• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Meer lezen over de informatie op deze site?

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boeken Gedragsproblemen in de klas  en Wat stuitert daar door je klas? zijn receptenboeken. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht of docent, bij dit kind en deze ouders. Soms zul je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht/docent en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België:

  Onderwijsboeken Anton Horeweg 

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs 

Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek heet sinds 2015 Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs. De titelverandering was nodig omdat in juni 2015 Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs verscheen. Zo is het meteen duidelijk welk boek voor jou het handigst is.  Het boek is inmiddels verplichte of aanbevolen literatuur op een aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, het Seminarium voor Orthopedagogiek (Master SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam.

Het boek is theoretisch goed onderbouwd, maar vooral zo geschreven dat je er in de praktijk meteen mee aan de slag kunt.  Lees hier wat collega’s uit het onderwijs en van opleidingsinstituten  erover schrijven. Of bekijk  een review door Didactief (juni 2015) of lees het review door Onderwijsenzo blogspot (feb. 2016). Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs is nu verplicht bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Meest recente review komt dit keer uit Vlaanderen: Gedragsproblemen in de klas bekeken (sept. 2016).  

ongewijzigde tweede druk

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

In samenwerking met docenten uit het VO die fungeerden als critical friends, heb ik Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs geschreven. Een boek dat net zo helder en net zo praktisch is als mijn eerste boek. Ik ben er trots op dat prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar en hoofd van het NCOJ, het voorwoord heeft geschreven en o.a. zegt: “Dit boek is vlot en duidelijk geschreven vanuit een goed format het richt zich op toepassing van kennis en ervaring voor de onderwijspraktijk,.. de gebruikswaarde voor de klassenpraktijk is dan ook groot. Ik verwacht daarom dat het boek in een grote behoefte voorziet.’ Een stukje lezen in mijn boek?

Het boek staat op de literatuurlijst bij Fontys Hogeschool Sittard (lerarenopleiding).    Een krantenartikel in het Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander over mijn boek. Recensie van autipassendonderwijsutrecht.nl Ook de PABO /Master SEN opleiding van Driestar Educatief ,de Lerarenopleiding Hogeschool RotterdamFontys Eindhoven  en de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) hebben het vo boek beoordeeld en het boek verplicht gesteld voor hun studenten. Stukje lezen  in Gedragsproblemen in de klas? Recensie GGZ gelezenRecensie Balans Magazine. De recensie  vakblad docenten lichamelijke oefening (nov. 2015).  Recensie autipassendonderwijsDe beoordeling door HAN lerarenopleiding (feb. 2016). De beoordeling door Hogeschool Rotterdam (maart 2016), beoordeling door de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het onderwijs (LBBO), maart 2017.

gedragsproblemen in de klas in het vo

Werkboek Gedragsproblemen in de klas voor lerarenopleidingen of intervisie-bijeenkomsten .

Uitgekomen in juni 2016: Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs WERKBOEK. Een werkboek voor de lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, passend bij het boek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Gemaakt in samenwerking met ontwikkelaars van Windesheim, Fontys lerarenopleiding, Driestar-Educatief, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland. Bedoeld om de kennis uit het studieboek te integreren met het werken in de praktijk en zo studenten maximaal toe te rusten voor het werken met leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Passend onderwijs begint immers in de klas! In het werkboek staan opdrachten om de verworven kennis te overdenken, te bespreken met medestudenten en toe te passen door middel van stageopdrachten. Lees: Gedragsproblemen in de klas WERKBOEK. Reviews over het werkboek lees je hier: Gedragsproblemen in de klas werkboek door BalansOudervereniging, een review door Onderwijs Vakblad van 12 tot 18 en een review van Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs en het werkboek door de LBBO, maart 2017.

gedragsproblemen in de klas werkboek

Wat stuitert daar door je klas?

Na een klein jaar hard werken is ‘Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren‘ klaar. Een boek met beknopte theorie, verhalen uit de praktijk en handige handreikingen. Ik ben bijzonder trots op de aanbeveling van professor Jan Buitelaar, expert op het gebied van o.a. ADHD: Kinderen zijn een groot deel van de dag op school. Leraren spelen een belangrijke rol bij het hanteren van kinderen met adhd in de klas en het stimuleren van hun ontwikkeling. Dit boek is midden in de roos, en biedt een schat aan praktische informatie waar elke leraar zijn of haar voordeel mee kan doen’. – Prof. dr. Jan Buitelaar, Verbonden aan Radboudumc en Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Inmiddels is de eerste recensie van Wat stuitert daar door je klas verschenen ( maart 2017).

Nu te koop via deze link: Wat stuitert daar door je klas. Over kinderen met AD(H)D en hun leraren.

Wil je het boek inkijken? Klik hier

Wat stuitert daar door je klas? Verschijnt feb. 2017

Inmiddels in bijna klaar: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs WERKBOEK voor de pabo’s en academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Opnieuw is een ontwikkelteam van gedreven opleiders uit diverse onderwijsopleidingsinstituten samen met mij bezig aan een werkboek. Dit keer voor studenten van de pabo’s en de academische lerarenopleiding. Op dit moment (april 2017) ligt het boek bij de eindredacteur.

Wederom was ons congres een groot succes!

Er kwamen maar liefst 400 collega’s uit bao, vo en mbo naar Congres Gedragsproblemen in de klas van maart 2017.

Binnenkort kunt u intekenen voor de najaarseditie van  november 2017:

Wilt u mij als spreker op uw school of op uw congres?

Bekijk de mogelijkheden en nog openstaande data op “Lezingen en congressen” . Daar kunt u ook een studiedag(deel) boeken die ik geef i.s.m. onder andere Ingrid van Essen (auteur Effectief en affectief lesgeven aan pubers). Tevens kunt u zich inschrijven voor de cursus ADHD in de klas, die ik geef met orthopedagoog Bernadette Sanders of de training traumasensitief lesgeven, die ik onder andere geef met Jeanette van Borren of Wil van Nus, auteur van Geweldloos verzet op school.

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.

CRKBO_Docent

A.P.A. Horeweg Gedragsproblemenindeklas is per 01-12-2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626709


Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.