• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Meer lezen over de informatie op deze site?

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas , Wat stuitert daar door je klas? en De traumasensitieve school zijn receptenboeken. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Soms zul je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht/docent en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Mijn boeken: Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

 

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs 

 Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs mijn eerste onderwijsboek. Inmiddels verplichte literatuur op een groot aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding Sittard, Seminarium voor Orthopedagogiek (M SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Hogeschool Rotterdam (HR&O). Inmiddels hebben ook de lerarenopleidingen in Vlaanderen het boek ontdekt. Ook daar is het inmiddels verplicht op sommige opleidingen. Het boek is theoretisch goed onderbouwd, maar vooral zo geschreven dat je er in de praktijk meteen mee aan de slag kunt.    Reviews lezen?

Gedragsproblemen in deklas in het basisonderwijs (2015) Anton Horeweg

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijsGeschreven met  zes vo docenten als critical friends. Prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar Windesheim en hoofd van het NCOJ: “Dit boek is vlot en duidelijk geschreven vanuit een goed format het richt zich op toepassing van kennis en ervaring voor de onderwijspraktijk,.. de gebruikswaarde voor de klassenpraktijk is dan ook groot. Ik verwacht daarom dat het boek in een grote behoefte voorziet.’ Een stukje lezen ?

Het boek is verplichte literatuur op veel lerarenopleidingen en de Master SEN: De PABO /Master SEN opleiding van Driestar Educatief ,de Lerarenopleiding Hogeschool RotterdamFontys Eindhoven en de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN). Ook op enkele Vlaamse lerarenopleidingen is het inmiddels verplichte literatuur. Stukje lezen  in Gedragsproblemen in de klas? Reviews lezen?

gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs(2016) Anton Horeweg

De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas.

Vorige week lanceerde Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nieuwe aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In dit plan is er veel aandacht voor trauma gericht werken. De traumasensitieve school sluit hierbij naadloos aan.

Het boek gaat over (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het behandelt kindermishandeling, misbruik, verwaarlozing, vluchtelingenkinderen, kinderen van arbeidsmigranten, pleeg- en adoptiekinderen, het verlies van een naaste en de enorme impact van trauma op de ontwikkeling van het kinderbrein. Deze gevolgen zie je terug in de klas: In leren, in gedrag. Daarnaast gaat het in op onderwijs als trauma-oorzaak en krijg je vele praktijkcasussen en handreikingen die je morgen al kunt gebruiken in je klas.

Met verhalen van jongeren door Jongeren taskforce van Augeo,  Aanbevolen door dr. Iva Bicanic (hoofd Landelijk Centrum Seksueel Geweld en hoofd Landelijk Psychotraumacentrum), prof.dr. Majone Steketee hoogleraar Erasmus Universiteit en voorzitter Raad van bestuur Jonker- Verweij Instituut, met medewerking van dr. Marjan Schippers (hoofd gedragswetenschappelijke afdeling van het Nidos) en vele ‘overlevers’ van mishandeling, misbruik of verwaarlozing in hun kindertijd.

De inhoudelijke check  en het voorwoord is gedaan door prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (AMC en De Bascule), Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Bestellen? Morgen in huis.    Eerst een stukje lezen? Dat kan nu. Inkijkexemplaar.

Wat stuitert daar door je klas?

Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren,  beknopte theorie, verhalen uit de praktijk en handreikingen. Aanbevolen door prof. Jan Buitelaar (Radboud UMC, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Leraren spelen een belangrijke rol bij het hanteren van kinderen met ADHD in de klas en het stimuleren van hun ontwikkeling. Dit boek is midden in de roos, en biedt een schat aan praktische informatie waar elke leraar zijn of haar voordeel mee kan doen’. Stukje lezen?  Reviews lezen?

Wat stuitert daar door je klas? Horeweg, A. 2017

 

Werkboeken Gedragsproblemen in de klas: voor lerarenopleidingen of intervisie-bijeenkomsten .

Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs WERKBOEK. Een werkboek voor de lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, passend bij Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Gemaakt i.s.m. Windesheim, Fontys lerarenopleiding, Driestar-Educatief, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland. Voor opleiders is er een online handleiding. Reviews: Balans Magazine, Onderwijs Vakblad van 12 tot 18 en de LBBO, (2017). Werkboek inkijken? Klik hier.  Meest recente review: beoordeling Vlaamse lerarenopleiding.

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs WERKBOEK voor de pabo’s en academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). In samenwerking met een ontwikkelteam van lerarenopleiders. Ook te gebruiken bij intervisie. De opdrachten sluiten aan bij de teksten uit het studieboek. Voor lerarenopleiders is er een online handleiding.Werkboek inkijken?

 

 

Symposium Wat stuitert daar door je klas?  30 mei, Utrecht.

Een symposium over drukke kinderen in je klas. Bezoekers krijgen een leuk presentje: Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren.

Meer informatie? Congresbureau Content.

Wilt u mij als spreker op uw school of op uw congres?

Ik kom graag spreken voor uw team. Ik kom ook vaak samen met Ingrid van Essen (auteur Effectief en affectief lesgeven aan pubers).  Sinds 2017 is er de training trauma-sensitief lesgeven, ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en trauma-expert, die ik onder andere geef met Jeanette van Borren.

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709

Privacyverklaring volgens de AVG (Nieuwe Europese wetgeving)


Bestel mijn boeken

Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.