• hoofdbeeld

    Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas

    Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. De theorie op deze site is een aanzet om na te denken over een mogelijke oplossing.

Nieuw: de informatie van deze site beschreven in 315 pagina’s

Wat vind je op gedragsproblemenindeklas?

Praktische informatie die je morgen al kunt toepassen in je klas.
Noch deze site, noch mijn boek Gedragsproblemen in de klas, zijn een receptenboek. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht, bij het kind en de ouders. Soms zul je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.
  Mijn boek 

 De tweede uitgebreide druk is in elke (online)    boekhandel te verkrijgen!

 

 Een boek dat blijkt te voorzien in een behoefte.

Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek  is inmiddels verplichte of aanbevolen literatuur op een aantal hogescholen en post-hbo opleidingen, waaronder Fontys lerarenopleiding in Sittard, het Seminarium voor Orthopedagogiek (Master SEN opleiding), Pabo Avans, LOI Afstands-pabo en de Post HBO cursus gedrag bij Saxion Hogeschool/Spoor 7 coaching. Uit alles blijkt dat er grote behoefte is aan de informatie die in mijn boek staat. Mijn boek wordt geprezen om de direct toepasbare handreikingen. Lees hier wat collega’s uit het onderwijs en van opleidingsinstituten  erover schrijven.

Waarom een uitgebreide druk?

Hoewel het niet vaak voorkomt dat een boek binnen een jaar al een herziene druk krijgt, is hiervoor toch besloten. Hogescholen en collega’s hebben expliciet gevraagd om uitbreiding met de nu toegevoegde onderwerpen: hoogbegaafdheid en probleemgedrag en probleemgedrag veroorzaakt door trauma en/of mishandeling/misbruik. Daarnaast vroegen zij om de toevoeging van prevalentiecijfers van de diverse stoornissen. Omdat ik heel graag wil dat pabo’s dit boek gebruiken heb ik hieraan gehoor gegeven. En zoals dat gaat wanneer je aan het schrijven bent, dan wil je graag wat puntjes op de i zetten. Daarom heb ik hier en daar formuleringen verduidelijkt, meer voorbeeldjes toegevoegd en de tekst aangepast aan de actualiteit van 2014. Zo is er een stukje over gevolgen van ADHD-medicijnen in de klas, een stukje over de maatregelen die de overheid neemt tegen pesten op school en is het stuk over cyberpesten geactualiseerd.

Hij is bijna af : Gedragsproblemen in de klas voor het Voortgezet Onderwijs.

Op dit moment ligt het manuscript bij de eindredacteur. De afgelopen maanden heb ik, in samenwerking met docenten  uit het VO die fungeerden als critical friends, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs geschreven. Een boek dat net zo helder en net zo praktisch is als mijn eerste boek. De bedoeling is dat het boek eind mei/begin juni 2015 verschijnt.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

 

 

 

Wilt u mij als spreker op uw school of op uw congres?

Klik dan onder aan deze pagina  op “Lezingen en congressen” voor een overzicht van de mogelijkheden.

Tot slot:

Kinderen met ‘probleem’ gedrag, willen eigenlijk maar één ding: ze willen het “goed” doen, maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermógen.


Bereik mij
Executieve functies

Aansturende regelfuncties of executieve functies: hoe beïnvloeden ze gedrag en leren? Lees meer.