud).
 • 21-03-2018        Studiedag NCOJ deel 4 (datum onder voorbehoud).
 • 11-04-2018         Lannoocongres Gedragsproblemen in de klas 4.0
 • 31-05-2018        Studiedagdeel Van gedragsprobleem naar oplossing  KVLO, Zeist.
 • 07-06-2018       Congres Trauma Euregionaal congresburo (onder voorbehoud).

 

Bezocht in 2016: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2015: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2014: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2013: nieuwsgierig? Klik op de link.

Vragen van ouders en collega’s:

Vragen over de website of mijn boek kunnen via meesgroep8@hotmail.com.

Vragen van ouders m.b.t. hun kind, kunnen ook via meesgroep8@hotmail.com. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.