• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Meer lezen over de informatie op deze site?

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boek Gedragsproblemen in de klas, zijn een receptenboek. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht, bij het kind en de ouders. Soms zul je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.

 Deze twee boeken zijn in elke (online) boekhandel te verkrijgen!

  gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. 

mei 2013, mei 2014: Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek.

Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek  is inmiddels verplichte of aanbevolen literatuur op een aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, het Seminarium voor Orthopedagogiek (Master SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo en de Post HBO cursus gedrag bij Saxion Hogeschool/Spoor 7 coaching. Uit alles blijkt dat er grote behoefte is aan de informatie die in mijn boek staat. Mijn boek wordt geprezen om de direct toepasbare handreikingen. In mei 2014 verscheen de tweede druk, met als toevoeging hoofdstukken over hoogbegaafdheid en “probleemgedrag” en een hoofdstuk over kindermishandeling en -misbruik.  Lees hier wat collega’s uit het onderwijs en van opleidingsinstituten  erover schrijven. Of lees de meest recente review door Didactief (juni 2015).

Juni 2015: Gedragsproblemen in de klas voor het Voortgezet Onderwijs.

Mijn tweede boek is klaar. De afgelopen maanden heb ik, in samenwerking met docenten  uit het VO die fungeerden als critical friends, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs geschreven. Een boek dat net zo helder en net zo praktisch is als mijn eerste boek. Het boek is begin juni 2015 verschenen. Ik ben er trots op dat prof. drs. Dolf van Veen, hoogleraar en hoofd van het NCOJ, het voorwoord heeft geschreven en o.a. zegt: “Dit boek is vlot en duidelijk geschreven vanuit een goed format het richt zich op toepassing van kennis en ervaring voor de onderwijspraktijk,.. de gebruikswaarde voor de klassenpraktijk is dan ook groot. Ik verwacht daarom dat het boek in een grote behoefte voorziet.’ Het boek is nu al op de lijst gezet bij Fontys Hogeschool Sittard (lerarenopleiding). Een stukje lezen in mijn nieuwe boek? Of bekijk je liever de eerste recensie? (juli 2015). Of het krantenartikel in het Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander?

gedragsproblemen in de klas in het vo

Sept. 2015: Nieuwe titel, ongewijzigde inhoud: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs.

Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek heet voortaan Gedragsproblemen in klas in het basisonderwijs. De inhoud is onveranderd. De titelverandering was nodig omdat in juni 2015 Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs verscheen. Zo is het meteen duidelijk welk boek voor jou het handigst is.

ongewijzigde tweede druk

 Congres Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs op donderdag  17 maart 2016

Congres Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs 17 maart 2016

Top sprekers: prof. Dolf van Veen, drs. Peter Mol, drs. Ingrid van Essen en Anton Horeweg M SEN

 

 

 

Wilt u mij als spreker op uw school of op uw congres?

Klik dan onder aan deze pagina  op “Lezingen en congressen” voor een overzicht van de mogelijkheden.

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.


Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.