Lezingen en nascholingstrajecten

 CRKBO_Docent    Gecertificeerd gedragsspecialist   geregistreerd registerleraar

Lezingen:

Het is mogelijk om lezingen te krijgen over de onderwerpen uit mijn boeken. U kunt mij boeken voor een lezing op uw congres, maar ook voor uw schoolteam of de ouders van uw school. Het onderwerp of de onderwerpen kunt u zelf aangeven. Ik maak het verhaal zoveel mogelijk “op maat.”

Aanbevolen:

Bij deze lezingen kunt u mijn boeken Gedragsproblemen in de klas aanschaffen voor uw team. Hierdoor wordt het geleerde ook nog eens ‘tastbaar’ meegegeven. Het boek kan tevens gebruikt worden ter verbreding en verdieping van de kennis van uw team.

Boekingen:

Omdat ik vier dagen voor de klas sta, is tijdig boeken aan te bevelen. In principe ben ik alleen beschikbaar op donderdagen, weekenden en avonden. Door mijn deelname aan de expertgroep Stichting Leer-Kracht NCOJ /Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, vallen er nog een aantal donderdagen af.

Contact over lezingen via meesgroep8@hotmail.com of het contactformulier op deze site. 

Meest recente beoordeling van mijn lezing: beoordeling lezing executieve functies bij Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) in november 2015.

 Samen gedrag analyseren, nascholing, gedragsproblemen Gastcollege Anton Horeweg Universiteit van Utrecht, maart 2015 gedragsproblemen in de klas  Antwerpen Studiedag SEB, mei 2015Congresgedragsproblemen in de klas mei 2014 Eerste Nationale SEN dag LeximaAnton Horeweg Gedragsproblemen in deklasGastcollega aan de Universiteit van Utrecht. ALPO studenten. Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas

Nascholing via studiedagen, workshops, trainingen:

Sinds kort is het mogelijk om een studiedag, workshop, combinatie van lezingen of een kort nascholingstraject te boeken. Al deze vormen zijn bij uitstek geschikt als nascholing voor uw team. Ik werk daarvoor samen met Ingrid van Essen en Bernadette Sanders van SMART Onderwijs. Uiteraard ben ik ook alleen te boeken. Bekijk de diverse mogelijkheden.

Agenda: 2017

 • 10-01-2017               Lezing  ADHD/ODD, Lucas Academie, Den Haag.
 • 18-01-2017               Module ADHD/ODD dl 2, De Dijck, Maassluis
 • 26-01-2017              Lezing achtergronden ADHD/ODD, Medilex Onderwijs, Driebergen.
 • 01-02-2017              Module ADHD (3e groep), avond 1, SPO De Liemers, Zevenaar.
 • 07-02-2017              Workshop Executieve functies Avans Pabo, Breda.
 • 09-02-2017             Module ADHD dl 3, Basisschool De Dijck, Maassluis.
 • 08-02-2017             Lezing Omgaan met moeilijk gedrag, Abbenbroek.
 • 15-02-2017              Lezing traumasensitief lesgeven, i.s.m. Leony Coppens, sbo De Wijngaard, Huizen.
 • 20-02-2017             Lezing ADHD i.s.m. Peter Mol en Ingrid van Essen, Nijmegen
 • 07-03-2017             Lezing ADHD/ODD studiedag voor het MBO met Ingrid van Essen
 • 08-03-2017             Module ADHD (3e groep), avond 2, SPO De Liemers, Zevenaar.
 • 11-03-2017               Openingslezing Congres voor elke mentor, Woerden.
 • 11-03-2017               Workshop ex. functies in de klas. Congres voor elke mentor, Woerden.
 • 14-03-2017              Lezing traumasensitief lesgeven i.s.m Jeanette van Borren, Schiedam.
 • 16-03-2017              Lezing executieve functies, Balans, afd. Den Bosch (avond).
 • 23-03-2017:            Lezing hechtingsproblemen in de klas. SBO Universum, Amsterdam.
 • 29-03-2017             Lezing ADHD/ODD in de klas. Frits Philips lyceum. Eindhoven.
 • 29-03-2017              Lezing ADHD/ODD in de klas. SWV Rozenburg-VoornePutten, Brielle.
 • 30-03-2017             Herhaling Congres Gedragsproblemen in de klas 4.0, Ede.
 • 05-04-2017             Training ADHD/ODD avond 1. Balans, De Bilt
 • 06-04-2017             Lezing AD(H)D in het primair onderwijs. Medilexonderwijs, Utrecht.
 • 19-04-2017             Training ADHD/ODD avond 2. Balans, De Bilt
 • 04-05-2017             Bijeenkomst LeerKracht (NCOJ).
 • 11-05-2017              Intervisie pabostudenten bij PPO, Rotterdam.
 • 23-05-2017             Studiemiddag mbo i.s.m. Ingrid van Essen (onder voorbeh).
 • 24-05-2017             Studieochtend  Gedrag, Antwerpen.
 • 31-05-2017             Lezing hechtingsproblemen in de klas. MedilexOnderwijs.
 • 01-06-2017             Intervisie traumasensitief onderwijs (avond).
 • 08-06-2017            Lezing Executieve functies, Teylinger College, Voorhout.
 • 06-07-2017            Lezing ADHD/ODD  Nova college, Haarlem (onder voorbeh.).

 

Schooljaar 2017-2018

 • 13-09-2017             Lezing Gedrag bij opening studiejaar VONDST pabo, Meppel.
 • 19-09-2017             Lezing Gedrags- en ontw.stoorn. bij kinderen en jongeren. MedilexOnderwijs
 • 26-09-2017            Lezing Hb en gedragsproblemen, Jaarbeurs Utrecht.
 • 23-10-2017             Studieochtend De Schakel, Utrecht (onder voorbehoud).
 • 26-10-2017             Studiedag basisschool De duinroos, Katwijk (onder voorbehoud).
 • 02-11-2017             Lezing ADHD/ODD in de klas, Lannoocampus, Driebergen.
 • 20-11-2017             Studiemiddag Lucas academie (onder voorbehoud).
 • 23-11-2017             Lezing congres Medilexonderwijs (onder voorbehoud).
 • 06-12-2017            Lezing studiemiddag De Schakel ( onder voorbehoud).
 • 13-12-2017             Lezing Jongeren met ADHD in de klas (Medilex (onder voorbehoud).

Bezocht in 2016: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2015: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2014: nieuwsgierig? Klik op de link.

Bezocht in 2013: nieuwsgierig? Klik op de link.

Vragen van ouders en collega’s:

Vragen over de website of mijn boek kunnen via meesgroep8@hotmail.com.

Vragen van ouders m.b.t. hun kind, kunnen ook via meesgroep8@hotmail.com. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Algemene voorwaarden

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.