• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Meer lezen over de informatie op deze site?

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas, zijn receptenboeken. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij het kind en de ouders. Soms zul je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht/docent en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

  gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. 

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs (voorheen Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek).

Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek heet voortaan Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs. De inhoud is onveranderd. De titelverandering was nodig omdat in juni 2015 Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs verscheen. Zo is het meteen duidelijk welk boek voor jou het handigst is.  Het boek is inmiddels verplichte of aanbevolen literatuur op een aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, het Seminarium voor Orthopedagogiek (Master SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,Hogeschool Rotterdam.

Uit alles blijkt dat er grote behoefte is aan de informatie die in mijn boeken staan. Mijn boek wordt geprezen om de direct toepasbare handreikingen. In mei 2014 verscheen een herziene uitgave, met als toevoeging hoofdstukken over hoogbegaafdheid en “probleemgedrag” en een hoofdstuk over kindermishandeling en -misbruik. Ook werden prevalentiecijfers bij stoornissen toegevoegd en werd de inhoud (nog meer) geactualiseerd. Lees hier wat collega’s uit het onderwijs en van opleidingsinstituten  erover schrijven. Of bekijk  een review door Didactief (juni 2015) of leest het review door Onderwijsenzo blogspot (feb.2016). Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs is nu verplicht bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Meest recente review komt dit keer uit Vlaanderen: Gedragsproblemen in de klas bekeken (sept.2016).  

ongewijzigde tweede druk

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

In samenwerking met docenten uit het VO die fungeerden als critical friends, heb ik Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs geschreven. Een boek dat net zo helder en net zo praktisch is als mijn eerste boek. Ik ben er trots op dat prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar en hoofd van het NCOJ, het voorwoord heeft geschreven en o.a. zegt: “Dit boek is vlot en duidelijk geschreven vanuit een goed format het richt zich op toepassing van kennis en ervaring voor de onderwijspraktijk,.. de gebruikswaarde voor de klassenpraktijk is dan ook groot. Ik verwacht daarom dat het boek in een grote behoefte voorziet.

Het boek is nu al op de lijst gezet bij Fontys Hogeschool Sittard (lerarenopleiding). Een stukje lezen in mijn nieuwe boek? Of bekijk je liever een recensie? (juli 2015) en die van Balans Magazine  (sept. 2015), krantenartikel in het Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander? Of de recensie van autipassendonderwijsutrecht.nl Ook de PABO /Master SEN opleiding van Driestar Educatief ,de lerarenopleiding Hogeschool RotterdamFontys Eindhoven  en de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) hebben het vo boek beoordeeld en het boek verplicht gesteld voor hun studenten. De laatste recensie (nov. 2015). De beoordeling door HAN lerarenopleiding (feb. 2016). De beoordeling door Hogeschool Rotterdam (maart 2016).

gedragsproblemen in de klas in het vo

Werkboek Gedragsproblemen in de klas voor de lerarenopleidingen van Nederland en België.

 

Uitgekomen in juni 2016: Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs WERKBOEK. Een werkboek voor de lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, passend bij het boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Gemaakt in samenwerking met ontwikkelaars van Windesheim, Fontys lerarenopleiding, Driestar-Educatief, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland. Bedoeld om de kennis uit het studieboek te integreren met het werken in de praktijk en zo studenten maximaal toe te rusten voor het werken met leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Passend onderwijs begint immers in de klas! In het werkboek staan opdrachten om de verworven kennis te overdenken, te bespreken met medestudenten en toe te passen door middel van stageopdrachten. Lees: Gedragsproblemen in de klas WERKBOEK. Reviews over het werkboek lees je hier: Gedragsproblemen in de klas werkboek door BalansOudervereniging en een review door Onderwijs Vakblad van 12 tot 18.

                                                                                                                            Uitreiking werkboek lerarenopleidingen

Uitreiking eerste exemplaar aan prof.Dolf van Veen

Werkboek bij Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Inmiddels in voorbereiding: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs WERKBOEK voor de pabo’s en academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Opnieuw zal een ontwikkelteam van gedreven opleiders uit diverse onderwijsopleidingsinstituten zich met mij buigen over een werkboek. Dit keer voor studenten van de pabo’s en de academische lerarenopleiding. Daarover binnenkort meer nieuws.

omslag-werkboek-basisonderwijs

Ook in de pen: een boek over kinderen met AD(H)D en hun leraren. Verschijnt begin 2017.

Wat stuitert daar door je klas? #ADHD

congres gedragsproblemen in de klas

Wederom een herhaling wegens groot succes: de vorige edities kregen een dikke 8!

U kunt nog intekenen: Klik hier

Wilt u mij als spreker op uw school of op uw congres?

Bekijk de mogelijkheden en nog openstaande data op “Lezingen en congressen” . Daar kunt u ook een studiedag(deel) boeken die ik geef i.s.m. Ingrid van Essen (auteur Effectief en affectief lesgeven aan pubers). Tevens kunt u zich inschrijven voor de cursus ADHD in de klas, die ik geef met orthopedagoog Bernadette Sanders.

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709


Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.