TDD

(Temperament-Disregulatie met Dysforie of Temporal  Dysregulation with Dysphoria) In DSM V is er sprake van een nieuwe stoornis, TDD: Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria. De stoornis valt onder de stemmingsstoornissen. De reacties bij de anti-etikketten beweging is heftig. Zij zijn bang dat er  nóg meer kinderen een etiket krijgen en dat ouders en leerkrachten weer(?) een excuus hebben waardoor deze kinderen vastlopen. Ik ben van mening dat een etiket niet schadelijk is, maar dat je houding ten opzichte van het kind bepalend is. Hoe het ook zij, de American Psychiatric Association heeft gemeend deze stoornis te moeten toevoegen aan de nieuw te verschijnen (2013) DSM.

TDD_Temper_dysregulation_with_Dysphoria_gedragsproblemen_in_de_klas_

Kenmerken:

 • Deze kinderen vertonen heftige woede uitbarstingen bij alledaagse problemen waar ze tegen aan lopen.
 • Deze uitbarstingen kunnen zowel verbaal als fysiek zijn.
 • Deze uitbarstingen staan niet in verhouding tot het gebeurde.
 • De gedragingen passen niet bij het actuele ontwikkelingsniveau van het kind.
 • Ze vertonen dit soort uitbarstingen tenminste drie keer per week.
 • Tussen de uitbarstingen door zijn deze kinderen prikkelbaar, boos en/of verdrietig.
 • Het kind vertoont dit gedrag tenminste 12 maanden.
 • Het kind is minstens 6 jaar in ontwikkelingsleeftijd.
 • Deze verschijnselen beginnen voor het tiende levensjaar.
 • De uitbarstingen komen in tenminste twee van de volgende situaties voor: thuis, school of met leeftijdgenoten en is in minsens één van deze situaties ernstig te noemen.
 • De symptomen zijn niet het gevolg van een andere stoornis of ziekte.

Comorbiditeit (samengaan met andere stoornissen)

TDD kan samen voorkomen met ADHD of met ODD (oppositioneel opstandige gedragsstoornis).

Wat merk je in de klas

Op de kenmerken afgaan verschilt het gedrag niet al te veel van kinderen met ODD of kinderen  die snel “ontploffen.” Deze kinderen werden eerder wel inflexibele, opstandige kinderen genoemd. Als leerkracht kun je dus voorlopig het best handelen zoals beschreven staat bij deze kinderen.

Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.